Privacy statement

Privacy statement

Privacyverklaring SNP Natuurreizen

Wie zijn wij?
SNP Natuurreizen organiseert al ruim 35 jaar actieve en avontuurlijke natuurreizen, over de hele wereld. Wij werken vanuit ons kantoor in Nijmegen aan de Molukkenstraat 7, 6524 NA Nijmegen. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 024 327 7000

SNP Natuurreizen B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nijmegen onder nummer 10027769.

Wat zijn persoonsgegevens?
Zodra je onze website bezoekt, ons belt, een mailtje stuurt, een offerte aanvraagt of een reis boekt dan geef je automatisch persoonsgegevens aan ons door. We begrijpen dat je wilt weten wat wij wel en niet met jouw persoonsgegevens doen. Deze informatie kun je allemaal hieronder terugvinden in ons privacy beleid. 

In deze privacyverklaring lees je onder meer welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarom we die gegevens nodig hebben en hoe lang we dit bewaren. Verder staan jouw rechten uitgelegd en is beschreven op welke wijze je een vraag, opmerking of klacht kunt indienen. Voor vragen over je privacy kan je contact opnemen met privacy@snp.nl.

AVG Privacy OK

Welke gegevens hebben we van jou ontvangen en waarvoor worden ze gebruikt?

Contact
Wij gebruiken jouw gegevens (e-mailadres, naam en –voornaam, telefoonnummer) voor het beantwoorden van je vraag en/of opmerking.

SNP nieuwsbrief 
Wij verwerken gegevens waaronder jouw geslacht, initialen, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres. Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert worden jouw gegevens gebruikt om deze aan jou toe te sturen. Jouw gegevens worden bewaard totdat je je afmeldt. Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt er gebruik gemaakt van een extern mailingprogramma. 

Aanvraag offerte
Voor een offerte-aanvraag vragen wij naam, voorletters, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (mits noodzakelijk).

Webshop
Bestel je iets in de webshop (shop.oppad.nl) van Op Pad/SNP dan verwerken wij je naam en adresgegevens zodat wij weten met wie we een overeenkomst aangaan. We verwerken het geselecteerde product voor het vaststellen van de inhoud van de overeenkomst. Je naam en adresgegevens worden ook gebruikt voor het toezenden van het geselecteerde product.  Wij verwerken je bank- en betalingsgegevens voor de betaling van het product en je e-mailadres om een bevestiging van de bestelling en de factuur toe te zenden. Je telefoonnummer kan je optioneel opgeven.

Aanvraag magazine / brochure
Bij de aanvraag van een brochure of magazine, verwerken wij je gegevens waaronder jouw naam en adres. De gegevens worden gebruikt om de brochure of magazine aan je toe te sturen. Voor het versturen van de brochure maken we gebruik van een externe verwerker.

Enquête
Wij verwerken gegevens waaronder jouw naam, afgenomen reis, beoordelingen, feedback en overige informatie die je vermeldt in de reisevaluatie. Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener en reisbegeleider. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd. Wij verwerken jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van een externe verwerker. 

Google Analytics
Via snp.nl worden jouw gegevens verzameld om de website te verbeteren. We gebruiken hiervoor Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en niet gelinkt aan jouw persoonlijke gegevens.

Cookies
Cookies instellingen aanpassen

Gegevens ten behoeve van reisaanvraag en -boeking

Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij verwerken gegevens waaronder jouw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, gegevens met betrekking tot jouw dieet en telefoonnummer van thuisblijvers. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens van je eventuele reisgenoten/medereizigers (we gaan ervan dat de hoofdboeker (degene die de boeking maakt)  dit heeft afgestemd met de eventuele reisgenoten). Voor bepaalde reizen kunnen we aanvullende informatie opvragen, bijvoorbeeld bij het reserveren van fietshuur of een parking.

