Cyprus - vogelreis, 8 dagen Voorjaarstrek in mediterrane sfeer

« Terug naar overzicht
Nieuw
Groepsreis - Vogels kijken

Vogelreis vanuit hotels

Vanaf eind maart, als de vogeltrek in het oostelijke Middellandse Zeegebied op haar hoogtepunt is, wordt Cyprus door meer dan 200 vogelsoorten als rust- en foerageerplek gebruikt, op de lange weg van Afrika naar het noorden. De stuwmeren zijn dan gevuld, de moerassen vol insectenleven en voedsel. De meeste zomergasten zijn dan ook teruggekeerd. Dat is de periode waarin wij onze rondreis over het zuidelijke deel van het eiland gepland hebben. We bezoeken de beste locaties om de trek waar te nemen, de kapen en stuwmeren langs de zuidkust, verkennen de wetlands van Larnaca en Akrotiri en bezoeken de bossen van Troodos. Verblijf in goede hotels, begeleiding door SNP vogelaar en zeer ervaren Cypriotische vogelgids.

Uniek aan deze reis

 • Alle wetlands en stuwmeren van de zuidkust
 • Begeleiding door zeer ervaren SNP vogelaar en een van de beste Cypriotische vogelgidsen
 • Gebruik minibusjes
 • Hotels middenin de vogelgebieden
 • Waardoor grote flexibiliteit
Zwaarte
Comfort

Dag tot dag

Cyprus - vogelreis

Cyprus, in grootte het derde eiland van de Middellandse Zee, kent een grote biodiversiteit met grote wetlands, zoutmoerassen, halfdroog met Mediterrane vegetatie bedekt heuvelland en twee bergruggen, waarvan het met reusachtige dennen en eeuwenoude cipressen begroeide Troodos gebergte tot bijna 2000m reikt.  In april, als de natuur op Cyprus volop in bloei staat en wanneer de trek langs de oostelijke vogeltrek route tussen Afrika/Midden-Oosten en noordelijk en oostelijk Europa op zijn hoogtepunt is, hebben wij deze reis gepland. We verkennen de uiteenlopende habitats van het eiland:  zandstranden, kliffen, zoutpannen, brakwatermeren., rietvelden, zoetwatervennen, stuwmeren, heuvelland met laag mediterraan jeneverbes struweel, intensief bewerkt  akkerland met olijfgaarden en wijngaarden, extensieve johannesbroodboom plantages, dennen en cederbossen, valleien met dicht struikgewas.  Dankzij de gunstige ligging van het eiland op de vogeltrekroute tussen Oostelijk Afrika, het Midden-Oosten en de Turkse landbrug naar Europa, worden op Cyprus jaarlijks ca 400 vogelsoorten waargenomen. 50 soorten zijn jaarrond aanwezig en 40 soorten zijn  zomergasten die op het eiland broeden.  Diverse soorten, zoals de zwarte frankolijn en de sporenkievit bereiken op Cyprus de westpunt van hun verspreidingsgebied. Cyprus kent twee endemische soorten: de Cyprus grasmus en de Cyprus tapuit, waar we uiteraard naar op zoek zullen gaan. De zwarte mees, de gaai , de korteenboomkruiper en de dwergooruil kennen op Cyprus een eigen ondersoort.  Tijdens het hoogtepunt van de vogeltrek, foerageren grote aantallen zangers roofvogels en rondom de stuwmeren en op de kapen langs de zuidkust van het eiland.
Tijdens deze reis maken we een rondtocht door het Grieks-Cypriotische deel van het eiland. We beginnen midden tussen de zoutpannen en brakwatermoerassen van Larnaca. Dan rijden we via de zuidkust, waar we o.m. de kaap Petounda bezoeken, naar het hoge Troodosgebergte. Daarna  wacht het ongerepte westelijke schiereiland Akamas, waar de mediterrane vegetatie en diverse kleine stuwmeren garant staan voor veel vogelsoorten. Via de vruchtbare akkers van Mandria en de vogelrijke Dhiarisous valley rijden we naar het schiereiland Akrotiri. Hier bezoeken we de gierenkolonie die op de zeekliffen van Kensington broedt, verkennen we de zoetwaterpoelen en de rietvelden van het schiereiland. De laatste dag bezoeken we Cape Ghreko en de vennen van Oroklini, twee plekken die op een vogelreis naar Cyprus zeker niet mogen ontbreken! We verblijven in goede tot zeer goede hotels, die alle één ding gemeen hebben: ze liggen stuk voor stuk middenin de vogelgebieden die we op deze reis verkennen.
De reis wordt begeleid door een ervaren SNP reisleider en vogelkenner, en een van de kopstukken van de Cypriotische ornithologische wereld: Melis Charalambidis, voorzitter van  Birdlife Cyprus, of door zijn broer Chris, die eveneens een belangrijke rol binnen Birdlife Cyprus heeft.

