705075-IMG_3649

Veiligheid en Reisadvies ga goed voorbereid op reis

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Om reizigers zo goed mogelijk voor te lichten geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken relevante reisinformatie en (niet-bindende) reisadviezen. Met name op verre bestemmingen kunnen de economische, politieke en maatschappelijke situatie het reizen beïnvloeden. Daarnaast kunnen natuurrampen en extreme weersituaties invloed hebben op de reis. Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan je de actuele reisadviezen per bestemming gemakkelijk nalezen: www.minbuza.nl. Als je geen toegang hebt tot internet, bijvoorbeeld als je op reis bent, dan kun je voor reisadviezen ook bellen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via telefoonnummer: +31 (0)70 3486486. 

NB: Over het algemeen vormt de reisinformatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een aanbeveling aan de reiziger; een soort van gedragscode om mogelijke problemen te voorkomen.

Het Calamiteitenfonds

Het Calamiteitenfonds geeft meer dwingende adviezen uit. Zo kan dit fonds bij een dreigende calamiteit, bijvoorbeeld een naderende orkaan, een zogenaamde dekkingsbeperking (voorheen negatief reisadvies) afgeven. Zo'n dekkingsbeperking wordt via de media en de website van het Calamiteitenfonds bekend gemaakt (zie www.calamiteitenfonds.nl). Bij een dekkingsbeperking heb je als klant het recht de reis vanaf 30 dagen voor de vertrekdatum kosteloos te annuleren.

Bij een calamiteit tijdens de reis kan een uitkeringsvatbare situatie ontstaan als het Calamiteitenfonds deze als zodanig aanmerkt. Als de reis hierdoor voortijdig wordt afgebroken kunnen onder bepaalde voorwaarden extra repatriëringskosten en een deel van de reissom vergoed worden. Als de reis gewijzigd wordt voortgezet kunnen onder bepaalde voorwaarden de extra reiskosten vergoed worden. 

Bijzondere natuurreizen Unieke belevingen Ervaren reisexperts Persoonlijk contact
Anvr Sgr Calamiteitenfonds Sustainable Travel Award 2019 Travelife certified