hongarije

Hongarije - Hortobagy National Park, 8 dagen Vogelen op de Hongaarse Poesta

« Terug naar overzicht
Gegarandeerd vertrek
Groepsreis - Vogels kijken

Vogelreis vanuit gastvrije boerderij

Deze vogelreis gaat naar de twee beste vogelgebieden van Hongarije: de vermaarde poesta van Hortobágy en de uitlopers van het Bükk-gebergte. Begeleiding door een SNP-vogelaar en een Nederlandse bioloog die tevens onze gastheer is en al jaren in de streek woont. Zij zorgen ervoor dat we de volgende karakteristieke soorten zullen vinden: grote trap, keizerarend, oeraluil, witrugspecht, en diverse rietbewoners. Tijdens eerdere reizen werden gemiddeld 170 soorten vogels gezien! We verblijven in een sfeervolle boerenhoeve, aan de voet van het Bükk-gebergte.

 

Uniek aan deze reis

 • Begeleiding SNP-vogelaar en Nederlandse gastheer
 • De poesta van Hortobagy
 • De roofvogelrijke heuvels van Zemplen
 • Tot 170 soorten per week
 • Verblijf in prachtig gelegen boerderij
Zwaarte
Comfort

Vogellijsten en/of reisverslagen

Van deze vogelreis zijn vogellijsten en/of reisverslagen van eerdere vertrekdata beschikbaar.

Dag tot dag

Hongarije - Vogelreis

Tijdens deze vogelreis naar Hongarije bezoek je twee zeer verschillende gebieden: het meest westelijke deel van de echte steppen in Eurazië, en de uitlopers van de Karpaten in het noordoosten van Hongarije. Onze uitvalsbasis voor deze week ligt halverwege deze twee gebieden, aan de voet van het Bükk-gebergte. De biotopen die deze week onze weg kruisen, zijn dan ook erg divers: droge graslanden, vochtige graslanden, struikgewas, bos, beekdal en kleinschalig traditioneel landbouwgebied (wijngaard, boomgaard, akkertjes, hooiland etc.) in de uitlopers van de Karpaten. In het Karpatenbekken zien we steppen, zoutsteppen, lössweiden, rivier, uiterwaarden, rietlanden en visvijvers. 

Het Hortobágy Nationaal Park is ongeveer zo groot als de Veluwe. Wie van vergezichten houdt, kan hier z’n hart ophalen. Er zijn onafzienbare, droge vlaktes die plaatselijk onder water staan. Het wemelt er van de vogels. Het echte icoon van de poesta is de grote trap, in Hongarije lastig te vinden zonder lokale gids. Met telescopen turen we de poesta af. Tussen het golvende gras foerageren ooievaars en hoog in de lucht klinken veldleeuweriken. Op een lage heuvel zien we siesels: kleine grondeekhoorns die hier hun holen hebben uitgegraven. Ze vormen het stapelvoedsel voor roofvogels, waaronder de sakervalk en de keizerarend. Naar deze twee roofvogels gaan we speciaal op zoek. Het zijn indrukwekkende en karakteristieke soorten voor Hongarije. Verspreid over de poesta liggen verschillende wetlands. Oude visvijvers zijn omzoomd door enorme rietvelden met wilgenbosjes. Hier gaan we op zoek naar purperreigers, grote zilverreigers, roodhalsfuten, witoogeenden, dwergaalscholvers, zwarte ibissen, baardmezen en roerdompen. Wetlands zijn rijk aan soorten! 

Farm Lator
De vogelreis heeft als thuisbasis Farm Lator, een idyllisch gelegen en tot gastenverblijf omgebouwde boerderij met daarbij een kleine camping. De weg houdt hier op en het Bükk-gebergte begint, een Nationaal Park. Op het tienduizend vierkante meter grote terrein zelf, zijn volop vogels waar te nemen. Wij logeren in tweepersoonskamers op Farm Lator en in enkele naastgelegen fraaie Hongaarse huizen. In de tuin daar kom je ’s avonds wellicht hazel- en relmuizen tegen. Rob en Barbara zullen de hele week niet alleen zorgen voor het eten, maar er ook voor zorgen dat we de allerbeste vogelplekjes bezoeken.