Vogels die je tijdens de reis kunt waarnemen: Cyprustapuit, Sardijnse grasmus, Cyprusgrasmus, eleonora’s valk, bruinkeelortolaan, zwartkopgors, sporenkievit, grauwe klauwier, arendbuizerd, krooneend, zwarte frankolijn, Aziatische steenpatrijs, havikarend, bruine kiekendief, grauwe kiekendierf, dwergarend, purperreiger, koereiger, kwak, ralreiger, zwarte ibis, steenuil, fluiter, blauwe rotslijster, kalanderleeuwerik, kortteenleeuwerik, kleine kortteenleeuwerik, griel, roodkeelpieper, braamsluiper, bonte vliegenvanger, withalsvliegenvanger, vale gier, slechtvalk, lachstern, brilgrasmus, dwergmeeuw, vorkstaartplevier

Dag 1

Vertrek uit Amsterdam naar Cyprus. Na aankomst in Larnaca halen we op het vliegveld de huurbusjes op en rijden in ca 15 minuten naar het hotel in het plaatsje Perivolia, dat aan de rand van de wetlands en zoutmeren van Larnaca ligt. Diner in het hotel.

Overnachting in

Perivolia - E-Hotel

Dag 2

Ons hotel ligt precies op Kiti Point, een van de kapen van de Cypriotische zuidkust waar de vogels na hun oversteek van de Middellandse Zee weer voor het eerst land zien. Wie wil kan hier dus voor het ontbijt al vanaf het dakterras van het hotel de vogeltrek waarnemen. Na het ontbijt rijden we naar de vlakbij gelegen zoet- en brakwaterplassen die aan de zuidzijde van Larnaca airport liggen. Deze plassen behoren tot de meest interessante vogelplekken van het eiland. Diverse waadvogels, zoals de kemphaan, zwarte ruiter, tureluur, strandplevier en de oeverloper en eendensoorten als de zomertaling, en de slobeend worden hier waargenomen. Maar ook de zeldzame poelruiter wordt hier tijdens de trek geregeld gesignaleerd. Verder veel  flamingo’s, zwarte ibissen. Tussen de lage brakwater minnende struikvegetatie kunnen we op zoek naar de ortolaan, bruinkeelortolaan, brilgrasmus, Cyprustapuit, blonde tapuit en de kalanderleeuwerik. 
Dan rijden we langs de zuidkust richting Limassol en houden onderweg ondermeer halt bij het kleine stuwmeer van Kiti (waar we, als er water in het meer staat kans maken op ibis, kwak, purper- en ralreiger). In de akkers bij Kivisili maken we kans op migranten als kleine torenvalk en grauwe kiekendief. Ook Petounda Point is interessant vanwege de vele trekvogels die we daar kunnen zien. Ook de zwarte frankolijn kan hier worden waargenomen. De rietvelden herbergen plevieren en kwikstaart en ruitersoorten. Aan het eind van de middag rijden we in ca 1,5 uur naar een heel andere wereld: het gebergte van de Troodos, waar we tegen het vallen van de avond aankomen, en overnachten in een op 1750m hoogte gelegen hotel.

Overnachting in

Troodos village

Dag 3

In de directe omgeving van het hoog in het Troodos gelegen gebergte, maken we een korte, rustige rondwandeling over de flanken van de Mt Olympos, met 1953m de hoogste top van het eiland. In de uitgestrekte bossen met indrukwekkende Aleppo- en zwarte dennen en eeuwenoude ceders gaan we op zoek naar de endemische ondersoort van de zwarte mees, de boomkruiper en de gaai, die hier volop voorkomen. Ook de kruisbek, winterkoning, rotszwaluw, zwartkopgors en maskerklauwier kunnen we hier vinden. In de dorpen beneden de Mt Olympos laat de Europese kanarie zijn tinkelende zang horen. Een lange maar prachtige weg dwars door de beboste bergen, via het Kykkosklooster en door de Cedar Valley, waarbij we regelmatig halt houden en kans maken op o.m. arendbuizerd, bruinkeelortolaan, havik, Cyprustapuit, brengt ons ’s middags aan de kust bij de westelijke punt van Cyprus: het Akamas schiereiland, waar we verblijven in een hotel dat pal boven het strand ligt, in een groene, vogelrijke omgeving.

