Portugal - Alentejo, Algarve, 10 dagen Vogelreis door het zuiden van Portugal

« Terug naar overzicht
Nieuw
Groepsreis - Vogels kijken

Vogelreis langs hotels

Tijdens deze najaarsreis door zuidelijk Portugal bezoek je de mooiste wetlands van Portugal in de monding van de Taag en in de omgeving van Faro. De Lagune van Formosa verkennen we per boot. Verder verkennen we de steppes rond Castro Verde en bewonderen bij Sagres, aan de uiterste zuidwestpunt van de Algarve, de najaarstrek. Ook gaan we hier een dagje de zee op om pelagische soorten te spotten zoals de verschillende pijlstormvogels en stormvogeltjes. Je gaat met ervaren vogelaars op pad, die ook de minibusjes besturen. Omdat we onze eigen busjes hebben is onze flexibiliteit groot. Je verblijft in hotels middenin de verschillende vogelgebieden.

Uniek aan deze reis

 • 1 dag de zee op bij Sagres op zoek naar pelagische soorten
 • De najaarstrek bij Cabo São Vicente
 • De steppevogels van Castro Verde
 • De wetlands van de Taag en de Rio Sada; de lagune van Rio Formosa en de zoutpannen van Castro Marim
 • Verblijf in hotels middenin de vogelgebieden
Zwaarte
Comfort

Vogellijsten en/of reisverslagen van deze reis

Van deze vogelreis zijn vogellijsten en/of reisverslagen van eerdere vertrekdata beschikbaar.

Dag tot dag

Portugal - Alentejo & Algarve * vogelreis

Deze vogelreis door het zuiden van Portugal mogen we met recht een zeer complete reis noemen. Begin oktober is de najaarstrek langs de Portugese westkust op haar hoogtepunt, maar is er in de diverse wetlands die we aan doen en op de steppes en in de dehesa van het uitgestrekte binnenland van Alentejo en Algarve ook nog van alles te zien en te beleven. De zee inhammen en kliffen van de westkust van Alentejo en Algarve liggen op de route van vele trekvogels zoals de rosse grutto, de krombekstrandloper, de kanoet, de kemphaan, de bontbekplevier en de zilver- en goudplevier.

We reizen van Lissabon en de slikken en schorren van het estuarium van de Taag, via de slikken van de Rio Sado naar de steppes rond Castro Verde. Hier gaan we op zoek naar steppesoorten zoals de grote en kleine trap, de griel, diverse leeuweriksoorten en het zwartbuikzandhoen. Maar in het halfopen cultuurlandschap van kurkeikenbomen en weilanden met verspreid staande bomen (de dehesa) maken we ook kans op een bijzondere roofvogel zoals de Spaanse keizerarend.

Dan wachten ons de zeer vogelrijke zoutpannen van Castro Marim en de onder vogelaars steeds populairder wordende lagunes van Ria Formosa bij Faro en Tavira, waar we een hele dag per boot door de uitgestrekte lagune varen en op zoek gaan naar verschillende soorten eenden, steltlopers en meeuwen. We gaan ook op diverse eilandjes aan wal en genieten van een uitstekende lunch in een klein vissersgehuchtje.

Als sluitstuk hopen we dat de najaarstrek langs de uiterste zuidwestpunt van Portugal tegen de tijd dat we er aankomen op haar hoogtepunt is. Ook gaan we hier vanuit Sagres een dag de zee op, op zoek naar pelagische soorten als de pijlstormvogels, de jan-van-genten en stormvogeltjes. Bij aanhoudende westenwind worden hier met enige regelmaat Amerikaanse zwerfgasten waargenomen, dus wie weet...

Je wordt begeleid door één (7 deelnemers of minder) of twee (vanaf 8 deelnemers) ervaren en deskundige SNP-reisleiders/vogelaars, die ook de bestuurders van de minibusjes zijn. Door gebruik te maken van deze busjes, die we de gehele reis tot onze beschikking hebben, zijn we heel flexibel en kunnen we op plekken komen waar een grote bus niet komen kan. We verblijven in goede hotels die middenin de vogel gebieden liggen, bijvoorbeeld te midden van de steppen van Castro Verde, op slechts enkele kilometers van de Cabo São Vicente, of pal aan de oever van  Ria Formosa, of aan de overs van de Taag. Zo kunnen we het aantal rijkilometers beperkt houden en leggen we alleen op verplaatsingsdagen grotere afstanden af.

