Turkije - Göksudelta & Taurusgebergte - vogelreis, 9 dagen Vogelreis naar Zuid-Turkije

« Terug naar overzicht
Groepsreis - Vogels kijken

Vogelreis langs kleine, karakteristieke pensions

Turkije is een immens groot land met een enorme variatie aan landschappen en vogelsoorten. Deze vogelreis is gepland tijdens de voorjaarstrek. We bezoeken eerst de Göksudelta aan de warme zuidkust. Vervolgens gaan we naar het alpiene Taurusgebergte. We zien er aansprekende soorten die bij ons niet of slechts een enkele keer als dwaalgast te zien zijn, zoals de rotsklever, de vorkstaartplevier, de marmereend, de schreeuwarend, de sporenkievit, de zwarte frankolijn, de roodvoorhoofdkanarie, de Turkse boomklever, het Kaspisch berghoen, de Griekse spotvogel, de steenheggemus en de Perzische roodborst.

Uniek aan deze reis

  • Ook soorten uit West-Aziatische gebied
  • Twee zeer verschillende biotopen
  • Vogelrijkdom van de Göksüdelta
  • Vogels van de bergen van de Taurus
Zwaarte
Comfort

Dag tot dag

Turkije - Göksudelta & Taurusgebergte - vogelreis

De Göksudelta is misschien wel de beste vogeldelta van het Middellandse zeegebied. Hier is het mogelijk om in een paar dagen tijd meer dan 100 soorten vogels waar te nemen. ’s Morgens vroeg staat de dauw nog op de velden. De eerste zwarte frankolijnen laten zich horen. In het zand zijn sporen van jakhalzen en mangoesten te zien. Vanuit de vogelhutten hebben we kans op onder andere de purperkoet, het woudaapje, de witkopeend en de marmereend. Talrijk zijn de purperreiger, de sporenkievit, de bruine kiekendief, de gele kwikstaart en de kuifleeuwerik en ook veel steltlopers en sterns (waaronder de prachtige witvleugelstern) laten zich zien. Met wat geluk vinden we  een zingende  zwartkoprietzanger in het hoge riet. Vlak achter de delta beginnen de uitlopers van het imposante Taurusgebergte. We bezoeken hier de Romeinse opgravingen van Uzunçaburc, verscholen in een grillig karstlandschap. In de aangrenzende droge heuvels met struikgewas maken we kans op het zien van de rotsklever, de hop, de Syrische bonte specht, de maskerklauwier, de bruinkeelortolaan, de slangenarend en de Griekse spotvogel.
De besneeuwde bergtoppen van de Aladag (3.910 m), rond de Demirkazik, vormen een lastig te bereiken, maar interessant vogelgebied. Hier zijn geen asfaltwegen meer. Nog voor het licht wordt gaan we met een tractor omhoog de bergen in. Juist hier kunnen we echte hooggebergtesoorten verwachten. Naast alle (!) soorten die we kennen van de Alpen komen hier ook de steenheggemus, de rode woestijnvink, de strandleeuwerik en de roodvoorhoofdkanarie voor. Het meest spectaculair zijn misschien wel de Kaspische sneeuwhoenders, die zich verraden door hun schelle, wulpachtige roep die tussen de berghellingen galmt. Op de bergkammen leven ook wilde geiten, die vaak met de telescoop zijn op te sporen. In de lagere delen van het gebied maken we onder meer kans op de rouwmees, de Perzische roodborst, de dwergooruil, de Izabeltapuit, de finsch’ tapuit en de rosse waaierstaart. Langs beekjes zien we mogelijk de waterspreeuw en de grote gele kwikstaart. Tenslotte zoeken we in de nabij gelegen steppe naar zes soorten leeuweriken, waaronder bergkalander-, kalander- en kortteenleeuwerik, en speciale vogels zoals de ortolaan en de Spaanse mus.

Dag 1

Laat in de avond komen we aan in Adana en reizen we langs de Middellandse Zeekust met de minibus naar de Göksüdelta, waar we na middernacht aankomen.