Overnachting in

Neo Chorio/ Polis

Dag 4

Vandaag wacht ons een drukke, maar afwisselende dag in de omgeving van Polis en het Akamasschiereiland. In de directe omgeving van het hotel, langs de groene, steile noordkust van schiereiland kunnen we de zwarte frankolijn horen roepen, zitten de bomen vol groepen luidruchtige Spaanse mussen, maken we kans op ortolaan en grauwe gors. In de bossen bij Neo Choreo kunnen we de Sardijnse grasmus zien, die de endemische Cyprusgrasmus steeds verder verdringt. Ook de fluiter en de bonte-, grauwe- en Withalsvliegenvanger komen hier voor.  Verder kans op boompieper, kortteenleeuwerik, steenuil in de kale velden tussen de johannesbroodboomplantages.  Nog hoger op de heuvelrug van het schiereiland, vormen de akkers en rotsformaties bij het dorp Droushia goede plekken om de vogeltrek waar te nemen: de arendbuizerd en de havikarend worden hier vaak gezien, evenals de Aziatische steenpatrijs met zijn markante alarmroep. Tussen de rotsen scharrelt de blauwe rotslijster. Aan de zuidkant van het schiereiland nemen we een kijkje bij de Mavrokolympos dam, waar we kans maken op de Cyprus grasmus, en gaan we naar de vuurtoren en haven van Paphos, waar we veel trekvogels zien en diverse soorten leeuweriken en tapuiten kunnen zien. In de namiddag rijden we  naar de achterzijde van het Evretou stuwmeer waar in de slikken en de tussen de oever vegetatie diverse reigersoorten te zien zijn (kleinze zilver-, purper- en ralreiger). Ook de kwartel, de boeren- en de oeverzwaluw zien we hier.  Als er voldoende liefhebbers zijn en er voldoende tijd is, kunnen we een flinke omweg maken naar het Vretsia Vulture station, waar vale gieren worden gevoed en in een beschermde omgeving kunnen opgroeien, voordat ze worden vrijgelaten. 

Overnachting in

Neo Chorio/ Polis

Dag 5

We verlaten Polis en onze eerste stop is bij de steile rotswand boven het dorpje Theletra, waar een paartje arendbuizerds broedt. Dan gaan we naar de vruchtbare vlakte ten oosten van Paphos. In de akkers en olijfgaarden bij het dorp Mandria kunnen we tijdens de voorjaarstrek grote aantallen en vele soorten waarnemen. Bruine en grauwe kiekendieven, kleine torenvalken en roodpootvalken, zijn met redelijke zekerheid waar te nemen.  De kleiige bodem van de olijfgaarden is een ideale plek voor grielen. Verder komen in en om de beekbeddingen witte en grote gele kwikstaarten voor. Kuif- en kortteenleeuwerik, zwarte frankolijn en diverse tapuiten, en ook de fraaie roodkeelpieper kunnen we hier waarnemen.  We nemen ook een kijkje bij de Asprokremnosdam. Hier maken we kans op waadvogels, maar ook de roodkopklauwier en de kneu komt hier voor. Als het stuwmeer voldoende water bevat zien we misschien een ijsvogel. Ook is deze warme beschutte plek een goede locatie voor de roodkopklauwier. Via de Dhiarizos valley, waar we goed kans op diverse roofvogelsoorten maken rijden we verder naar het oosten, naar het plaatsje Perivolia, waar we ook de eerste nacht al verbleven.

Overnachting in

Perivolia

Dag 6

Vandaag wacht ons een van de belangrijkste vogelgebieden van Cyprus: het Akrotiri schiereiland, met zijn brakwaterpoelen, rietvelden en zoutmeer. Omdat daar vlakbij geen geschikt hotel te vinden is, moeten we helaas eerst een uurtje rijden We starten onze excursies bij de befaamde Kensington Cliffs nabij Kourion, die ca 50 m steil uit zee oprijzen en een niet te missen vogelplek vormen, vanwege de vale gieren die hier boven zee broeden. Verder maken we kans op kuifaalscholvers, Alpengierzwaluwen en de slechtvalk die ook in de kliffen broedt.

