Griekenland - Rhodopen - vlinderreis, 8 dagen De vlinderrijkdom van Noord-Griekenland

« Terug naar overzicht
Groepsreis - Bloemen en vlinders kijken

Vlinderreis vanuit twee hotels

Tijdens de vlinderreis naar de Westelijke Rhodopen bezoekt u diverse landschappen. Vanuit twee locaties verkent u de unieke overgang van zeeniveau naar hoge bergen, die over een korte afstand verloopt. De reis begint aan de kust en gaat via de Nestoskloof naar het onherbergzame Rhodopen met het oerbos Fracto en Livaditis. U gaat op zoek naar spirea- en lathyruszwever, Oostelijke weerschijn vlinder en komt we mooie soorten tegen zoals het Balkan bruin blauwtje, zomerebia en kardinaalsmantel. De reis eindigt bij het Falakronmassief waar echte specialisten als Balkanhooibeestje, Grieks icarusblauwtje, Bulgaarse heremiet, Falakron-, Rhodopen- en Macedonisch esparcetteblauwtje voorkomen. Op deze gevarieerde reis worden meer dan honderd soorten vlinders verwacht en zal er ook aandacht zijn voor libellen, vogels en andere karakteristieke soorten. Reis in samenwerking met de Vlinderstichting.

Uniek aan deze reis

 • Begeleiding vlinderdeskundige Albert Vliegenthart
 • Maximale flexibiliteit door gebruik minibusjes
 • Meer dan 100 soorten vlinders verwacht
 • Op zoek naar unieke Balkansoorten
 • Smakelijke picknicks in het veld verzorgd door reisassistent
 • Uiteenlopende biotopen van delta tot middelgebergte
Zwaarte
Comfort

Deze reis wordt georganiseerd in samenwerking met De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. Zij maken zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

Dag tot dag

Griekenland - Rhodopen * vlinderreis

Tijdens deze vlinderreis naar de westelijke Rhodopen, die wij in samenwerking met de Vlinderstichting uitvoeren,  bezoeken we diverse landschappen. Het bijzondere in Noord-Griekenland is dat de overgang van zee naar de alpine graslanden boven de tweeduizend meter over een afstand van ongeveer 50 kilometer plaatsvindt. Vanuit twee accommodaties verkent u deze unieke overgang. De hotels liggen in kleine bergdorpen waar u ook ’s avonds een leuke wandeling kunt maken of gewoon een authentieke Grieks drankje kunt nuttigen. De reis begint aan de kust, waar we een duingebied bezoeken met karakteristieke vlinders zoals het groot kustdikkopje. Via de imposante Nestoskloof, waar u kans heeft om de toortsparelmoervlinder, schildzaadwitje en klein tijgerblauwtje te zien, reist u naar de onherbergzame Rhodopen. In deze uitgestrekte bossen ligt nog een zeer lang onaangetast bos dat vergelijkbaar is met een oerbos. Landschappelijk een zeer indrukwekkende tocht, waar, zoals de reis zich karakteriseert, verschillende stops worden gehouden om naar vlinders te zoeken. U komt wellicht de spirea- en lathyruszwever, Oostelijke weerschijnvlinder tegen. De aantallen vlinders liggen heel hoog. Soms zijn er enorme drinkgezelschappen met een variatie aan soorten blauwtjes, witjes, parelmoervlinders en dikkopjes. U bezoekt tevens de grootste waterval van de Balkan: Livaditis, waar mooie soorten vliegen zoals het Balkan bruin blauwtje, zomerebia en kardinaalsmantel. De reis eindigt bij het Falakronmassief waar echte specialisten als Balkanhooibeestje, Grieks icarusblauwtje, Bulgaarse heremiet, Falakron-, Rhodopen- en Macedonisch esparcetteblauwtje voorkomen. Tijdens de reis verplaatsen we ons met twee minibusjes, zodat we maximale flexibiliteit hebben en ook bij de meest afgelegen gebieden kunnen komen. Dagelijsk wordt door de chauffeur van een van de busjes voor een smakelijke picknick in het veld gezorgd,  om zoveel mogelijk tijd op mooie locaties te besteden. Er zijn voldoende schaduwrijke plekken waar u de (mogelijke) warmte even kunt ontvluchten. Op deze gevarieerde reis worden meer dan honderd soorten vlinders verwacht en zal er ook aandacht zijn voor libellen, vogels en andere karakteristieke soorten.

Dag 1

Rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar Thessaloniki. Daar komt u vroeg in de middag aan. Vanaf het vliegveld reist u in ongeveer 3 uur uur naar Paranesti. Als de tijd het toelaat maken we een omweg via de Nestos delta. In dit open gebied vliegen kustdikkopjes, klein tijgerblauwtje en veel staartblauwtjes. Dan rijden we door de indrukwekkende Nestos kloof landinwaarts. In de kloof staan veel bloemen waar veel soorten vlinders te vinden zijn. Tijgerblauwtje, koningspage, keizermantel en oostelijk andoorndikkopje zijn gewone soorten. We sluiten de dag af bij ons hotel in Paranesti.