Overnachting in

Tasucu

Dag 2

Al tijdens het ontbijt kunnen we met uitzicht op zee genieten van palmtortels, Arabische buulbuuls en geelpootmeeuwen. Na het ontbijt rijden we in een half uur tijd naar de westzijde van de Göksüdelta, waarbij we tijdens onze eerste tussenstop op zoek gaan naar gestreepte prinia’s, roodstuitzwaluwen, vale spotvogels en wellicht dat we ook al een zwarte frankolijn in de kijker krijgen. In de delta gaan we eerst naar de uitkijktoren, die een uitgebreid zicht geeft over de plassen en rietvelden. Hier hebben we een goede kans op de witoogeend, de purperkoet, de krooneend, de woudaap en de marmereend. Bruine kiekendieven en purperreigers zijn hier ook veel te zien. Daarna rijden we verder de delta in, waar het riet plaats maakt voor open velden en lagunes, met steltlopers zoals kleine strandlopers en strandplevieren, sporenkieviten, gele kwikstaarten (de feldegg-ondersoort), duinpiepers en ralreigers. We hebben een lunch in het veld, waarbij we onze ogen open houden voor casarca’s, witvleugelsterns en wellicht een doortrekkende steppenkiekendief. Hierna rijden we verder richting zee, waar het water zouter wordt en we meer kans hebben op flamingo’s en dwergsterns. Tegen het eind van de middag rijden we weer terug naar Tasucu.

Overnachting in

Tasucu

Dag 3

Vandaag gaan we naar het binnenland voor een bezoek aan Uzuncaburç. Onderweg stoppen we bij een kleine boomgaard, die bekend staat om de grote kans op het zien van de altijd zeer lastig te vinden Griekse spotvogel. Tijdens het zoeken hebben we hier tevens een grote kans op de maskerklauwier, de bruinkeelortolaan en de orpheusgrasmus en ook steenuilen en kleine bonte spechten broeden in de buurt. Een tweede stop is in een naaldbos met fraaie orchideeën, waar mogelijk Turkse boomklevers te zien zijn. Het weinig bezochte Uzuncaburç bestaat uit fraaie overblijfselen van een Romeinse nederzetting en hier kunnen we cultuur combineren met Syrische bonte spechten, rotsklevers en hoppen. De lunch hebben we op een idyllisch plekje in de schaduw van de eeuwenoude wachttoren. Op de terugweg rijden we door een kloof, waar we uitkijken naar blauwe rotslijsters en misschien Eleonora’s valken. Op het einde van de middag pauzeren we nog wat langer bij de prachtige Göksü kloof, waar op dit tijdstip vaak thermiek-vogels te zien zijn zoals de slangenarend, de aasgier en de raaf.  Na een lange dag komen we terug in ons hotel aan de zee.

Overnachting in

Tasucu

Dag 4

Deze dag staat weer in het teken van de delta. Voor de vroege vogels is er de mogelijkheid om voor het ontbijt mee naar de uitkijktoren te gaan. Naast de vele vogels hebben we dan kans om een jakhals of mangoest te treffen. Na het ontbijt gaan we naar de noordzijde van de delta, waar water en agrarisch gebied elkaar afwisselen. Goede omstandigheden voor zomertortels, grauwe gorzen, lachsterns en blauwe kiekendieven. Verder de delta in krijgt het riet weer de overhand en gaan we op zoek naar de baardman, de roerdomp en de zwartkoprietzanger. Voor de lunch gaan we naar een boomgaard bij de rivier, waar we kans hebben om de ijsvogel, de buidelmees en de rosse waaierstaart tot te zien. Op de terugweg pakken we weer de zuidroute langs de zee op zoek naar nieuwe steltlopers en wellicht dat we aan het strand dolfijnen, schildpadden, nestelende strandplevieren en vissende dwergsterns in de kijker krijgen. Voor wie er geen genoeg van kan krijgen is er de mogelijkheid om voor het diner nogmaals naar de uitkijktoren te gaan, waar het licht in de avond ideaal is en verrassingen altijd mogelijk zijn. Hoewel het terras lonkt, is de kans op een Smyrna-ijsvogel, groene bijeneter of scharrelaar lastig te weerstaan. Op het einde van de dag sluiten we ons verblijf aan zee af met het laatste diner in het ons vertrouwde gezellige restaurantje in Tasucu.