Het vlakke Akrotirischiereiland, ten zuiden van de havenstad Limassol is een van de belangrijkste vogelgebieden van Cyprus. Hier besteden we het grootste deel van de dag en bezoeken verschillende locaties. We gaan o.m. naar de uitgestrekte Phassouri rietvelden, die beschutting bieden aan o.m. kleine karekiet,  kleine zilverreiger, ralreiger  en koereiger, In de plassen zien we de zwarte ibis. Ook maken we kans op de zeldzame witoogeend. Boven de velden kunnen we de bruine kiekendief zien zweven, op zoek naar prooi. In het lage, zoutminnende struikgewas van de Akrotiri gravelpits gaan we op zoek naar de zwarte frankolijn, Cyprustapuit en Cyprusgrasmus. Via het uitzichtpunt over het grote zoutmeer, waar grote groepen flamingo’s foerageren, rijden we naar de kleine en niet voor publiek toegankelijke Bishop’s pool, waar wij speciale toestemming voor hebben. Hier kunnen we diverse eendensoorten zien, en de purperreiger en dodaars. Via de strandweg van Lady’s Mile rijden we naar de kijkhut van Zakaki, vlakbij de haven van Limassol, waar we kans maken op kleine zilverreiger en zwarte ibis. Aan het eind van de dag rijden we in ruim 1 uur terug naar ons hotel in Perivolia.

Overnachting in

Perivolia - E-Hotel

Dag 7

De laatste dag van de reis brengen we een bezoek aan het gebied ten oosten van Larnaca, maar niet voordat we eerst bij het grote zoutmeer van Larnaca hebben gekeken, waar de flamingo in grote groepen verblijft. Aan de westkant van het meer ligt de mooie moskee van Sultan Teke. Dan nemen we de snelweg naar het oosten en houden halt bij de kleine maar zeer interessante vennen van Oroklini, waar de Cypriotische natuurbeschermers in het kader van het Natura 2000 project onder meer de grootste broedkolonie van de sporenkievit beschermen. Verder zijn vanuit de kijkhutten op het water o.m. dodaars, zwarte ibis, steltkluut en  de prachtige krooneend te zien. Ook kleine sternen, diverse eendensoorten en waadvogels bezoeken de kleine maar interessante plasjes. Dan gaan we op weg naar de landschappelijk fraaie Cape Ghreko. Vanaf de 70m hoge kalkklif hebben we prachtig uitzicht over zee en de kust richting Agia Napa. De vooruitstekende kaap is een belangrijke rustplek voor onder meer trekkende zangers. Via Paralimni rijden we naar het Achna stuwmeer. Als hier voldoende water staat is het een interessante plek voor de fuut, dodaars, blauwe en purperreiger, kwak en zwarte ibis. Verder maken we hier kans op grielen, sporenkievit, koekoek en kuifkoekoek.  Aan het eind van de middag rijden we naar Perivolia terug en kunnen we tegen het vallen van de avond een laatste bezoek aan de brakwaterplassen nabij het hotel brengen.  In het kniehoge struikgewas en langs de over van de slijkige plassen gaan we een laatste keer op zoek naar de kalanderleeuwerik, brilgrasmus, vorkstaartplevier en tapuit.  Kokmeeuwen en dunbekmeeuwen kunnen we hier ook zien.  En misschien zien we de Balkankwikstaart. We eindigen deze laatste dag in het restaurant vlakbij de vuurtoren van Cape Kiti, op loopafstand van het hotel, met een ‘mezze’, een diner bestaand uit verschillende kleine gerechten.

Overnachting in

Perivolia - E-Hotel

Dag 8

Na het ontbijt eindigt formeel de reis. Maar bij een late vlucht terug kunnen we nog een deel van de dag in de omgeving kijken of we vogels kunnen spotten. We rijden in 15 minuten naar het vliegveld vanwaar we naar Nederland terugvliegen.