Dag 1

Vlucht naar Lissabon. Aansluitend rijd je via de nieuwe kilometerslange brug over het estuarium van de Taag, naar het aan de overzijde gelegen plaatsje Alcochete.

Overnachting in

Alcochete

Dag 2

Deze eerste dag staat in het teken van de slikken, schorren, akkers en graslanden in het mondingsgebied van de Taag. Aan de oostzijde van het estuarium is het een stuk rustiger dan aan de drukke westkant, waar Lissabon ligt. We rijden via Herdade de Barroca en Pancas door een stil akkergebied naar de brug bij Ponte Alto, waar we een van de zijtakken van de Taag oversteken naar de uiterste zuidpunt van dit grotendeels tot akkerland omgetoverde eiland in de brede Taag rivier. Voor dit strikt beschermde natuurgebied hebben we speciale toegang en bezoeken we onder begeleding van een lokale vogelaar. De slikken en sloten bij Ponte da Erva zijn een paradijs voor waadvogels en steltlopers. Maar ook flamingo's, lepelaars, de zwartkopmeeuw en de reuzenstern kunnen we hier vinden. Ook de zwarte ibis, de purperkoet, de kleine zilverreiger, de ralreiger, de kwak, de visarend, de grote karekiet, de snor, de blauwvleugeltaling, de krooneend, de bruine kiekendief, de griel, de grijze wouw en de grote stern worden hier waargenomen. Terug in Alcochete kunnen we tegen de avond nog een wandeling maken in de directe omgeving van Alcochete, naar het zoutpannencomplex Salinas do Samouco, pal ten westen van het dorp.

Overnachting in

Alcochete

Dag 3

We staan vroeg op want vandaag wacht ons een lange reisdag, waarbij we in totaal 250 km afleggen. Centraal staat vandaag het vogelreservaat van de rivier de Sado. Door de landelijke Portugese vogelbescherming wordt gesteld dat in dit uitgestrekte estuarium op een gemiddelde dag  80 soorten te zien zijn en op een goede dag zelfs 100. Het gebied ligt aan de getijderivier de Sado en bij laagwater foerageren er duizenden vogels.  ’s Ochtends bezoeken we aan de noordzijde de zoutpannen van Gambia. Dan nemen we bij de stad Setúbal de veerboot naar het schiereiland van Troía, dat het estuarium van de Sado scheidt van de oceaan.  Tijdens de oversteek maken we kans om tuimelaars te zien, waarvan een grote populatie in het estuarium leeft. De weg over het schiereiland van Troía  is eveneens interessant: rechts van ons de duinen en de oceaan, links de slikken en schorren van het estuarium. We houden hier meerdere stops. Let vooral op de middelste zaagbek, de oeverpieper, de blauwborst, de bergfluiter, de kuifleeuwerik, de regenwulp, de graszanger, de Moorse nachtzwaluw, de kwartel, de roodkeelduiker, de poelruiter, de grote pieper, de vale gierzwaluw, de ijsvogel en vele eendensoorten, steltlopers en roofvogels.  Na het dorpje Cabanas de Carrasquiera, met zijn markante witte huisjes met rieten daken, is het nog bijna 2 uur rijden tot de volgende accommodatie in Castro Verde.

Overnachting in

Castro Verde - Hotel A Esteva

Dag 4

Vandaag verkennen we het uitgebreide steppegebied ten noorden, zuidoosten en oosten van Castro Verde.  Je gaat op zoek naar de grote trap, de kleine trap, de zwartbuikhoender, de witbuikhoender, de rode wouw, de steenarend, de Spaanse keizerarend, de vale gier en de monniksgier. In de dunbevolkte deel van Portugal, met uitgestrekte graslanden en een halfopen dehesa-landschap van extensief bewerkte akkers en weilanden met verspreide bosschages van hoofdzakelijk kurkeik, zijn het hele jaar door de blauwe ekster, de kleine zwartkop, de blauwe rotslijster, de graszanger en de Provençaalse grasmus te zien. Kortom: dit is een dag waarop je soorten ziet die je aan de kust niet zult tegenkomen.  We brengen als de tijd het toelaat ook een bezoek aan het informatiecentrum, Vale Goncalinho Envinronmental Education Centre.