Overnachting in

Tasucu

Dag 5

Na het ontbijt verlaten we de kust en reizen we naar het binnenland van Turkije, naar de bergen die de Middellandse Zeekust scheiden van de Anatolische hoogvlakte. We gaan naar Çukurbag aan de voet van het ruige kalkgebergte van Aladag. Zo komen we in een totaal ander landschap als we de eerste dagen zagen, en treffen we een compleet andere vogelwereld! De rit duurt ongeveer 6 uur. We maken onderweg enkele korte vogelstops en uiteraard lunchen we weer ergens in het veld. Na aankomst in Çukurbag is er nog tijd genoeg om de omgeving van het pension te verkennen, waarbij we al wandelend op zoek gaan naar soorten als de wielewaal, de zwartkopgors, de izabeltapuit en de nachtegaal.

Overnachting in

Çukurbag

Dag 6

Nog voor het licht wordt, zo rond 4.30 uur, gaan we met een tractor de bergen in om de zonsopkomst in het hooggebergte mee te maken. In het eerste licht zoeken we naar de vele karakteristieke bergsoorten die hier voorkomen zoals de (Turkse) strandleeuwerik, de rode woestijnvink, de steenheggemus, de rode rotslijster, de Alpenkauw, de sneeuwvink, de tapuit, de Alpenheggenmus en met als natuurlijk hoogtepunt het Kaspisch sneeuwhoen. Omdat deze soorten zich rond de sneeuwgrens bevinden is het 's morgens vroeg nog rond het vriespunt! Voor de mensen die van een wandeling houden is er de mogelijkheid om nog wat verder omhoog te lopen naar een fraaie pas, waar vandaan het uitzicht prachtig is en de kans bestaat om wilde geiten van dichtbij te zien. Daarna gaan we weer naar beneden, met de tractor of wandelend, waarbij de laatste (makkelijke) optie extra kansen biedt op de finsch’ tapuit, de boomleeuwerik of de steenarend. We lunchen op het veldje bij de fontein, waarna we nog kort de spectaculaire kloof kunnen bezoeken met alpenkraaien, zwarte roodstaarten en met geluk de fraaie en zeer lokale rotskruiper. Rond 15.00 uur zijn we weer terug in het pension en is er de mogelijkheid om uit te rusten en de gemiste nachtrust in te halen. Voor de liefhebbers is er een bijzonder uitje naar het “leeuwerikenveldje”: een gebiedje met steppe en landbouw, ongeveer een half uur ten noorden van ons pension, waar we uitgebreid het verschil in balts kunnen bestuderen tussen kalander- en bergkalanderleeuweriken. Verder wemelt het van de kortteenleeuweriken en met strand-, veld- en kleine kortteenleeuweriken, ortolanen en Spaanse mussen in de buurt, is het een waar paradijsje. 

Overnachting in

Çukurbag

Dag 7

Vandaag vertrekken we met de bus naar de vlakbij gelegen Emlivallei. We gaan hier vooral genieten van het prachtige landschap en hopen op specialiteiten zoals de Aziatische steenpatrijs en de roodvoorhoofdkanarie. In het begin lopen we over een open vlakte, waarin de rivier diepe kronkelende geulen heeft uitgesneden, waar in de schaduwen af en toe een glimp van de grote gele kwikstaart op te vangen is. Hoe verder we omhoog lopen, hoe nauwer de kloof wordt en hoe dichter de begroeiing. In het middengedeelte overheersen de rotsen en daarmee de grijze gorzen, terwijl bovenin steeds meer sparren het beeld bepalen met daarbij zwarte mezen en Europese kanaries. Wie weet komen we ook andere bewoners van de vallei tegen, zoals schildpadden en padden. Bovendien is de prachtige vallei bijzonder rijk aan bloemen en vlinders. We genieten de hele dag van deze bijzondere vallei en arriveren rond 17.30 weer in het pension. Als het eenmaal donker is, nemen we de tijd om op zoek te gaan naar de dwergooruil, die we al nachten horen vlak bij het pension en die met de nodige moeite in de zaklamp te krijgen is.