 

Dag 1

Vlucht naar Boedapest, waar onze gastheer wacht met twee minibusjes, om ons in ongeveer twee uur naar het Bükk-gebergte te brengen. Het dorpje Lator is prachtig gelegen op de grens van Nationaal Park Bükk in de zuidoostelijke uitlopers van het gebergte. De omgeving van het dorp leent zich uitstekend voor de eerste verkenningen. Vanaf het erf van Farm Lator zijn al diverse vogelsoorten te zien en te horen. In de tuin zijn onder andere draaihals, kleine, middelste en grote bonte specht, withalsvliegenvanger en grauwe klauwier te zien. In de omringende bossen zit de hop vaak te hoppen en roept de grijskopspecht zijn melancholieke melodie. Soms komt er een keizerarend of slangenarend overvliegen. 's Avonds mengen nachtzwaluwen (mits al aanwezig) zich tussen het roepen van boomkikkers. En 's ochtends worden we gewekt door nachtegalen. In de tuin is een voederplaats voor vogels. Hier kun je soorten als appelvink en middelste bonte specht van nabij observeren. Fotografen kunnen deze soorten vanuit een schuilhut vastleggen.

Overnachting in

Saly - Farm Lator

Dag 2

Nationaal Park Bükk, zuid-oostelijke uitlopers: de vulkanische plateaus
Vandaag wandelen we over de uitlopers van het Bükk-gebergte, langs bosranden, door bos en over een zogenoemd ichnymbriet-plateau. Farm Lator ligt precies op een oude breuklijn in de aardkorst. De thermale baden in de omgeving getuigen van de voormalige vulkanische activiteit in dit gebied. De vulkanische plateaus zijn lang geleden ontstaan door enorme erupties van vloeibaar gesteente, dat nu als plateaus over de hele zuidelijke uitlopers van het Bükk-gebergte verspreid ligt. Deze ondergrond wordt op veel plaatsen gebruikt voor wijnbouw, maar is in de omgeving van Lator begroeid met schrale graslanden. Het is het jachtgebied van keizerarend en slangenarend. Op de vlakte is veel struikopslag. Karakteristieke vogels hier zijn roodborsttapuit, sperwergrasmus, grauwe gors en grauwe klauwier. Met het Bükk-gebergte voortdurend aan de horizon en omringd door een uitgestrekt niemandsland nagenoeg zonder menselijke activiteiten, is deze wandeling een unieke ervaring die in grote delen van Europa ondenkbaar is geworden. Langs de bosrand kunnen we soorten verwachten als boomleeuwerik, grijskopspecht en hop. De appelvink en withalsvliegenvanger zijn in deze bossen algemene broedvogels.

Overnachting in

Saly - Farm Lator

Dag 3

Kleine Hortobágy (zuidelijk deel)
Vandaag bezoeken we het zuidelijke deel van het steppegebied Kleine Hortobágy. We komen dicht bij een moeras met mogelijk steltlopers, eenden (onder andere witoogeend), futen en vier soorten sternen (zwarte, witvleugel- en witwang- en visdiefje). In vochtige jaren broeden hier honderden witvleugelsterns. De scharrelaar is hier ook zeker niet zeldzaam. Ook deze exotische soort is mogelijk al terug. Zeearenden komen hier jagen op ganzen. Ook andere roofvogels als sakervalken jagen er op vogels. Ook zullen we onze oren moeten gebruiken om een breed arsenaal aan riet- en struikvogels te onderscheiden. Zelfs voor geoefende luisteraars is het niet eenvoudig om in de kakofonie van het voorjaar bosrietzanger te herkennen, rietzanger, snor, krekelzanger, sprinkhaanrietzanger, karekieten, spotvogel, grasmus, sperwergrasmus, braamsluiper etc. 

Op Farm Lator kunnen liefhebbers van vogelzang zich met behulp van daar aanwezige middelen goed oefenen: een uitdaging voor elke vogelliefhebber. Ook vlinderliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Op de flanken van de onverharde dijk (waarover de wandeling plaatsvindt) liggen zeer bloemrijke hooilanden. 