Noot: Deze tocht is alleen uitvoerbaar wanneer het droog is en ook de dagen er voor niet al te veel neerslag is gevallen. Mocht dat wel het geval zijn dan kan het eerste deel naar Guerreiro en vervolgens naar Aipo  via de kleinere verharde wegen naar deze plaatsen. Het tweede deel vanaf Alvares is dan onmogelijk.

Overnachting in

Castro Verde - Hotel A Esteva

Dag 5

Vandaag is weer een reisdag en verlaten we de Alentejo. We bereiken het uiterste zuiden van Portugal: de Algarve. De rit naar de zoutpannen van Castro Marim is 110 km, maar de wegen door het binnenland zijn smal en er is van alles te zien onderweg. Bovendien maken we een omweg naar de kloof Pulo de Lobo in de Rio Guadiana, ten noordoosten van Amendoeira. De griel, de steenuil, de kuifkoekoek en de grauwe gors zijn regelmatig te zien in dit droge, stenige landschap. Ook komen er meerdere soorten leeuweriken voor: de kuif-, kleine kortteen-, kalander- en de zeldzame theklaleeuwerik.  Dan rijden we naar de zoutpannen bij Castro Marim, aan de monding van de Rio Guadiana, de grensrivier met Spanje.  Hier  bezoeken we de kwelders en zoutpancomplexen bij het bezoekerscentrum. Een wandeling door de Cerro de Buffo zoutpannen naar Barquinha en de Carrasqueiera Cree levert interessante waarnemingen op: onder meer kluten en steltkluten, flamingo’s, de adouins meeuw, de dunbekmeeuw, de griel, de lepelaar, de Spaanse mus en de geoorde fuut. Aan het eind van de dag is het nog een klein stukje rijden naar ons volgende hotel aan de oever van de lagune van Ria Formosa.

Overnachting in

Tavira - Hotel Vila Galé Albacora

Dag 6

Wie wil kan bij zonsopkomst in de directe omgeving van het hotel de drassige oevers van de lagune van Formosa afstruinen naar interessante soorten. Na het ontbijt gaan we het water op en verkennen de ondiepe wateren van de uitgestrekte lagune van Ria Formosa, een prachtig gebied! De soortenlijst die we vanavond opmaken zal aanzienlijk zijn. We maken kans op o.a. de zwarte ibis, de woudaap, de krooneend, de smient, de purperkoet, de dwergstern en de Kaspische stern. In de rietkragen schuilen het hele jaar door de Provençaalse grasmus, de graszanger, de Sardijnse grasmus en de blauwborst. Ook het rode St.Helenafazantje, een exoot, komt in de rietvelden voor, evenals de zwartkopmeeuwen en de adouins meeuwen  Af en toe waagt een westelijke rifreiger de oversteek. Vanaf Fuzeta stappen we op een ondiepe boot die speciaal voor ons is afgehuurd en die ons gedurende de dag, afhankelijk van het getijde en afhankelijk van de locatie van de interessantste en grootste groepen vogels op dat moment, door de lagune voert. Op verschillende eilandjes, sommige bewoond, andere onbewoond, gaan we aan land. Op Armona kunnen we in het schilderachtige dorpje even iets drinken in een van de cafeetjes. Weer terug in Fuzeta wacht ons een smakelijk avondmaal met vers gevangen vis uit de lagune, voordat we terugrijden naar ons hotel.

