ANVR Reisvoorwaarden Vertrouwd op reis met SNP

Vertrouwd op reis met SNP

Pakketreisovereenkomst
De combinatie van reisdiensten die je wordt aangeboden op de website van SNP, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om je terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden.
Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

Avontuurlijk karakter
Wij zijn het aan jou en aan onszelf verplicht om onze reizen volgens de verwachtingen uit te voeren. De wet en de ANVR-reisvoorwaarden spreken in dat verband van 'verwachtingen die de reiziger - jij dus - op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben'. Je kiest bij een SNP-reis voor een avontuurlijke reis en daarmee ook voor een zeker risico. De lokale (weers-)omstandigheden op de bestemmingen kunnen ons bijvoorbeeld dwingen de reis aan te passen. Als wij onze toevlucht moeten nemen tot alternatieven, kan je ervan op aan dat wij ons uiterste best doen de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven.

ANVR-Reisvoorwaarden

SNP Natuurreizen (KvK nummer 10027769) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie. Bekijk ook ons ANVR certificaat.

SNP annuleringsvoorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door SNP Natuurreizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.  

Aangepaste boekingsvoorwaarden voor alle privé reizen in Europa met vertrek tot 1 september 2021

  • Boek je je reis voor 1 maart 2021 dan mag je deze reis kosteloos omboeken of annuleren* tot 30 dagen voor vertrek
  • Vanaf 30 dagen voor vertrek gelden de standaard SNP/ANVR annuleringsvoorwaarden. Krijgt een land in deze periode alsnog code oranje of een negatief reisadvies van de Nederlandse overheid dan bieden we je mogelijkheid om de reis kosteloos om te boeken naar een latere datum. Deze datum moet vallen binnen een jaar na de oorspronkelijk vertrekdatum en geldt alleen voor hetzelfde arrangement.

* Deze voorwaarden gelden voor boekingen gemaakt voor 1 maart 2021 en met vertrek tot 1 september 2021. Ze gelden alleen voor privé reizen binnen Europa, niet voor (internationale) groepsreizen.

Let op: Heb je ook de vluchten bij ons geboekt dan gelden er afwijkende voorwaarden. Voor vluchten met KLM en Transavia geldt dat je tot 30 dagen voor vertrek de vlucht binnen een jaar kosteloos mag omboeken naar dezelfde bestemming. Voor vluchten met andere luchtvaartmaatschappijen is kosteloos omboeken niet mogelijk! Wel proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden.

De annuleringsvoorwaarden die SNP in overeenstemming met artikel 9.2 van de ANVR-reisvoorwaarden voor pakketreizen hanteert vind je hieronder.

Annulering door de reiziger
De percentages zijn gebaseerd op het tijdstip van opzegging, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten.

  • Bij annulering tot 56 dagen (exclusief) voor vertrek: de aanbetaling (20% van de reissom met een minimum van € 35,-)
  • Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 42e dag (exclusief) voor vertrek: 30% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor vertrek: 50% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor vertrek: 75% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor vertrek: 90% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 100% van de reissom
Let op: voor vlieg-, boot- en treintickets die via SNP zijn geboekt gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% van de ticketkosten vanaf het moment van boeken. De annuleringsvoorwaarden kun je opvragen bij een van onze reisadviseurs.

Als je de reis wilt annuleren dan kan dit alleen per brief, fax of e-mail.

Met een geldige annuleringsreden dekt een goede annuleringsverzekering deze kosten. Sluit dus direct bij boeking een goede verzekering af.

Annulering door SNP (aanvulling op artikel 4.3)
SNP heeft het recht om groepsreizen waarbij onvoldoende deelname is tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek te annuleren. Dit recht tot annuleren kan worden uitgeoefend indien het minimaal aantal deelnemers voor de reis zoals gepubliceerd op onze website niet bereikt is. Vanzelfsprekend krijg je in een dergelijk geval de aanbetaalde reissom volledig teruggestort. Eventuele reeds gemaakte visum- en/of vaccinatiekosten zijn voor eigen rekening.

Lees de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen.

 

SNP en overige zekerheden voor onze reizigers

Stichting Garantiefonds Reisgelden
SNP Natuurreizen is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en dus is ook de garantieregeling van SGR van toepassing. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen
SNP Natuurreizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit programma onder de reisvoorwaarden gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds (CF). Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
• (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De verplichte bijdrage voor het Calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per boeking (maximaal 9 personen op één boeking) en is niet inbegrepen in de gepubliceerde reisprijzen.

Geschillencommissie Reizen
Als een klacht door SNP Natuurreizen niet naar tevredenheid is opgelost of je gaat niet akkoord met ons voorstel, dan kun je dit desgewenst tot uiterlijk 24 maanden na de schriftelijke reactie, als bedoeld in artikel 13 van de ANVR Consumentenvoorwaarden, schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag, website SGC. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Better holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl

Dus ga vertrouwd op reis met SNP

Bijzondere natuurreizen Unieke belevingen Ervaren reisexperts Persoonlijk contact
alt Sgr Calamiteitenfonds Sustainable Travel Award 2019 Travelife certified