Overnachting in

Çukurbag

Dag 8

Vandaag is alweer onze laatste dag aangebroken en die gebruiken we om een bijzondere rit te maken door het middelgebergte ten zuiden van ons hotel. We komen door afgelegen dorpjes waar de wereld stil gestaan lijkt te hebben en ezeltjes talrijker zijn dan auto’s. We zullen tijdens de vele stops en korte wandelingen ongetwijfeld nog nieuwe vogels te zien krijgen. Misschien zien we waterspreeuwen bij de beekjes in het dal, naar het noorden trekkende schreeuwarenden of luidruchtig jagende bijeneters. Het is waarschijnlijk dat we de rouwmees, de Perzische roodborst en de kleine plevier te zien krijgen en het kan niet missen dat vele arendbuizerds ons pad vergezellen. Natuurlijk is onze laatste lunch weer in de natuur. Voldaan keren we aan het einde van de middag terug en slapen nogmaals in ons hooggelegen pension aan de voet van de bergen.

Overnachting in

Çukurbag

Dag 9

Na het ontbijt rijden we in ca. 3 uur naar het vliegveld van Adana, vanwaar we via Istanbul naar Nederland terug vliegen.

NB Programma

De uitvoering van bovenstaand programma is afhankelijk van plaatselijke (weers-)omstandigheden. Een eventuele programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de groep, maar is uiteindelijk altijd ter beoordeling van de reisleider. Omdat wij onze programma’s en uitgebreide reisbeschrijvingen voortdurend controleren en omdat onvoorziene omstandigheden ons soms dwingen een programma tijdens het seizoen aan te passen, kan het voorkomen dat een uitgebreide reisbeschrijving tijdens het seizoen moet worden veranderd. Wanneer deze aanpassingen ingrijpende consequenties hebben voor het verloop van de reis, word je daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Blader door het programma

Reisdetail

Over de accommodaties

Je verblijft tijdens deze reis in twee kleine, karakteristieke pensions. Bij alle accommodaties heb je een badkamer met douche en toilet op de kamer. De twee verschillende comfortabele pensions liggen centraal. Het ene pension bevindt zich in de Göksüdelta en het andere pension ligt in het Taurusgebergte. Uniek is dat de eigenaars van de pensions goed Engels spreken en vertrouwd zijn met vogelaars.
De eerste vier nachten verblijven we in het Tasucu Marina Hotel in het havenstadje Tasucu. Het hotel ligt op loopafstand van de jachthaven en het strand en zeer dichtbij de Göksüdelta. Deze delta is een van de meest fantastische vogelgebieden van Europa. De kamers van dit kleine familiehotel beschikken over een badkamer met douche en toilet en balkon met meestal uitzicht op zee. Het hotel heeft een terras en een klein zwembad.
Op dag 5 t/m 8 verblijf je in het Safak Pension. Het Safak Pension is een goed verzorgde, maar eenvoudige accommodatie. De kamers hebben wel een eigen badkamer. Het pension ligt in de Aladag Mountains. Deze bergen staan vooral bekend wegens de vele bijzondere vogels die hier leven. De eigenaars van het pension spreken goed Engels en verzorgen veel vogelexcursies in de bergen. Een tractor en diverse gidsen worden vanuit het pension ingezet voor deze excursies.

Over de maaltijden

Het ontbijt en het diner zijn bij de reis inbegrepen en het ontbijt wordt geserveerd in het pension/hotel. Je zal de hele reis volop kunnen proeven van de smaakvolle Turkse keuken. De lunch is niet inbegrepen. Op de meeste dagen picknicken we in het veld. De logistieke begeleider doet daarvoor de inkopen, waarvoor we aan het begin van de reis een gezamenlijke pot maken. Hij biedt optioneel de mogelijkheid aan alle deelnemers om voor 10 euro per persoon per dag iedereen geheel te verzorgen wat betreft het eten en drinken overdag (lunch met warme soep, gehele dag drinkwater en frisdranken, koffie met lekkers, etc.).
In Tasucu gebruiken we elke avond het diner in het uitstekende restaurant dat 100 meter van het hotel in het dorpje gelegen is. Naast verse visgerechten staan er ook traditionele lams-, vlees-, en vegetarische gerechten op de kaart. Er is tevens een grote selectie Turkse wijnen te koop. Er kan boven op het terras gegeten worden bij een mooie zonsondergang.
Ook in het Safak Pension heb je de mogelijkheid om het diner en het ontbijt te nuttigen op het terras. Vanaf dit terras heb je een fantastisch uitzicht over de bergen.