Overnachting in

Tavira - Hotel Vila Galé Albacora

Dag 7

Het grootste deel van de dag besteden we nog in de omgeving van het hotel en langs de boorden van Ria Formosa. Zo kunnen we onder meer een wandeling maken naar de zoutpannen van Sitio das 4 Aguas en naar Santa Luzia. Maar ook in de directe omgeving van het hotel kunnen we langs de waterkant wandelen op zoek naar aanvullingen op wat we gisteren wellicht gemist hebben. In de namiddag rijden we over de snelweg westwaarts, op weg naar de uiterste zuidwestpunt van Portugal. Onderweg houden we een uitgebreide stop bij de Lagoa dos Salgados: een brakwaterlagune die door een duinenrij van de oceaan gescheiden is. De lagune, die ’s zomers meestal droog staat en zich in het najaar langzaam vult met regen- en rivierwater (en met zeewater als de eerste herfststormen het zeewater over de duinen heen jaagt) is vol van gevleugeld leven. Vooral de grotere vogelsoorten zijn hier opvallend aanwezig: flamingo’s, purperreigers, zwarte ibissen, de purperhoen en de ralreiger. Verder maken we hier in het late najaar waarschijnlijk kans op de kemphaan en de bosruiter, foeragerend in de slikken.  Na dit bezoek is het nog een klein uurtje rijden tot we onze laatste verblijfplaats bereiken: Vila do Bispo. Hier dineren we ’s avonds in een restaurant. In totaal rijden we vandaag ca. 145 km.

Overnachting in

Vila do Bispo - Hotel Mira Sagres

Dag 8

Vanuit de vissershaven van Sagres, op 9 km van ons hotel, maken we een ca. 3 uur durende tocht op zee, op zoek naar de pelagische soorten. Ook maken we goede kans op dolfijnen en wellicht een walvissoort.  Warm aangekleed en voorzien van een zwemvest stappen we in snelle zodiacs, die het mogelijk maken een flink eind de zee op te gaan. De trip is gepland op dagen dat ook de vissers de zee op gaan. Waar zij hun netten binnenhalen en visafval teruggooien maken we goed kans om veel soorten te zien. We kijken uit naar de grote pijlstormvogel, de vale pijlstormvogel, de grauwe pijlstormvogel, het stormvogeltje, het vaal stormvogeltje en het Wilsons stormvogeltje. Maar ook van de Noord-Atlantische soorten die in het najaar naar het zuiden afzakken zien we mogelijk jan-van-genten, grote en middelste jagers, de visdief, de noordse stern en de rosse franjepoot. Als de weersomstandigheden ongunstig zijn, wordt de zee-excursie verplaatst naar dag 9. ’s Middags gaan we naar de Monte da Cabranosa, een verhoogd heidegebied met lage vegetatie ten noorden van Sagres: een ideale plek voor de observatie van de vogeltrek. Bij gunstige omstandigheden maken we hier kans op grote aantallen overtrekkende soorten zoals de wespendief, de rode wouw, de slangenarend en de dwergarend. Maar ook vale gieren, aasgieren, ooievaars, zwarte ooievaars, en talrijke zangers kunnen we hier waarnemen.

Overnachting in

Vila do Bispo - Hotel Mira Sagres

Dag 9

Deze laatste dag staat geheel in het teken van de vogeltrek langs de steile kliffen van de Cabo São Vicente, de uiterste zuidwestpunt van Portugal en ook van heel Europa.  Het is een spectaculair landschap van steile kliffen waar de oceaan onophoudelijk tegenaan beukt.  Hier concentreert zich de najaarstrek en worden bij ongunstige winden de vogels gedwongen te landen en te wachten op gunstiger omstandigheden voor de oversteek naar Afrika. Dus ook als de wind ongunstig is zorgt de stuwing voor grote aantallen vogels op een heel klein gebied. In de omgeving van de kaap en verder in het binnenland maken we enkele korte wandelingen. Zoals bijvoorbeeld bij Vale Santo waar we door een heideachtig landschap naar de kliffenkust kunnen wandelen. Hier zien we mogelijk de kuifaalscholver, maken we kans op de slechtvalk en zien we met het nodige geluk de Eleonora’s valk. Naast de trekvogels zijn hier in het najaar ook overwinteraars te vinden zoals de beflijster en de Alpenheggemus, maar ook soorten die hier het hele jaar verblijven, zoals de Alpenkraai en de Provençaalse grasmus. ’s Avonds dineren we voor de laatste maal in een van de restaurantjes van Vila do Bispo.

Overnachting in

Vila do Bispo - Hotel Mira Sagres

Dag 10

Een rit van ca. 110 km (ca. 2 uur) brengt ons bij het vliegveld van Faro, vanwaar we naar Nederland terugvliegen.