NB Programma

De uitvoering van bovenstaand programma is afhankelijk van plaatselijke (weers-)omstandigheden. Een eventuele programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de groep, maar is uiteindelijk altijd ter beoordeling van de reisleider. Omdat wij onze programma’s en uitgebreide reisbeschrijvingen voortdurend controleren en omdat onvoorziene omstandigheden ons soms dwingen een programma tijdens het seizoen aan te passen, kan het voorkomen dat een uitgebreide reisbeschrijving tijdens het seizoen moet worden veranderd. Wanneer deze aanpassingen ingrijpende consequenties hebben voor het verloop van de reis, word je daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Blader door het programma

Reisdetail

Over de accommodaties

U overnacht in goede hotels, elk met een eigen sfeer. U verblijft op kamers met douche en toilet. Alle hotels liggen middenin de vogelgebieden, zodat u al vanuit het hotel kunt vogelen, of in elk geval maar een korte transfer nodig heeft om in de vogelgebieden te komen.

De eerste nacht en de laatste 3 nachten verblijft u vlakbij de zoutmoerassen van Larnaca, in het rustige kustplaatsje Perivolia, ca 10 minuten rijden ten westen van Larnaca. Hier vlakbij de vuurtoren verblijft u in het moderne en smaakvolle boutique-hotel en spa-resort E-Hotel. De kamers in dit recente geopende luxe hotel zijn comfortabel en van alle luxe voorzien: moderne badkamers met stortdouche, plasma-tv, zeezicht, kluis, airco,internet (tegen betaling). Het hotel beschikt over een spa-centrum, buitenzwembad, modern en goed restaurant en een ruime en modern ingerichte lounge (met wifi), strandbar en een bar op het dakterras. Klasse ****, 3 nachten .

Hoog in het Troodosgebergte verblijft u 1 nacht in een 'berghotel' in het dorp Pano Platres. Het hotel heeft een restaurant, bar en terras en de meeste kamers aan de achterzijde van het hotel, hebben prachtig uitzicht over de bergen en de vallei. De kamers zijn comfortabel ingericht met TV en goede badkamer. Klasse ***, 1 nacht.

In Polis, nabij Neo Chorio, op enkele kilometers van de Aphrodite Baths, verblijft u in het pal aan de kust gelegen Aphrodite Beach Hotel. Hier wordt u zeer gastvrij ontvangen. Het hotel heeft een gezellig restaurant en bar met terras met uitzicht op zee. Ook heeft het hotel een eigen strand. De kamers zijn goed en zijn gesitueerd in twee aparte gebouwen. Klasse ***, 2 nachten.

Over de maaltijden

Tijdens deze reis is het ontbijt en diner inbegrepen, vanaf diner op dag 1 t/m ontbijt op dag 8. In de meeste hotels bestaat het ontbijt uit een uitgebreid buffet. In Troodos/ Platres en op de eerste avond in Polis dineren we in het hotel. Op de tweede avond in Polis, dineren we in een goed visrestaurant. In Perivolia dineren we in het hotel, behalve de laatste avond. Dan gaan we uit eten in een plaatselijk restaurant, waar we de laatste avond genieten van een traditioneel mezze-diner: op Cyprus moet u natuurlijk één keer geproefd hebben van de culinaire specialiteiten die in de vorm van kleine hapjes geserveerd worden! 
Voor de lunch, op de meeste dagen een picknick in het veld, dient u zelf zorg te dragen. Er is dagelijks gelegenheid om lunchinkopen te doen.

Inbegrepen

 • heen- en terugreis 
 • alle vervoer met 2 minibusjes, conform programma
 • verblijf in hotels op basis van tweepersoonskamers
 • verblijf op basis van half pension, van diner op dag 1 t/m ontbijt op dag 8
 • diensten 1 SNP-reisleider/vogelkenner en 1 Engelssprekende Cypriotische vogelgids.

Niet inbegrepen

 • lunches gedurende de hele reis
 • eventuele entrees
 • verzekeringen
 • uitgaven van persoonlijke aard

Over de activiteiten

De nadruk ligt tijdens deze reis op het observeren van vogels en ander wild. Meestal rijden we in een gebied rond en stoppen we op mooie plaatsen waar we ruim de tijd nemen om de kijkers en vogelgidsen voor de dag te halen. Op sommige dagen zijn er lichte wandelingen gepland met weinig hoogteverschillen. We doen het dan kalm aan en nemen uitgebreid de tijd de vogelwereld te bewonderen. Dat is immers het doel van de wandelingen! Je bent overigens vrij om op een dag af te haken van de groep en zelf je programma in te vullen.