In Turkije is het de gewoonte om pas laat te eten. Vaak kan men voor acht uur niet terecht voor een maaltijd. We zullen proberen om ruim voor het avondeten bij de accommodatie te zijn, zodat iedereen zich kan opfrissen, alvorens we gaan eten. Na het eten is er een vrij programma. Een avondwandeling kan soms nog leuke waarnemingen opleveren, maar een bed kan ook aantrekkelijk zijn.

Inbegrepen

• Verblijf in twee pensions op tweepersoonskamers
• Verblijf op basis van halfpension, beginnende met het diner op dag 1 en eindigend met het ontbijt op dag 9
• Vervoer in Turkije per minibus zoals beschreven in het programma
• Excursies zoals beschreven in het programma
• Entree archeologische opgravingen Uzuncaburç
• Diensten SNP-reisleider en lokale Nederlandstalige reisleider

Niet inbegrepen

• Heen- en terugreis (optioneel)
• Kosten e-visum (zelf vooraf aanvragen, zie tabblad ‘Van Belang’)
• Lunches
• Verzekeringen
• Persoonlijke uitgaven
• Overige entrees
• Transfers naar en van de plaats van een eventuele reisuitbreiding

Over de activiteiten

De nadruk ligt tijdens deze reis met name op de vogelwereld rondom de Göksudelta en het Taurusgebergte. Het spreekt voor zich dat je geen volleerd vogelaar hoeft te zijn om aan deze reis mee te mogen doen. Interesse in vogels en enige nieuwsgierigheid zijn voldoende. Afwisselend bezoek je de belangrijkste waarnemingsplaatsen en maak je kortere wandelingen, waarop je kennis maakt met het afwisselende landschap en zeker ook met de nodige vogelsoorten. Het tempo op deze wandelingen is laag en we nemen dan ook volop de tijd om te genieten van al het bijzondere dat er om ons heen te zien is.
Houd er rekening mee dat we op dag 5 lang in de bus zitten. Uiteraard zullen we onderweg meerdere stops maken om de benen te strekken en eventueel wat vogels te spotten. Op dag 6 staat er een erg vroege ochtendexcursie gepland die begint om 4.00 uur. We zijn laat in de middag weer terug in het pension, zodat je desgewenst dan wat bij kan slapen.

Heen- en terugreis

Waar ontmoet ik de groep

Maak je geen gebruik van de door ons aangeboden heen- en terugreis, maar reis je op eigen gelegenheid, dan ontmoet je je reisgezelschap op het vliegveld van Adana.

Vluchtinformatie

Wanneer je de heen- en terugreis door SNP laat regelen, vlieg je met Turkish Airlines via Istanbul naar Adana v.v.


Vluchtschema
TK1952 Amsterdam – Istanbul vertrek om 11.10 aankomst 15.40 uur
TK2468 Istanbul – Adana vertrek om 17.35 aankomst 19.05 uur
TK2459 Adana – Istanbul vertrek om 11.10 aankomst 13.00 uur
TK1953 Istanbul – Amsterdam vertrek om 15.05 aankomst 17.45 uur

Dit vluchtschema biedt een indicatie en kan nog wijzigen. Het definitieve vluchtschema ontvang je samen met je ticket binnen 3 weken voor vertrek.