NB Programma

De uitvoering van het programma is afhankelijk van plaatselijke (weers-)omstandigheden. Een eventuele programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de groep, maar is uiteindelijk altijd ter beoordeling van de reisleider. Omdat wij onze programma’s en uitgebreide reisbeschrijvingen voortdurend controleren en omdat onvoorziene omstandigheden ons soms dwingen een programma tijdens het seizoen aan te passen, kan het voorkomen dat een uitgebreide reisbeschrijving tijdens het seizoen moet worden veranderd. Wanneer deze aanpassingen ingrijpende consequenties hebben voor het verloop van de reis, word je daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Blader door het programma

Reisdetail

Over de accommodaties

Tijdens deze reis verblijf je in vier verschillende hotels, elk met een eigen karakter. Wat ze gemeen hebben is dat ze alle vier middenin de verschillende vogelgebieden liggen.
De eerste twee dagen verblijf je in een fijne accommodatie, aan de oevers van het estuarium van de Taag in het stadje Alcochete. In Praia do Sal hebben we comfortabele appartementen, een tuin en een zwembad en het ligt pal aan het water. De meeste appartementen hebben uitzicht over het estuarium.
In Castro Verde, te midden van de interessantste steppegebieden van de Alentejo, verblijven we twee nachten in het nieuwe en moderne Hotel A Esteva. Dit driesterrenhotel ligt aan de rand van dit stadje; een ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan de steppes rondom de stad. De kamers zijn ruim en modern en voorzien van alle comfort, inclusief o.a. gratis wifi. Ook dit hotel heeft een goed restaurant, een zwembad en een bar.
Pal aan de boorden van de Ria Formosa verblijven we twee nachten buiten het stadje Tavira in het bijzondere Hotel Vila Galé Albacora. Dit comfortabele viersterrenhotel is gesitueerd in een voormalig gerestaureerd, ommuurd tonijnvissersdorpje (met klein tonijnvissersmuseumpje). Voor vogelaars is het uitermate gunstig gelegen aan de monding van de Ria Gilão: pal tegen kwelders, strand, rivier, vlakbij zoutpannen. Het is een groot hotel, met twee restaurants, een bar, ruime tuin met groot zwembad en kamers die deels in de oude arbeidersbarakken zijn gesitueerd. Het hotel beschikt ook over een uitgebreide spa. De kamers zijn comfortabel en stijlvol ingericht.
De laatste drie nachten verblijf je in het dorpje Vila do Bispo in het onlangs gerestaureerde en gemoderniseerde hotel Mira Sagres. Het driesterrenhotel, een voormalige dorpsherberg, heeft een stijlvolle, maar moderne inrichting, geïnspireerd door de traditionele architectuur van de Algarve. Het hotel beschikt over 20 comfortabele kamers met badkamers, satelliet TV, minibar, airco, kluis en balkon. Blauw en wit zijn de kleuren die zowel de buitenkant van het hotel als het interieur bepalen. De kamers aan de noordzijde zijn in bruintinten ingericht net zoals het omringende landschap. Het hotel beschikt over een spa: Turks bad, sauna, fitnessruimte en indoor zwembad met een dak dat in de zomermaanden geopend kan worden.

Over de maaltijden

Deze reis is op basis van halfpension. Het ontbijt, soms een ontbijtbuffet, op andere plaatsen een eenvoudig ontbijt, wordt verzorgd in de verschillende hotels waar we verblijven. Dineren doen we soms in het restaurant van het hotel, soms elders. Op dag 6 is in een van de vissersdorpjes van de Ria Formosa een diner in een klein visrestaurant geregeld en ook in Vila do Bispo gaan we 's avonds in een dorpsrestaurant uit eten. Dagelijks is er gelegenheid om inkopen te doen voor de lunch in het veld.