Overnachting in

Saly - Farm Lator

Dag 4

Tard-vallei, midden-zuid-Bükk
De Tard-vallei is een stroomdal in de zuidelijke Bükk. Zo'n beekdal wordt in deze periode, naast een zee van bloeiende planten, gekenmerkt door een aantal rivierbegeleidende plantensoorten als clematis integrifolia en iris spuria.

De wandeling begint met een grote kolonie bijeneters. Kijkend naar de bijeneters horen we een kakofonie aan vogelzang van onder andere sperwergrasmus, krekelzanger, draaihals, Syrische bonte specht, wielewaal, etc. Meestal lukt het om in deze vallei de sperwergrasmus goed in beeld te krijgen. Een deel van de stroomdalgraslanden wordt gebruikt als hooiland. In deze vochtige hooilanden broeden jaarlijks kwartelkoningen. Aan het einde van de vallei, op de drogere hellingen, huist een populatie siesels (een grondeekhoorn, kenmerkend voor steppen). De schreeuwarend en zwarte ooievaars broeden in de aangrenzende bossen. In een kleine, verborgen steengroeve aan het einde van dit dal, broedt soms een paartje oehoe's. Tevens zijn er veel vlinders te vinden, zoals de pijpbloemvlinder en de grote vuurvlinder.

Overnachting in

Saly - Farm Lator

Dag 5

Hortobágy Poesta
Vrijwel elke vogelaar kent de naam van het beroemde Hortobágy. Het is een van de beste vogelgebieden in Europa. In het Nationaal Park Hortobágy conserveert men 70.000 hectare typisch poestalandschap; droge steppen afgewisseld met wetlands. Het Hortobágy was het eerste natuurgebied in Hongarije dat de status van Nationaal Park kreeg. De voornaamste reden om dit gebied te gaan beschermen, waren de vogels. In totaal zijn hier meer dan 330 soorten waargenomen. Er broedt een zeer respectabel aantal van maar liefst 160 soorten.

Deze dag brengen we een bezoek aan de uitgestrekte steppen in het zuidelijke deel van de Hortobágy. Deze grote vlakten worden opgefleurd of onderbroken door kleine bosjes, bestaande uit voornamelijk olijfwilg en acacia. Dit weidse, grotendeels ongestoorde land met hier en daar een akker, is de typische biotoop voor de grote trap, die we hier mogelijk al voor de tweede keer gaan zien. Er is ook een goede kans op de griel en de bedreigde waterrietzanger (mits al gearriveerd). In de bosjes broeden roodpootvalken en kleine klapeksters. Verder is dit de uitgelezen biotoop voor roofvogels. Grauwe kiekendief, arendbuizerd, keizerarend, slangenarend en sakervalk zijn mogelijk.

 

Overnachting in

Saly - Farm Lator

Dag 6

Kleine Hortobágy: centraal deel
Borsodi-Mezöség, in de volksmond de Kleine Hortobágy, is de minder bekende tegenhanger van het beroemde, grotere Hortobágy. Dit steppegebied heeft de status van beschermd landschap en staat op de nominatie om Nationaal Park te worden. Geologisch gezien hoort het bij de Grote Hortobágy. De gebieden zijn slechts gescheiden door de Tisza, die er in het verleden haar sporen heeft achtergelaten. Vanwege de nabijheid van grote broer Hortobágy, waar veel faciliteiten zijn voor vogelaars, is het een nog onontgonnen natuurgebied. Er zijn geen faciliteiten voor ecotoeristen en de infrastructuur is ronduit slecht. Door het gebied (30.000 hectare) gaan alleen onverharde karrensporen. Toch zien wij jaarlijks kans om de kern van het gebied te bereiken. Overigens heeft alleen Farm Lator het privilege om hier met groepen te vogelen.