Praktische informatie

De Anatolische hoogvlakte wordt aan alle kanten door hoge bergmassieven van de zee afgeschermd. Het landklimaat dat hier heerst, kenmerkt zich door koude winters en warme zomers. Neerslag valt hier in twee korte perioden: aan het begin en aan het eind van de winter. De maand mei biedt hier aangename temperaturen van rond de 25ºC overdag. In de Bolkar en de Aladag heerst een hooggebergteklimaat. Hier ligt tot ver in de zomer sneeuw op de toppen en loopt de temperatuur in het voorjaar in de dalen op tot ca. 20ºC. Langs de Middellandse Zee heerst een mediterraan klimaat met zachte winters en warme tot hete zomers. In het voorjaar lopen de temperaturen overdag op tot ca. 25ºC; ‘s nachts blijft het kwik steken op ca. 20ºC. De kans op regen is zeer klein, alleen tijdens de voorjaarsreis is er een kleine kans op een dag met buiig weer.

Voor up-to-date informatie over de Ramadanperiode en de datum van het Suikerfeest, kijk onder de Landeninformatie bij het tabblad 'Ontdekken - feesten & festivals'.

Aangezien het merendeel van de kosten bij de reissom is inbegrepen, hoef je maar op weinig extra uitgaven te rekenen. Voor de lunch moet je rekenen op ongeveer € 10,- per dag. De reisleiding maakt samen een lunchpot en regelt dan de inkoop van spullen voor de dagelijkse picknick. In totaal moet je rekenen op ca. € 150,- aan persoonlijke uitgaven. De Turkse munt is de Lira. Geld wisselen kan in bijna alle grotere plaatsen en je kan pinnen op het vliegveld bij aankomst en in Tasucu. Het is raadzaam om als reserve (voor onvoorziene omstandigheden) travellercheques en/of een creditcard mee te nemen.

We maken in Turkije gebruik van een minibus die bestuurd wordt door de logistieke organisator van de reis. Met het busje verplaatsen we ons gedurende de hele reis tussen de pensions en de excursies en de wandelingen. Ook wordt het busje ingezet voor de langere transfers van de ene accommodatie naar de andere en tussen het vliegveld en de accommodaties.

Wij raden je aan om uitgerust en in goede conditie aan je reis te beginnen. Het reisplezier is dan veel groter.

In het vliegtuig is de bagagebeperking 20 kg per persoon. We verzoeken je, in verband met het wisselen van hotels en de beperkte bagageruimte in de bus, je bagage in handzame vorm (reistas in plaats van koffer) mee te nemen. Denk er aan dat je een aantal belangrijke spullen in je handbagage stopt voor het geval je koffer zoek raakt of wanneer je niet direct bij je koffer kan wanneer we in de bus zitten. Er is overal meer dan voldoende ruimte voor je telescoop of foto-uitrusting.

Voor deze reis is geen speciale uitrusting nodig. We adviseren je in ieder geval het volgende mee te nemen:
• GELDIG paspoort of identiteitskaart
• (Kleine) thermosfles voor heet water
• Veldfles, mok en zakmes
• Stevige en goed ingelopen wandelschoenen
• Verrekijker en eventueel telescoop
• Rugzak/tasje voor overdag
• Luchtige en warme kleding voor in de bergen
• Lichte regenkleding of (kleine) paraplu
• Zaklamp
• Zitmatje (bijv. tijdens kijken naar vogels/lunch in het veld)
• Veldgidsen
• Notitieboekje en schrijfgerei
• Deze reizigersinformatie
• Zonnehoed of pet met klepje en zonnebrandcrème
• Zonnebril
• Fototoestel met voldoende geheugenkaartjes of (dia)filmpjes (ter plaatse niet/nauwelijks verkrijgbaar)
• Flesje muggenolie
• (Kopieën van) reis-bagage verzekeringspapieren en bewijs ziektekostenverzekering
• Contant geld ( voor 'normale' uitgaven is €150,- voldoende)
• EHBO-benodigdheden; middel tegen diarree (bijv. diacure) pleisters, jodium, azaron, sporttape, rekverband, medicijnen e.a. (de reisbegeleider heeft een EHBO doos).