Praktische informatie

Waar ontmoet ik de groep

Maakt u geen gebruik van de door ons aangeboden heen- en terugreis, maar reist u op eigen gelegenheid dan ontmoet u uw reisgezelschap op het vliegveld van Larnaca of in de eerste accommodatie.

Vluchtinformatie

Wanneer je de heen- en terugreis door SNP laat regelen, dan vlieg je met Transavia naar Larnaca v.v.

Vluchtschema
HV 5315 Amsterdam - Larnaca vertrek om 06.00 aankomst 11.15 uur
HV 5314 Larnaca - Amsterdam vertrek om 12.20 aankomst 16.00 uur

Dit vluchtschema biedt een indicatie en kan nog wijzigen. Je definitieve vluchtschema ontvang je kort voor vertrek.

Bij onze groepsvluchten is ruimbagage inbegrepen. 

Cyprus heeft een mediterraan klimaat met warme, droge zomers en natte, milde winters. Het voorjaar in april is verreweg het mooiste jaargetijde. Het eiland is dan erg groen en wordt bedekt door een onvoorstelbare grote bloemenpracht. De temperaturen liggen in het voorjaar tussen de 17 en 20°C. Hoog in het Troodosgebergte is het dan nog een stuk koeler: ca 15°C. Op de meeste dagen schijnt de zon, maar periodes  met slecht weer komen in het voorjaar ook voor, maar duren zelden langer dan een dag en vaak breekt de zon weer snel door de wolken heen.

Op reis gaan betekent een onvermijdelijke CO2 voetafdruk. Ook deze reis naar Cyprus ontkomt daar niet aan. Hoe groot is mijn voetafdruk? In onderstaand cirkeldiagram kun je zien welke voetafdruk jij achterlaat met je reis.  

Hoe kan ik mijn voetafdruk compenseren? SNP zorgt voor CO2 compensatie bij alle landarrangementen die wij aanbieden, inclusief overnachtingen, excursies en transfers. Wanneer je ook je vlucht bij SNP boekt, dan zorgen wij ook daar voor een volledige CO2 compensatie. De kosten hiervoor vind je terug op je offerte of reisovereenkomst.  

Om je een idee te geven van CO2 besparing: met 10 zonnepanelen op je dak bespaar je jaarlijks ongeveer 1200 kilo CO2. Meer lezen? Kijk op snp.nl/co2neutraal.  
Carmacal Cyprus Vogelreis 125290

Aangezien het merendeel van de kosten bij de reissom is inbegrepen, hoeft u maar op weinig extra uitgaven te rekenen. Rekent u voor de lunches op ongeveer € 4,- per dag. Met uw pinpas kunt u zonder problemen geld opnemen. Op het vliegveld van Larnaca, in Polis en in Pafos  kunt u geld pinnen. In totaal zult u aan ca. € 125,- genoeg hebben voor uw persoonlijke uitgaven.

Tijdens de gehele reis op Cyprus maken we gebruik van twee minibusjes. De twee reisleiders zullen de busjes besturen. Met de busjes verplaatsen we ons gedurende de hele reis. Onderweg dient de bus tevens als ‘schuilhut’, van waaruit in eerste instantie waarnemingen worden gedaan en vogels worden opgespoord. Uiteraard is het niet de bedoeling om vanachter het busraampje te ‘vogelen’. We zullen waar mogelijk de bus verlaten om de vogels rustig te kunnen waarnemen en/of te fotograferen.

Wij raden u aan om uitgerust en in goede conditie aan uw reis te beginnen. Het reisplezier is dan veel groter.

In het vliegtuig is de bagagebeperking 20 kilo per persoon. De ruimte voor bagage in de busjes is gering. We verzoeken je daarom je hoeveelheid bagage zoveel mogelijk te beperken. Denk er aan dat je een aantal belangrijke spullen in je handbagage stopt voor het geval dat je koffer zoek raakt of wanneer je niet direct bij je koffer kan wanneer we in de bus zitten. Er is overal meer dan voldoende ruimte voor je telescoop of foto-uitrusting.