Op deze eerste dag in het Borsodi-Mezöség begeven we ons voornamelijk op de poesta. Een vroege ochtend in dit gebied is voor velen het hoogtepunt van de week. Bovendien zijn bepaalde soorten er makkelijker te zien dan in de Hortobágy, bijvoorbeeld hoppen, scharrelaars, kleine klapeksters en sakervalken. We ondernemen in dit gebied de eerste poging om grote trappen te vinden. Mogelijk treffen we nog enkele individuen in balts aan. Tijdens het speuren naar deze spectaculaire soort kunnen we de sakervalk en grauwe kiekendieven verwachten. Op een andere plek observeren we een kolonie roodpootvalken, die baltsend te zien zijn.

Overnachting in

Saly - Farm Lator

Dag 7

Hortobágy visvijvers
Deze hele dag is gereserveerd voor een verblijf tussen de grootste visvijvers ter wereld. Het woord ‘visvijver’ doet het natuurgebied echter geen eer aan. Een wandeling tussen de vijvers en een blik vanaf een vogelkijktoren zal de indruk wekken dat het hier een uitgestrekt moerasgebied betreft. Alleen de voorzieningen voor de kweek van karpers verraden dat het om visvijvers gaat. De rietkragen zijn honderden meters breed en kilometers lang.

Het aantal reigers is hier enorm. Behalve de koereiger zijn alle Europese soorten hier vertegenwoordigd. Er zijn grote kwakkenkolonies (in totaal ongeveer vijfhonderd paar). Purperreigers zijn algemener dan blauwe reigers. De grote zilverreiger is er algemeen. De kleine zilverreiger en lepelaar zijn minder algemeen, evenals de ralreiger, maar het gebeurt zelden dat je ze tijdens een bezoek niet te zien krijgt. Hetzelfde geldt voor de dwergaalscholver. Ook woudaapjes laten zich hier soms goed bekijken. De zwarte ibis broedt hier meestal met enkele paartjes te midden van tientallen zilverreigers en ander reigersoorten. Op de visvijvers broeden onder andere witvleugelstern, witwangstern, roodhalsfuut, geoorde fuut, waterral en vele eenden (onder andere witoogeend). In het riet broeden baardman en buidelmees in grote aantallen, evenals vele zangers, zoals de zwartkoprietzanger en blauwborst.

Wanneer de karpers worden 'geoogst', laat men gewoonweg een vijver leeglopen. Het gevolg daarvan zijn gigantische, tijdelijke slikplaten met allerlei steltlopers en vaak ook steltkluten. Deze kunnen worden geobserveerd vanaf vogeltorens, die op de hoeken van de visvijvers zijn gebouwd. De zeearend is een regelmatige bezoeker van deze karpervijvers, waar het voedsel door de menselijke activiteiten soms voor het oprapen ligt.

Overnachting in

Saly - Farm Lator

Dag 8

Vandaag reizen we terug naar het vliegveld van Boedapest, van waar we terugvliegen naar Amsterdam.

NB Programma

Houdt er rekening mee dat vogelreizen niet lijken op wandelreizen. Het genoemde programma is slechts indicatief en is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Het kan zelfs zo zijn dat ´s morgens na het ontbijt het excursiedoel nog verandert. Het weer is hierin een belangrijke speler. Soms is het ronduit bewolkt en regenachtig in de heuvels, maar juist zonnig op de poesta.

De uitvoering van bovenstaand programma is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Een eventuele programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg, maar is uiteindelijk te allen tijde ter beoordeling van de reisleider. Het kan voorkomen dat een uitgebreide reisbeschrijving tijdens het seizoen moet worden veranderd. Onvoorziene omstandigheden dwingen ons soms om een programma tijdens het seizoen aan te passen. Wij controleren onze programma’s en uitgebreide reisbeschrijvingen immers voortdurend. Als deze aanpassingen ingrijpende consequenties hebben voor het verloop van de reis, word je daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Blader door het programma

