ANVR Reisvoorwaarden Gerust op reis met SNP

De rechten van de reiziger

Op alle reizen van SNP zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing. Graag vertellen we je hier uitgebreid wat dat precies inhoudt. 

Avontuurlijk karakter

Wij zijn het aan jou en aan onszelf verplicht om onze reizen volgens de verwachtingen uit te voeren. De wet en de ANVR-reisvoorwaarden spreken in dat verband van 'verwachtingen die de reiziger - jij dus - op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben'. Je kiest bij een SNP-reis voor een avontuurlijke reis en daarmee ook voor een zeker risico. De lokale (weers-)omstandigheden op de bestemmingen kunnen ons bijvoorbeeld dwingen de reis aan te passen. Als wij onze toevlucht moeten nemen tot alternatieven, kan je ervan op aan dat wij ons uiterste best doen de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven.

Annuleringsvoorwaarden

De annuleringsvoorwaarden die SNP in overeenstemming met artikel 12, lid 2c van de ANVR-reisvoorwaarden hanteert, zijn uitgebreid en helder geformuleerd. Hieronder lees je wat er in welke situatie van toepassing is. 

Annulering door de reiziger
Bij annulering door de reiziger is deze, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd:
• Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling 15% van de reissom met een minimum van € 35,- (vanaf 1 oktober 2017 wijzigt dit in 20%)
• Bij annulering tussen de 56e en 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom
• Bij annulering tussen de 42e en 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
• Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
• Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
• Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Let op: voor vlieg-, boot- en treintickets die via SNP zijn geboekt gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% van de ticketkosten vanaf het moment van boeken. De annuleringsvoorwaarden kun je opvragen bij een van onze reisadviseurs.

Het annuleren van de reisovereenkomst dient per brief, fax of e-mail te geschieden.

NB: heb je een annuleringsverzekering afgesloten en een geldige annuleringsreden, dan vergoedt de verzekering de door SNP in rekening gebrachte kosten.

Annulering door SNP (aanvulling op artikel 2, lid 3)

SNP heeft het recht om groepsreizen waarbij onvoldoende deelname is tot uiterlijk drie weken voor vertrek te annuleren. Dit recht tot annuleren kan worden uitgeoefend indien het minimaal aantal deelnemers voor de reis zoals gepubliceerd op onze website niet bereikt is. Vanzelfsprekend krijg je in een dergelijk geval de aanbetaalde reissom volledig teruggestort. Eventuele reeds gemaakte visum- en/of vaccinatiekosten zijn voor eigen rekening.

Bekijk de brochure ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden 2017.  

Annuleringsvoorwaarden ééndaagse cursussen uit de SNP Outdoor School

Voor de dagcursussen en workshops gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Indien je annuleert tot twee weken voor de cursusdatum brengen wij je €10,- per persoon in rekening. Hetzelfde geldt voor wijziging tot twee weken voor aanvang van de cursus. Annuleer of wijzig je binnen twee weken voor aanvang van de cursus dan betaal je de volledige cursusprijs.

NB: SNP heeft het recht om bij een onvoldoende aantal deelnemers de cursus of workshop te annuleren. Je hoort dit uiterlijk twee weken van tevoren.

Annuleringsvoorwaarden meerdaagse cursussen en cursusreizen uit de SNP Outdoor School

Voor meerdaagse cursussen en cursusreizen gelden de normale SNP annulerings- en reisvoorwaarden.

NB: SNP heeft het recht om bij een onvoldoende aantal deelnemers een meerdaagse cursus of cursusreis te annuleren. Je hoort dit uiterlijk drie weken van tevoren.

SNP en officiële reisinstanties

Stichting Garantiefonds Reisgelden
SNP Natuurreizen (KvK nummer 10027769) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De SGR garantie is niet van toepassing voor onze Belgische klanten. Raadpleeg www.sgr.nl/garantieregeling voor meer informatie.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen
SNP is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit programma onder de reisvoorwaarden gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
• (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
De verplichte bijdrage voor het Calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per boeking (maximaal 9 personen op één boeking) en is niet inbegrepen in de gepubliceerde reisprijzen.

Geschillencommissie Reizen
Als een klacht door SNP Natuurreizen niet naar tevredenheid is opgelost of je gaat niet akkoord met ons voorstel, dan kun je dit desgewenst tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie, als bedoeld in artikel 20 lid 4 van de ANVR Consumentenvoorwaarden, schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Dus ga vertrouwd op reis met SNP

Bijzondere natuurreizen Unieke belevingen Ervaren reisexperts Persoonlijk contact
alt Sgr Calamiteitenfonds Travellife