Voor deze reis is geen speciale uitrusting nodig. Wel verzoeken we je bij het inpakken van je tas of koffer aan het volgende te denken:

 • Geldig paspoort of Europees identiteitsbewijs
 • Stevige en goed ingelopen wandelschoenen
 • Engelse verloopstekker
 • Verrekijker en eventueel telescoop
 • Rugzak/tasje voor overdag
 • Lichte regenkleding
 • Luchtige kleding
 • Zaklamp
 • Zitmatje, doek of stuk plastic om op te zitten (bijv. tijdens kijken naar vogels/lunch in het veld)
 • Veldgidsen
 • Notitieboekje met schrijfgerei
 • Deze reizigersinformatie
 • Zonnehoed of pet met klepje en zonnebrandcrème
 • Zonnebril
 • Muggenolie
 • Fototoestel met voldoende geheugenkaartjes of (dia)filmpjes
 • (Kopieën van) reis-bagage verzekeringspapieren en bewijs ziektekostenverzekering
 • Contant geld
 • Persoonlijke EHBO benodigdheden; middel tegen diarree (bijv. diacure), pleisters, jodium, sporttape, persoonlijke medicijnen etc. (de reisbegeleider heeft een EHBO doos)

Het volgende mag NIET mee in de handbagage en moet dus worden opgeborgen in tas of koffer:

 • Statief, wandelstok e.d.
 • Scherpe voorwerpen (zakmes, pincet, nagelknipper, verbandschaar etc.)
 • Vloeistoffen

Er zijn momenteel geen mededelingen.

 

Deze reis wordt begeleid door een ervaren SNP-reisleider die zijn of haar grote kennis van vogels graag met je deelt. SNP-reisleiders zijn de ‘sleutelfiguren’ tijdens je reis en doen er alles aan om het reisplezier zo groot mogelijk te maken. Al onze reisleiders hebben een uitgebreid, door professionals uitgevoerd programma bij SNP-Opleidingen gevolgd, waar ze getraind worden in o.a. oriëntatie, veiligheid, Basic Life Support en waarbij respect voor natuur, cultuur en milieu natuurlijk aan de orde komen. Maak kennis met de reisleiders.
Deze reis wordt begeleid door Herman Postma. De SNP reisleider wordt vergezeld door Melis of Chris Charalambides. Melis is een van de grondlegers van de ornithologie op Cyprus en is de voorzitter van Birdlife Cyprus. Zijn broer Chris is ook een zeer ervaren en actief vogelaar en eveneens actief bij birdlife Cyprus. Beide behoren tot de top van de Cypriotische vogelaars en spreken uitstekend Engels. Beide reisleiders besturen ook de twee minibusjes.

Herman woont in Friesland. Hij werd geboren in een gehucht – het  Schoor - bij Ternaard aan de zeedijk, en groeide op in Holwerd, vlak bij de Waddenzee. Als klein jochie verdiende hij zijn eerste verrekijker met het geld dat hij verdiende met het zoeken van aardappelen. Opbrengst, 1 of 2 cent per meter gezochte piepers. Na de Hogere Landbouwschool werkte hij als landbouw voorlichter. Nu al jaren met pensioen. Herman verzorgt lezingen, geeft vogel herkenning cursussen, en geeft excursies bij It Fryske Gea. Ook geeft hij fotografie cursussen. Op reis deelt hij graag zijn kennis met anderen en geniet van vogels en de hele natuur. Als reisleider is Herman sociaal en energiek.


Ga je binnenkort op reis naar Cyprus bereid je reis dan goed voor en lees de informatie voor jouw bestemming op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/cyprus. De plek voor informatie van de Nederlandse overheid wereldwijd. Hier vind je alle actuele informatie over reisdocumenten & visa, inreisbeperkingen en coronamaatregelen, veiligheidsrisico’s, gezondheid, douanemaatregelen en contactgegevens van lokale hulpdiensten en ambassades. Lees deze informatie goed en op tijd door, zodat je eventueel nog voldoende tijd hebt om je reisdocumenten te regelen, vaccinaties te halen en een PCR test te regelen indien nodig.

Huur je ter plekke een auto kijk dan op: https://www.anwb.nl/vakantie/cyprus/reisvoorbereiding/verkeer. Hier vind je meer informatie over tolheffing, verkeersregels, infrastructuur en pechhulp.

Noord-Cyprus
Voor inwoners van de EU met een geldig paspoort is er beperkte toegang tot Noord-Cyprus vanuit het zuiden. Alleen aan de grensovergang in Nicosia is een visum voor een dag te verkrijgen. Toeristen mogen Cyprus alleen binnenkomen via de internationale luchthavens van Larnaca en Pafos en de zeehavens van Limassol en Pafos.