Reisdetail

Over de accommodaties

Verscholen in de beboste uitlopers van het Bükkgebergte ligt in een klein gehuchtje de Farm Lator. Een authentiek en vriendelijk pension op een prachtige plek. Ideaal voor rustzoekers en natuurliefhebbers. Het tot guesthouse omgebouwde boerderij ligt op een 10000m2 groot terrein, met appelboomgaarden. Het terrein rondom de boerderij, waarop zich ook een kleine camping bevindt, is rijk aan vogels, vlinders en knaagdieren. Alle kamers hebben eigen badkamer en zijn eenvoudig ingericht maar netjes en schoon. Twee eenpersoonskamers delen een badkamer en toilet. Twee andere eenpersoonskamers hebben weliswaar een eigen badkamer maar deze bevindt zich buiten de kamer en delen een toilet. Voor de twee eenpersoonskamer met gedeelde badkamer betaal je geen toeslag. De twee eenpersoonskamers mét een eigen badkamer (die wel op de gang ligt) zijn wel duurder. De kamers zijn aangenaam koel, ook in de zomer, dankzij de dikke muren en kleine ramen. De ontvangst van de Nederlandse familie de Jong, zelf grote natuurliefhebbers, is zeer gastvrij. De boerderij beschikt over enkele gemeenschappelijke ruimten, zoals de bibliotheek met een uitgebreide collectie boeken over de Hongaarse en Europese natuur. Er is een gemeenschappelijke zit- en eetkamer en buiten zijn schaduwrijke terrassen in de schaduw van een walnotenboom. Bij mooi weer wordt het ontbijt en diner buiten geserveerd. Klasse **, 7 nachten.

Noot: In geval van een volle groep maken we ook gebruik van kamers bij onze dorpsgenoten. Dat gaat om 2 kamers met een gedeelde badkamer en toilet op de gang. 

Over de maaltijden

Het verblijf tijdens deze reis is op basis van halfpension plus lunchpakket, beginnende met het diner op de eerste dag en eindigend met het ontbijt op de laatste dag. Dagelijks wordt voor een lunchpakket gezorgd.

De Hongaarse keuken is veel afwisselender en geraffineerder dan de nabijgelegen Balkanlanden waar doorgaans slechts gegrild vlees met salade wordt geserveerd. Caloriearm is het eten zeker niet: paprika-peper, varkensvet, zure room en verschillende soorten vlees (vaak verwerkt in goulash gerechten) en vis vormen de voornaamste ingrediënten. Men eet minder groente en salades dan het aanbod langs de weg doet vermoeden. De Hongaarse keuken is gekruid, maar niet echt scherp. Bij het eten is men gewoon bier (sör) of wijn (bor) te drinken. Hongarije produceert uitstekende wijnen. Bekend zijn onder andere de Tokaj-wijnen uit de gelijknamige stad. Bij het middagmaal drinkt men vaak wijn met sodawater. Van de inheemse alcoholica moet u zeker eens de abrikozenlikeur (barack pálinka) proberen!

Inbegrepen

 • verblijf in een boerderij op tweepersoonskamers met badkamer 
 • verblijf op basis van halfpension beginnende met het diner op dag 1 en eindigend met het ontbijt op dag 8
 • lunchpakketten op dag 2 t/m 7
 • transfers per minibus, zoals beschreven in het programma
 • excursies zoals beschreven in het programma
 • entrees conform programma
 • diensten 1 SNP-reisleider
 • diensten Nederlandse gastheer

Niet inbegrepen

 • Heen- en terugreis 
 • Eventuele overige entrees
 • Verzekeringen
 • Persoonlijke uitgaven

Over de activiteiten

De nadruk ligt tijdens deze reis op het observeren van vogels. Meestal rijden we in een gebied rond en stoppen we op mooie plekken waar we ruim de tijd nemen om de kijkers en vogelgidsen voor de dag te halen. Op sommige dagen zijn er lichte wandelingen met weinig hoogteverschillen gepland. Deze wandelingen zijn hooguit enkele kilometers lang. Twee wandelingen zijn wat langer (7-9 km), maar over die wandelingen doen we dan ook de hele dag. We doen het dan kalm aan en nemen uitgebreid de tijd de vogelwereld te bewonderen: dat is immers het doel van de wandelingen! Je bent overigens vrij om op een dag af te haken van de groep en zelf je programma in te vullen.

Praktische informatie

Waar ontmoet ik de groep

Maak je geen gebruik van de door ons aangeboden heen- en terugreis, maar reis je op eigen gelegenheid, dan ontmoet je je reisgezelschap op het vliegveld van Boedapest of in de accommodatie in Saly.