Het volgende mag NIET mee in de handbagage en moet dus worden opgeborgen in tas of koffer:
 • Statief, wandelstok e.d.
• Scherpe voorwerpen (zakmes, pincet, nagelknipper, verbandschaar etc.)
• Vloeistoffen

Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Deze reis wordt begeleid door een ervaren SNP-reisleider die zijn/haar grote kennis van vogels graag met je deelt. SNP-reisleiders zijn de ‘sleutelfiguren’ tijdens je reis en doen er alles aan om het reisplezier zo groot mogelijk te maken. Alle reisleiders hebben een intensief programma bij SNP-Opleidingen gevolgd, waar ze getraind worden in o.a. oriëntatie, veiligheid, Basic Life Support en waarbij respect voor natuur, cultuur en milieu natuurlijk aan de orde komen. SNP Opleidingen is sinds 1 januari 2012 een door ANVR gecertificeerde opleiding voor reisleiders. Klik hier voor meer informatie.
De reis wordt begeleid door Paul de Winden. De logistieke organisatie van de reis is in handen van de Nederlander Matty Musters, die al jaren in Turkije woont. Hij is tevens de chauffeur van de minibus.
Paul is bioloog en kijkt al vanaf jonge leeftijd naar vogels en begeleidt vogel- en natuurreizen sinds 1997. Zijn vogelreizen brachten hem tot dusverre al in Schotland, Polen, Estland, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Frankrijk, Spanje, Marokko, Israël, India, Kenia, Tanzania, Peru en Colombia. Paul geniet ervan om zijn passie voor vogels en natuur te delen met zijn reisgenoten. Hij doet dat op ontspannen wijze en wil graag iedereen een onvergetelijke reis bezorgen!

Uw paspoort of de ID kaart dient op de ingangsdatum van het visum nog 240 (180+60) dagen, d.w.z. 8 maanden, geldig te zijn.

Medisch paspoort
Een Europees Medisch Paspoort (EMP) is geen geldig grensdocument! Maar het is wel erg handig voor mensen die met regelmaat medicijnen (moeten) innemen. Het is verkrijgbaar bij oa. huisarts, apotheek, medisch specialist of GGD. Op het EMP vermeldt de arts gegevens over ziekte en de benodigde medicijnen. Met dit document voorkomt u problemen bij de douane. Meer informatie vindt u op EMP en douane. Voor het meenemen van medicijnen die onder de Opiumwet vallen, is een aparte vergunning nodig (zie medicijnen Opiumwet).

Rij- en kentekenbewijs
Het Nederlandse rij- en kentekenbewijs wordt in Turkije erkend. Een WA-verzekering is verplicht en neem ook uw groene kaart mee. U hebt deze nodig als u bij een aanrijding betrokken raakt. De financiële risico’s van het onverzekerd rijden zijn enorm. Turkse WA-verzekeraars keren een tamelijk laag bedrag uit. U ondervangt dit gedeeltelijk met een all-risk verzekering voor de auto door een vakantie cascoverzekering af te sluiten.

Voor een verblijf in Turkije hebt u een visum nodig voor een verblijf van max. 90 dagen. Het Turkse vakantievisum heeft een standaard geldigheidsduur van 180 dagen met een maximum verblijf van 90 dagen. Het paspoort of de ID kaart dient derhalve op de ingangsdatum van het visum nog 240 (180+60) dagen, d.w.z. 8 maanden, geldig te zijn.

E-visum
Het visum voor Turkije koopt u vooraf online. U kunt dit e-visum (ETA) hier, op de Engelstalige website van de Turkse overheid, aanvragen en met een creditcard betalen (20 Dollar per persoon). U kunt het visum ook aanvragen via de Nederlandse website www.evisumturkije.nl. Hier betaalt u meer, maar u kunt wel met IDEAL afrekenen. Vakantiegangers die met het gezin of meerdere personen reizen kunnen één aanvraag indienen voor een e-visum voor alle personen. Dit is alleen mogelijk wanneer alle reizigers hetzelfde soort legitimatiebewijs hebben (paspoort of ID kaart).
Het e-visum moet uiterlijk 3 dagen voor aankomst in Turkije aangevraagd zijn en dient u zelf uit te printen. U moet bij binnenkomst in Turkije de print kunnen tonen.