Inbegrepen

 • Vervoer ter plekke per minibus
 • Verblijf in hotels/pension op basis van tweepersoonskamers
 • Verblijf op basis van halfpension, van diner op dag 1 t/m ontbijt op dag 9
 • Diensten 2 SNP-reisleiders/vogelaars (vanaf 8 deelnemers)
 • excursie Rio Tajo estuary (met lokale gids)
 • Bootexcursie Ria Formosa
 • Bootexcursie Sagres (halve dag)

 

Niet inbegrepen

 • Heen- en terugreis
 • Lunches
 • Eventuele entrees
 • Persoonlijke uitgaven
 • Verzekeringen
 • Transfers naar en van de plaats van een eventuele reisuitbreiding

Over de activiteiten

De nadruk ligt tijdens deze reis op het observeren van vogels. Meestal rijden we in een gebied rond langs diverse observatiepunten waar we ruim de tijd nemen om de kijkers en vogelgidsen voor de dag te halen. Op de meeste dagen zijn er ook lichte wandelingen om bij de meest interessante observatieplekken te kunnen komen. Je loopt maximaal 2 tot 9 km per dag: wandelingen die weinig hoogteverschillen kennen. We doen het dan kalm aan en nemen uitgebreid de tijd om de vogelwereld te bewonderen: dat is immers het doel van de wandelingen! Je bent overigens vrij om op een dag af te haken van de groep en zelf je programma in te vullen. Eén ochtend gaan we met zodiacs de zee op, op zoek naar zeevogels. Deze snelle boten stellen ons in staat ver de zee op te gaan. Mensen met hartklachten of een slechte rug wordt afgeraden aan deze excursie mee te doen.

Praktische informatie

Waar ontmoet ik de groep

Maak je geen gebruik van de door ons aangeboden heen- en terugreis, maar reis je op eigen gelegenheid, dan ontmoet je je reisgezelschap op het vliegveld van Lissabon.

Vluchtinformatie

Wanneer je je heen- en terugreis door SNP laat regelen, vlieg je met Transavia heen naar Lissabon en terug vanaf Faro.

Vluchtschema
HV 5955 Amsterdam - Lissabon vertrek om 09.10 aankomst 11.15 uur
HV 5352 Faro - Amsterdam vertrek om 19.50 aankomst 23.50 uur

Dit vluchtschema biedt een indicatie en kan nog wijzigen. Je definitieve vluchtschema ontvang je kort voor vertrek.

De reis is gepland rond eind september / begin oktober; de periode waarin, zo blijkt uit gegevens van de afgelopen decennia, de vogeltrek langs de Portugese westkust gemiddeld gezien op zijn hoogtepunt is. De wetlands en steppes van de Algarve en Alentejo kennen in die periode ook een grote vogelrijkdom. Uiteraard bepalen de weersomstandigheden, met name zicht en wind(richting), in sterke mate hoe actief de vogels daadwerkelijk zijn. Het klimaat van Zuid-Portugal wordt gekenmerkt door een zacht najaar en zachte, natte winters. In oktober ligt de dagtemperatuur rond de 20°C, maar aan de zuidkust van de Algarve kan het dan nog wat warmer zijn. De nachten koelen dan af tot rond 10 a15°C. Bij westenwind kan het een paar graden koeler zijn en is de kans op bewolking, zeemist of een regenachtige dag groter. Op de meeste plaatsen valt in het najaar veel minder neerslag dan in Nederland. Als het regent, zijn het echter vaak fikse stortbuien.

Op reis gaan betekent een onvermijdelijke CO2 voetafdruk. Ook deze reis naar Alentejo & Algarve ontkomt daar niet aan. Hoe groot is mijn voetafdruk? In onderstaand cirkeldiagram kun je zien welke voetafdruk jij achterlaat met je reis. 
Hoe kan ik mijn voetafdruk compenseren? SNP zorgt voor CO2 compensatie bij alle landarrangementen die wij aanbieden, inclusief overnachtingen, excursies en transfers. Wanneer je ook je vlucht bij SNP boekt, dan zorgen wij ook daar voor een volledige CO2 compensatie. De kosten hiervoor vind je terug op je offerte of reisovereenkomst. 
Om je een idee te geven van CO2 besparing: met 10 zonnepanelen op je dak bespaar je jaarlijks ongeveer 1200 kilo CO2. Meer lezen? Kijk op snp.nl/co2neutraal.