Vluchtinformatie

Wanneer je de heen- en terugreis door SNP laat regelen, vlieg je met KLM naar Boedapest v.v

Vluchtschema
KL 1363 Amsterdam - Boedapest vertrek om 08.50 aankomst 10.50 uur
KL 1368 Boedapest - Amsterdam vertrek om 17.05 aankomst 19.15 uur

Dit vluchtschema biedt een indicatie en kan nog wijzigen. Je definitieve vluchtschema ontvang je kort voor vertrek.

Bij onze groepsvluchten is ruimbagage inbegrepen. 

De reis is gepland in mei wanneer de meeste zomergasten al weer terug zijn en het vogelseizoen op haar hoogtepunt is.
Het Hongaarse klimaat kenmerkt zich als een landklimaat. Dit betekent dat Hongarije te maken heeft met koude winters met veel sneeuw en warme zomers. Het voorjaar kent aangename dagtemperaturen van 20 tot 25 graden. 's Nachts kan het sterk afkoelen. Over het algemeen valt er in Hongarije minder neerslag dan in Nederland. Hongarije heeft in vergelijking met andere Europese landen relatief veel zonne-uren: maar liefst 2.000 per jaar. De mooiste perioden om door Hongarije te reizen zijn het voorjaar en het vroege najaar. En hoewel de maanden mei en juni gemiddeld de droogste maanden van het jaar zijn, kan regen niet worden uitgesloten. Een regenjack is dus aanbevolen.

 

Op reis gaan betekent een onvermijdelijke CO2 voetafdruk. Ook deze reis naar Hongarije ontkomt daar niet aan. Hoe groot is mijn voetafdruk? In onderstaand cirkeldiagram kun je zien welke voetafdruk jij achterlaat met je reis.  

Om je een idee te geven van CO2 besparing: met 10 zonnepanelen op je dak bespaar je jaarlijks ongeveer 1200 kilo CO2. Meer lezen? Kijk op snp.nl/co2neutraal.  

 

De munteenheid in Hongarije is de forint, onderverdeeld in 100 filler, internationaal afgekort als ‘HUF’. Euro-, bank- en travellercheques zijn inwisselbaar bij de meeste banken, waar je ook kunt pinnen. Na aankomst in Boedapest kan je pinnen of euro’s omwisselen naar forinten. Aangezien bijna alle kosten bij de reissom zijn inbegrepen, hoef je maar op weinig extra uitgaven te rekenen. Alleen je persoonlijke uitgaven, bijvoorbeeld voor souvenirs en drankjes, zijn niet inbegrepen. Afhankelijk van je uitgavenpatroon is een bedrag van ongeveer €75,- tot €100,- voldoende. In de accommodatie kun je alleen cash betalen, ook in euro's is mogelijk.

Op het vliegveld van Budapest wacht de accommodatiehouder ons op met een of twee minibus(sen) (afhankelijk van de groepsgrootte). Deze busjes worden de gehele reis ingezet voor de langere en kortere transfers. Aangezien de bagageruimte in deze busjes vrij beperkt is, raden we je aan om uw bagage te beperken en bij voorkeur een handzame reistas mee te nemen. Uiteraard is er voldoende ruimte in de busjes voor je telescoop en/of fotoapparatuur.

Wij raden je aan om uitgerust en met een goede conditie aan deze reis te beginnen. Het reisplezier is dan veel groter.

De ruimte voor bagage in de busjes is beperkt gering. We verzoeken je daarom je hoeveelheid bagage zoveel mogelijk te beperken. Koffers zijn wat onhandig in de bus. Je kan het beste een reistas meenemen. Denk er aan dat je een aantal belangrijke spullen in je handbagage stopt voor het geval je koffer zoek raakt of wanneer je niet direct bij je koffer kan wanneer we in de bus zitten. Er is meer dan voldoende ruimte voor je telescoop en/of foto-uitrusting.