Als u op reis gaat, dient u goed uitgerust te zijn en over een goede gezondheid en conditie te beschikken. Hierdoor kunnen ongemakken, als 'reizigersdiarree' veroorzaakt door een ander klimaat, de hoogte en vreemd voedsel tot een minimum worden beperkt.
Hebt u speciale aandoeningen, dan is het zeer aan te raden een codicil/talisman te dragen en een medicatielijst en voldoende medicijnen vanuit Nederland mee te nemen. Let u daarbij op mogelijke voorwaarden bij de invoer daarvan.
NB. Zorg dat u niet vertrekt zonder een uitgebreide ziektekosten- en/of reisverzekering.

Hygiëne
In Turkije bestaat een kleine kans een darminfectie op te lopen. Het in acht nemen van hygiënische regels verminderd het gevaar hierop. Loopt u toch iets op, dan blijven de verschijnselen meestal beperkt tot 2 of 3 dagen diarree. In Turkije komen ook enkele gevreesde infectieziekten nog voor (buiktyfus, hepatitis etc.). Ook hierop is de kans niet groot, maar toch wat groter dan in ons land.

EHBO
U dient zelf te zorgen voor enkele EHBO-spullen, oa. pijnstillers, pleisters, compeed, jodiumtinctuur, sporttape, rekverband, evenals een reservebril, zonnebrand, zonnebril, ed.

Voor een verblijf in Turkije zijn geen vaccinaties verplicht.

Malaria
In Turkije komt in beperkte mate in het zuidoosten tussen mei en oktober Malaria voor. Er komt GEEN Malaria voor in het westen en zuidwesten. Om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten zijn bescherming tegen muggenbeten en goede anti-muggen maatregelen tegen Malaria en andere door muggen overdraagbare ziekten, extra belangrijk. Voor de bescherming tegen Malaria worden anti-Malariamiddelen aanbevolen op basis van een persoonlijk medisch advies. Neem bij koorts of griepachtige verschijnselen tijdens of na verblijf in een Malaria-gebied altijd direct contact op met een arts.

Teken
De Ziekte van Lyme en Tekenencephalitis (Tick-borne Encephalitis; TBE, FSME, RSSE) worden overgedragen door teken. Het verspreidingsgebied van beide aandoeningen komt (nog) niet overeen. De eerste komt vrijwel overal ter wereld voor, de tweede in delen van West-, Midden- en Oost-Europa, Scandinavië en Siberië. Het risico op besmetting is volgens deskundigen beperkt. Door het dragen van bedekkende kleding en insmeren met insectenwerende middelen (DEET) kunnen tekenbeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Ook hier geldt: voor een algemeen advies is er de website van het LCR of ITG, een persoonlijk advies (bv. inenting tegen Tekenencephalitis) dient te worden besproken met uw huisarts en/of een arts van een reizigersadviescentrum (GGD Nederland).

De meeste Turken zien stelen als zo’n beetje het laagste wat je kan doen. Het gebeurt daarom maar zelden dat er wordt gestolen. Je hoeft daarom niet zeer krampachtig alles in de gaten te houden. Wel zullen mensen uit nieuwsgierigheid soms in uw spullen grasduinen. Als er veel kinderen in de buurt zijn moet u oppassen. Veel van onze artikelen zijn voor hen machtig interessant.

Wat kost deze reis?

Vul hieronder vast wat gegevens in en ontdek je prijs.

oostelijke_blonde_tapuit.jpg

Turkije - Göksudelta & Taurusgebergte - vogelreis

Vogelreis naar Zuid-Turkije

Vogelreis langs kleine, karakteristieke pensions

Zwaarte
Comfort
Vogels kijken
Groepsreis

Reisgezelschap

Welke variant kies je?

Bij deze reis heb je keuze uit meerdere varianten.

Accommodaties

Vertrekdatum

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten € 20,- en bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking)

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar

Vertrekdatum

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten € 20,- en bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking)

Startdatum
Aantal dagen
Gekozen kamertype
Prijs p.p.
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar
-text

Kunnen we je helpen?

Vrijblijvend en persoonlijk advies? Onze reisadviseurs helpen je graag verder, via e-mail, telefoon of chat. Onze openingstijden zijn van ma t/m vr van 09.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Of bekijk de veelgestelde vragen