 

Aangezien vrijwel alle kosten bij de reissom zijn inbegrepen, hoef je maar op weinig extra uitgaven te rekenen. Alleen lunches en persoonlijke uitgaven zijn voor eigen rekening. De meeste banken in Portugal hebben een pinautomaat. Gemiddeld zal je aan ca. €100,- tot €150,- voor persoonlijke uitgaven voldoende hebben.

We maken gebruik van minibusjes die worden bestuurd door de reisleiders. Met de busjes verplaatsen we ons gedurende de hele reis en omdat de busjes permanent tot onze beschikking zijn en we met deze busjes ook op kleine weggetjes kunnen rijden, is onze flexibiliteit maximaal.

Wij raden je aan om uitgerust en in goede conditie aan je reis te beginnen. Het reisplezier is dan veel groter.

In het vliegtuig is de bagagebeperking 20 kilo per persoon. De ruimte voor bagage in de bus is echter gering. We verzoeken je daarom je hoeveelheid bagage zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard zorgen we ervoor dat er voldoende ruimte is voor je foto-uitrusting en/of telescoop.

Voor deze reis is geen speciale uitrusting nodig. Wel verzoeken we je bij het inpakken van je tas of koffer aan het volgende te denken:
• Geldig paspoort of Europees identiteitsbewijs
• Lunchpakket voor de eerste dag
• Eventueel een (kleine) thermosfles voor heet water
• Schilmesje en lepel (voor fruit/yoghurt tijdens de lunch)
• Veldfles, plastic beker (mok)
• (Zak)mes
• Stevige en goed ingelopen wandelschoenen
• Verrekijker en eventueel telescoop
• Rugzak/tasje voor overdag
• Lichte regenkleding
• Warme kleding (en eventueel handschoenen)
• Zaklamp
•(Reis)wekker
• Zitmatje, doek of stuk plastic om op te zitten (bijv. tijdens kijken naar vogels/lunch in het veld)
• Veldgidsen
• Notitieboekje met schrijfgerei
• Deze reizigersinformatie
• Zonnehoed of pet met klepje en zonnebrandcrème
• Zonnebril
• Fototoestel met voldoende geheugenkaartjes of (dia)filmpjes
• (Kopieën van) reis-bagage verzekeringspapieren en bewijs ziektekostenverzekering
• Contant geld (voor 'normale' uitgaven is ca. €50,- euro voldoende)
• Persoonlijke EHBO benodigdheden; middel tegen diarree (bijv. diacure), sporttape, persoonlijke medicijnen etc. (de reisbegeleider heeft een EHBO-doos).

Het volgende mag NIET mee in de handbagage en moet dus worden opgeborgen in tas of koffer:
• Statief, wandelstok e.d.
• Scherpe voorwerpen (zakmes, pincet, nagelknipper, verbandschaar etc.)

Deze reis wordt begeleid door éen (7 deelnemers of minder) of twee (8 deelnemers of meer) ervaren SNP-reisleiders die hun grote kennis van vogels graag met je delen.  SNP-reisleiders zijn de ‘sleutelfiguren’ tijdens je reis en doen er alles aan om het reisplezier zo groot mogelijk te maken. Al onze reisleiders hebben een uitgebreid, door professionals uitgevoerd programma bij SNP-Opleidingen gevolgd, waar ze getraind worden in o.a. oriëntatie, veiligheid, Basic Life Support en waarbij respect voor natuur, cultuur en milieu natuurlijk aan de orde komen. Maak kennis met de reisleiders.
Deze reis wordt begeleid door twee ervaren SNP reisleiders/vogelaars (bij 7 of minder deelnemers gaat er 1 één van beide reisleiders mee). De reisleiders besturen tevens de minibusjes.

Ga je binnenkort op reis naar Portugal bereid je reis dan goed voor en lees de informatie voor jouw bestemming op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/portugal. De plek voor informatie van de Nederlandse overheid wereldwijd. Hier vind je alle actuele informatie over reisdocumenten & visa, inreisbeperkingen en coronamaatregelen, veiligheidsrisico’s, gezondheid, douanemaatregelen en contactgegevens van lokale hulpdiensten en ambassades. Lees deze informatie goed en op tijd door, zodat je eventueel nog voldoende tijd hebt om je reisdocumenten te regelen, vaccinaties te halen en een PCR test te regelen indien nodig.