Voor deze reis is geen speciale uitrusting nodig. Wel verzoeken we je bij het inpakken van je tas of koffer aan het volgende te denken:

 • Geldig paspoort of Europese identiteitskaart
 • Wat te eten en drinken voor tijdens de heenreis
 • Eventueel een (kleine) thermosfles voor heet water
 • Schilmesje en lepel (voor fruit / yoghurt tijdens de lunch)
 • Veldfles, plastic beker (mok)
 • (Zak)mes
 • Stevige en goed ingelopen wandelschoenen
 • Verrekijker en eventueel telescoop
 • Rugzak/tasje voor overdag
 • Lichte regenkleding of paraplu
 • Warme kleding met eventueel handschoenen en muts
 • Zaklamp
 • Reiswekker
 • Doek of stuk plastic om op te zitten (bijv. tijdens kijken naar vogels/lunch in het veld)
 • Veldgidsen
 • Notitieboekje met potlood
 • Deze reizigersinformatie
 • Zonnehoed of pet met klepje
 • Zonnebril
 • Fototoestel met voldoende geheugenkaartjes of (dia)filmpjes (ter plaatse niet/nauwelijks verkrijgbaar)
 • (Kopieën van) reis-bagage verzekeringspapieren en bewijs ziektekostenverzekering
 • Contant geld (kan ook in Euro's)
 • Persoonlijke EHBO benodigdheden; pleisters, middel tegen diarree (bijv. diacure), sporttape, persoonlijke medicijnen etc. (De reisbegeleider heeft een EHBO doos.)

Het volgende mag NIET mee in de handbagage en moet dus worden opgeborgen in tas of koffer:

 • Statief, wandelstok e.d.
 • Scherpe voorwerpen (zakmes, pincet, nagelknipper, verbandschaar etc.)
 • Vloeistoffen

Deze reis wordt begeleid door een ervaren SNP-reisleider die zijn of haar  grote kennis van vogels graag met je deelt. SNP-reisleiders zijn de ‘sleutelfiguren’ tijdens je reis en doen er alles aan om het reisplezier zo groot mogelijk te maken. Al onze reisleiders hebben een uitgebreid, door professionals uitgevoerd programma bij SNP-Opleidingen gevolgd, waar ze getraind worden in o.a. oriëntatie, veiligheid, Basic Life Support en waarbij respect voor natuur, cultuur en milieu natuurlijk aan de orde komen. Maak kennis met de reisleiders.
Deze reis wordt begeleid door Arjan Stroo en een lokale vogelgids (in de meeste gevallen is dat onze gastheer Rob de Jong van Farm Lator). Beiden besturen de twee minibusjes waarmee we de hele week de streek verkennen.

Arjan is een veldbioloog met een brede interesse, die graag vertelt over de herkennen van soorten, of dat nu Europese orchideeën, insecten zoals libellen of vogels betreft. Kijkt al 20 jaar vogels op allerlei plekken in de wereld, van de tropen tot het hoge noorden. Voor SNP heeft hij al vele reizen begeleid.

Ga je binnenkort op reis naar Hongarije bereid je reis dan goed voor en lees de informatie voor jouw bestemming op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/hongarije. De plek voor informatie van de Nederlandse overheid wereldwijd. Hier vind je alle actuele informatie over reisdocumenten & visa, inreisbeperkingen en coronamaatregelen, veiligheidsrisico’s, gezondheid, douanemaatregelen en contactgegevens van lokale hulpdiensten en ambassades. Lees deze informatie goed en op tijd door, zodat je eventueel nog voldoende tijd hebt om je reisdocumenten te regelen, vaccinaties te halen en een PCR test te regelen indien nodig.

Reis je met de auto naar je bestemming of huur je ter plekke een auto bereid je reis dan voor met de landeninformatie van de ANWB: https://www.anwb.nl/vakantie/hongarije/reisvoorbereiding/. Hier vind je meer informatie over tolheffing, verkeersregels, milieuzones, routeinformatie en bereikbaarheid.

Een goede voorbereiding zorgt voor meer vakantieplezier!