 • Jouw gegevens zijn nodig om de boeking en betaling af te handelen, je informatie te verschaffen over jouw reis en relevante communicatie betreffende de boeking en voor een goede uitvoer van de reis.
 • Voor zover noodzakelijk worden jouw gegevens gedeeld met de reisdienstverleners dan wel reisbegeleider.
 • In enkele gevallen is het noodzakelijk naw-gegevens door te geven aan een lokale organisatie voor het activeren van bijvoorbeeld kortingskaarten voor het gebruik van lokale diensten (bv. openbaar vervoer, kabelbanen, zwembaden, etc.).
 • In een enkel geval zijn ID-kaart of paspoortgegevens gegevens nodig. Deze gegevens worden 3 maanden na terugkomst door ons verwijderd. 
 • Tijdens het boeken van een reis kan je bijzondere persoonsgegevens aan ons doorgeven zoals  dieetgegevens of andere opmerkingen over je gezondheid. SNP verwerkt jouw bijzondere persoonsgegevens alleen in het kader van de doeleinden waarvoor jij deze gegevens hebt doorgegeven aan ons.
 • Indien je aangeeft dat je medicijnen gebruikt of aan een aandoening lijdt die een belemmering kan zijn tijdens de reis, wordt dit aan de reisbegeleider (enkel bij groepsreizen en reizen met een lokale gids) doorgegeven. Ter plaatse dien je dit met de reisbegeleider te bespreken.
 • NAW-gegevens, bankgegevens, gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling van de reis en andere gegevens die volgens de wettelijke administratieplicht dienen te worden bewaard, worden verwerkt ten behoeve van de financiële administratie.
 • Naam en telefoonnummer van thuisblijvers. Wij gebruiken deze gegevens om deze persoon te benaderen in geval van een ongeval of ernstige ziekte. 

Mijn SNP
Na het boeken van je reis creëren wij een persoonlijk ‘Mijn SNP account’ voor je. Hierin vind je alle relevante informatie over je reis zoals je persoonsgegevens en je betalingen. SNP bewaart deze gegevens die bij je account horen zodat we je iedere keer dat je inlogt de juiste persoonsgegevens en boekingshistorie kunnen laten zien.

Voor het afhandelen van klachten en verzoeken om informatie
Wij verwerken gegevens waaronder jouw naam, afgenomen reis en overige informatie die je vermeldt in de klacht. Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht. Indien van toepassing wordt jouw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, dan wel reisbegeleider. Afhankelijk van de situatie is dit geanonimiseerd. Jouw gegevens kunnen worden gebruikt in het geval er een geschil ontstaat. Wij verwerken jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. 

Op grond waarvan verwerken we jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren. Informatie over een opvolgend aanbod versturen wij je op grond van het gerechtvaardigd economisch belang van SNP Natuurreizen. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Persoonsgegevens worden bewaard tot je aangeeft dat wij ze moeten verwijderen. Met het verwijderen van je persoonsgegevens verdwijnt ook je opgebouwde reishistorie.
Voor zover gegevens nodig zijn voor de financiële administratie worden deze gegevens zeven jaar bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens? 
Wij stellen jouw gegevens alleen ter beschikking aan reisdienstverleners, reisverzekeraar, reisbegeleiding dan wel medewerkers indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis. Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van enkele externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, de boekhouding/accountant, postverzender en voor de betaling. 

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie? 
De noodzakelijke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de lokale dienstverleners op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met jou. 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij nemen alle redelijke organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in: 

 • Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd en versleuteld volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen. 
 • Wij trainen onze medewerkers en stimuleren een privacycultuur. 
 • Het privacybeleid wordt jaarlijks geëvalueerd. 

Wat zijn jouw rechten?

Je kunt je persoonsgegevens altijd bij ons opvragen, verbeteren, aanvullen of (gedeeltelijk) laten verwijderen. Dit kan tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kan maken van (een deel van) onze diensten. Om ons te helpen met het verwerken van jouw verzoek dien je je te identificeren. Een verzoek kan je richten aan privacy@snp.nl of een aan ons postadres: Molukkenstraat 7, 6524 NA  Nijmegen.

Wijzigen wij ons privacybeleid?
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege gewijzigde verwerkersdoeleinden en werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We kunnen de inhoud van de privacyverklaring eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. Zie onderaan de datum van de laatste wijziging.  

Heb je vragen, opmerkingen of klachten?
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via onderstaand  e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee weken. 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?
SNP Natuurreizen B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Je kunt altijd contact opnemen via privacy@snp.nl

Datum:  16 februari 2022