Reis je met de auto naar je bestemming of huur je ter plekke een auto bereid je reis dan voor met de landeninformatie van de ANWB: https://www.anwb.nl/vakantie/portugal/reisvoorbereiding/. Hier vind je meer informatie over tolheffing, verkeersregels, milieuzones, routeinformatie en bereikbaarheid.

Een goede voorbereiding zorgt voor meer vakantieplezier!

Als je op reis gaat, moet je goed uitgerust zijn en over een goede gezondheid en conditie beschikken. Heb je speciale aandoeningen, dan is het zeer aan te raden een codicil/talisman te dragen en een medicatielijst en voldoende medicijnen vanuit Nederland mee te nemen.
N.B. Let op mogelijke voorwaarden bij de invoer daarvan.

Artsen
Artsen in Portugal spreken veelal Engels. Ook is er een Brits ziekenhuis in Lissabon (49 Rua Saraiva de Carvalho, tel. 01-602020). In noodgevallen kun je telefoonnummer 112 bellen.

Gezondheidszorg
Sluit ook een goede ziekteverzekering af (door middel van een reisverzekering), want in Portugal bestaat er geen gratis medische behandeling voor niet-Portugezen.
Alle rekeningen voor medische zorg moeten meestal contant betaald worden. Licht bij ziekenhuisopname direct je verzekeringsmaatschappij in, zodat zij voor betaling kan zorgen. Houdt altijd de gegevens (welk ziekenhuis, welke arts, telefoonnummer e.d.) bij de hand.
N.B. Zorg dat je niet vertrekt zonder een uitgebreide ziektekosten- en/of reisverzekering.

EHBO
Zorg zelf voor noodzakelijke EHBO-spullen, oa. pijnstillers, pleisters, jodiumtinctuur, sporttape, rekverband, evenals een reservebril, zonnebrand, zonnebril, ed.. Check verder de paklijst in de SNP Reiswijzer in Mijn SNP.
N.B. Neem tijdens wandelingen bij warm tot zeer warm weer voor de zekerheid 2 liter drinkwater per persoon mee in je dagrugzak.

Teken
De Ziekte van Lyme en Tekenencephalitis (Tick-borne Encephalitis; TBE, FSME, RSSE) worden overgedragen door teken. Het verspreidingsgebied van beide aandoeningen komt (nog) niet overeen. De eerste komt vrijwel overal ter wereld voor, de tweede in delen van West-, Midden- en Oost-Europa, Scandinavië en Siberië. Het risico op besmetting is volgens deskundigen beperkt. Door het dragen van bedekkende kleding en insmeren met insectenwerende middelen (DEET) kunnen tekenbeten zoveel mogelijk voorkomen worden.
Ook hier geldt: voor een algemeen advies is er de website van het LCR of ITG, een persoonlijk advies (bv. inenting tegen Tekenencephalitis) moet worden besproken met je huisarts en/of een arts van een reizigersadviescentrum (GGD Nederland). 

Bekijk wat deze reis kost

Je wil natuurlijk weten wat de reis voor jou (en je reisgenoten) gaat kosten in de periode dat je op vakantie wilt gaan. Vul hieronder vast wat gegevens in en ontdek je prijs.

Fotobureau_de_Kracht_van_Beeld_-_Jeroen_Gosse_-87.jpg

Portugal - Alentejo, Algarve

Vogelreis door het zuiden van Portugal

Vogelreis langs hotels

Zwaarte
Comfort
Vogels kijken
Groepsreis

Welke variant kies je?

Bij deze reis heb je keuze uit meerdere varianten.

Reisgezelschap & Accommodaties

Wanneer wil je vertrekken?

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten)

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar

Wanneer wil je vertrekken?

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten)

Start datum
Aantal dagen
Beschikbaarheid
Prijs p.p.
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar
Kirsten de Baar

Kunnen we je helpen?

Vrijblijvend en persoonlijk advies? Onze reisadviseurs helpen je graag verder, via e-mail, telefoon of chat. Of bekijk de veelgestelde vragen. Onze openingstijden zijn van ma t/m vr van 09.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.