Als je op reis gaat, dien je goed uitgerust te zijn en over een goede gezondheid en conditie te beschikken. Heb je speciale aandoeningen, dan is het zeer aan te raden een codicil/talisman te dragen en een medicatielijst en voldoende medicijnen vanuit Nederland mee te nemen.
N.B. Let daarbij op mogelijke voorwaarden bij de invoer daarvan.

Gezondheidszorg
De gezondheidszorg in Hongarije is opgezet naar Russisch voorbeeld. Ondanks het hoge aantal artsen heeft de gezondheidszorg nog niet het peil van de meeste West-Europese landen bereikt. Het niveau van de medische kennis in Hongarije is daarentegen hoog. Er bestaat behoefte aan moderne apparatuur, maar de financiering daarvan is niet eenvoudig. Vooral de kwaliteit van organisatie en management van ziekenhuizen is voor verbetering vatbaar. Toeristen hebben recht op gratis hulp in urgente gevallen.
N.B. Zorg dat  je niet vertrekt zonder een uitgebreide ziektekosten- en/of reisverzekering. 

Kuurbaden
De kuurbaden van Hongarije zijn aan te raden om helemaal tot rust te komen.

EHBO
Je dient zelf te zorgen voor enkele EHBO-spullen, oa. pijnstillers, pleisters, compeed, jodiumtinctuur, sporttape, rekverband, evenals een reservebril, zonnebrand, zonnebril, ed.
N.B. Neem tijdens wandelingen bij warm tot zeer warm weer voor de zekerheid 2 liter drinkwater per persoon mee in uw dagrugzak.

Aanbevolen
Bijzonderheden: Laat je informeren u over de risico’s op besmetting met de Ziekte van Lyme, Tekenencephalitis en Rabiës (Hondsdolheid).

Teken
De Ziekte van Lyme en Tekenencephalitis (Tick-borne Encephalitis; TBE, FSME, RSSE) worden overgedragen door teken. Het verspreidingsgebied van beide aandoeningen komt (nog) niet overeen. De eerste komt vrijwel overal ter wereld voor, de tweede in delen van West-, Midden- en Oost-Europa, Scandinavië en Siberië. Het risico op besmetting is volgens deskundigen beperkt. Door het dragen van bedekkende kleding en insmeren met insectenwerende middelen (DEET) kunnen tekenbeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Ook hier geldt: voor een algemeen advies is er de website van het LCR of ITG, een persoonlijk advies (bv. inenting tegen Tekenencephalitis) dient te worden besproken met je huisarts en/of een arts van een reizigersadviescentrum (GGD Nederland).

Algemeen en persoonlijk advies inentingen
Voor de meest actuele informatie over verplichte/aanbevolen (herhalings)inentingen per ziekte en per land met bijbehorende, algemene beschermingsadviezen verwijzen wij je naar de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) in Nederland of het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in België. Voor een persoonlijk advies moet je je 4 tot 6 weken voor vertrek laten adviseren door je huisarts en/of een arts van een reizigersadviescentrum (GGD Nederland).

Ook in Hongarije raden we aan rekening te houden met diefstal. Let daarom, vooral in de grote steden, extra goed op uw geld en waardevolle spullen.

Bekijk wat deze reis kost

Je wil natuurlijk weten wat de reis voor jou (en je reisgenoten) gaat kosten in de periode dat je op vakantie wilt gaan. Vul hieronder vast wat gegevens in en ontdek je prijs.

roodpootvalken.jpg

Hongarije - Hortobagy National Park

Vogelen op de Hongaarse Poesta

Vogelreis vanuit gastvrije boerderij

Zwaarte
Comfort
Vogels kijken
Groepsreis

Welke variant kies je?

Bij deze reis heb je keuze uit meerdere varianten.

Reisgezelschap & Accommodaties

Wanneer wil je vertrekken?

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten)

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar

Wanneer wil je vertrekken?

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten)

Start datum
Aantal dagen
Beschikbaarheid
Prijs p.p.
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar
Kirsten de Baar

Kunnen we je helpen?

Vrijblijvend en persoonlijk advies? Onze reisadviseurs helpen je graag verder, via e-mail, telefoon of chat. Of bekijk de veelgestelde vragen. Onze openingstijden zijn van ma t/m vr van 09.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.