Een goede voorbereiding zorgt voor meer vakantieplezier!

Als u op reis gaat, dient u goed uitgerust te zijn en over een goede gezondheid en conditie te beschikken. Hierdoor kunnen ongemakken, als 'reizigersdiarree' veroorzaakt door een ander klimaat, de hoogte en vreemd voedsel tot een minimum worden beperkt. Hebt u speciale aandoeningen, dan is het zeer aan te raden een codicil/talisman te dragen en een medicatielijst en voldoende medicijnen vanuit Nederland mee te nemen.
N.B. Let u daarbij op mogelijke voorwaarden bij de invoer daarvan. Neem tijdens wandelingen bij warm tot zeer warm weer voor de zekerheid 2 liter drinkwater per persoon mee in uw dagrugzak.

Gezondheidszorg
N.B. Zorg dat u niet vertrekt zonder een uitgebreide ziektekosten- en/of reisverzekering.

EHBO
U dient zelf te zorgen voor enkele EHBO-spullen, oa. pijnstillers, pleisters, compeed, jodiumtinctuur, sporttape, rekverband, evenals een reservebril, zonnebrand, zonnebril, ed.

Aanbevolen
Bijzonderheden: Laat u informeren u over de risico’s op besmetting met de Ziekte van Lyme en Tekenencefalitis.

Teken
De Ziekte van Lyme en Tekenencephalitis (Tick-borne Encephalitis; TBE, FSME, RSSE) worden overgedragen door teken. Het verspreidingsgebied van beide aandoeningen komt (nog) niet overeen. De eerste komt vrijwel overal ter wereld voor, de tweede in delen van West-, Midden- en Oost-Europa, Scandinavië en Siberië. Het risico op besmetting is volgens deskundigen beperkt. Door het dragen van bedekkende kleding en insmeren met insectenwerende middelen (DEET) kunnen tekenbeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Ook hier geldt: voor een algemeen advies is er de website van het LCR of ITG, een persoonlijk advies (bv. inenting tegen Tekenencephalitis) dient te worden besproken met uw huisarts en/of een arts van een reizigersadviescentrum (GGD Nederland).

Algemeen en persoonlijk advies inentingen
Voor de meest actuele informatie over verplichte/aanbevolen (herhalings)inentingen per ziekte en per land met bijbehorende, algemene beschermingsadviezen verwijzen wij u naar de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) in Nederland of het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in België. Voor een persoonlijk advies moet u zich 4 tot 6 weken voor vertrek laten adviseren door uw huisarts en/of een arts van een reizigersadviescentrum (GGD Nederland).

Cyprus is een veilig land. Criminaliteit t.o.v. toeristen komt niet veel voor. Uiteraard moeten bezoekers, net als elders in de wereld, op hun persoonlijke bezittingen letten. Er zijn in het verleden enkele bomaanslagen geweest en auto’s in brand gestoken, met name in Limassol en Nicosia. Dit geweld kan worden toegeschreven aan de interne strijd in het criminele circuit.

Bekijk wat deze reis kost

Je wil natuurlijk weten wat de reis voor jou (en je reisgenoten) gaat kosten in de periode dat je op vakantie wilt gaan. Vul hieronder vast wat gegevens in en ontdek je prijs.

Cyprusgrasmus_2000_WimSmeets_20005106.jpg

Cyprus - vogelreis

Voorjaarstrek in mediterrane sfeer

Vogelreis vanuit hotels

Zwaarte
Comfort
Vogels kijken
Groepsreis

Welke variant kies je?

Bij deze reis heb je keuze uit meerdere varianten.

Reisgezelschap & Accommodaties

Wanneer wil je vertrekken?

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten)

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar

Wanneer wil je vertrekken?

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten)

Start datum
Aantal dagen
Beschikbaarheid
Prijs p.p.
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar
Kirsten de Baar

Kunnen we je helpen?

Vrijblijvend en persoonlijk advies? Onze reisadviseurs helpen je graag verder, via e-mail, telefoon of chat. Of bekijk de veelgestelde vragen. Onze openingstijden zijn van ma t/m vr van 09.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. (vanaf 01-10-2023 t/m 16-12-2023, op zaterdag gesloten)