Overnachting in

Paranesti

Dag 2

Vandaag maakt u kennis met de Rhodopen. De weg loopt via een soort steppewoud steeds verder omhoog. Het landschap veranderd continue. Op de diverse stops zult u de biodiversiteit van de enorme bossen en valleien ontdekken. Oranje steppevlinder, heremiet, witbandzandoog en kleine heivlinder zijn zandogen van de droge open plekken. U stopt op een uitzichtpunt (1200m.) met zicht over de vlakte van Drama. Een mooi punt om roofvogels te zien, maar ook vele vlinders zoals adonisblauwtje, zuidelijk esparcetteblauwtje, toortsparelmoervlinder, kleine parelmoervlinder en oostelijk kalkgraslanddikkopje. De kleine schaduwzandoog komt voor in de oude beukenbossen maar wordt zelden gezien. De weg gaat door prachtige loofbossen waar menig stroompje of watervalletje voor een vochtig microklimaat zorgt. Balkanbronlibel, zuidelijke glanslibel en kleine glazenmaker zijn hier in hun element. Er vliegen veel vlinders. Keizersmantel, kleine parelmoervlinder, boserebia, grote erebia en bosparelmoervlinder vormen een mooie kleurencombinatie. In de middag zoeken we de schaduw op en lopen we naar de grootste waterval van de Balkan, Livaditis. De waterval ligt in een mooi bos. Bij het water kunt u zelfs even een frisse duik nemen. Onderweg zult u waarschijnlijk de bruine eikenpage, Cleopatra, kleine- en Griekse vuurvlinder tegenkomen. De open bosrand heeft een prachtig uitzicht over een dal. Over de paden vliegt de blauwe glazenmaker en ziet u misschien ook de zuidelijke glazenmaker. De dag eindigt weer in Paranesti waar ’s avonds nog een korte wandeling wordt gemaakt om de muurgekko’s en dwergooruil te spotten.

Overnachting in

Paranesti

Dag 3

Een flinke tocht brengt ons vandaag in een van de weinige oerbossen van de Balkan. In Fracto heeft in geen honderd jaar menselijk ingrijpen plaatsgevonden. U kunt het landschap in fasen zien veranderen, de samenstelling van de bossen veranderen geleidelijk. Onderweg maken we uiteraard diverse stops. We gaan op zoek naar de spirea- en lathyruszwever en misschien komt u de imposante grote ijsvogelvlinder tegen. Balkanboswachter, oostelijk dambordje, grauw zandoogje, kleine heivlinder, donkere heivlinder, veel blauwtjes, zoals esparcetteblauwtjes en Balkan bruin blauwtje zijn op veel plaatsen te zien. Langs het water kunt u de verkoeling zoeken en komt u oog in oog te staan met de Griekse landschildpad.

Overnachting in

Paranesti

Dag 4

Een breekpunt van de reis. Vandaag gaat de reis naar het Falakrongebergte. Zoals u gewend bent worden diverse stops onderweg gemaakt. Het landschap zal veranderen en we passeren de laagvlakte weer. Zodra het Falakrongebergte voor ons ligt, zal de soortenrijkdom weer toenemen. Roodstuitzwaluwen vliegen boven de weg en onderweg zult u al veel vlindersoorten tegenkomen. Knoopkruidparelmoervlinder, zuidelijke aardbeivlinder, oostelijk dambordje, witbandzandoog, Turks hooibeestje en blauwe ijsvogelvinder komen al in de lagere delen voor. Hoger naar het dorp Volakas komen we al specifiekere soorten tegen zoals het Falakron esparcetteblauwtje. In de omgeving wordt marmer gewonnen en dit heeft op enkele plekken wel zijn aanzien in het landschap. In deze streek zult u hier overigens weinig van merken. De dubbelstipparelmoervlinder spreekt tot de verbeelding en de vele zandogen zijn niet meer te tellen. Bij het dorp is er gelegenheid de omgeving te verkennen. In de open velden staat de prachtige bokkenorchis Himantoglossum caprinum of u ziet misschien de sceltopussic een gigantische hazelworm. We overnachten in Volakas.

Overnachting in

Volakas

Dag 5

Vandaag gaat u naar het hoogste punt van de Falakron. De Falakron herbergt de meest bijzondere vlindersoorten van Griekenland. De meeste soorten erebia’s komen hier voor. Een van de meest bijzondere is de zwarte erebia, maar ook de bontoogerebia en oostelijke glanserebia zijn specialisten van de berg. Specialistische soorten zoals het Macedonisch esparcetteblauwtje kennen hun eigen plekjes die lastig te vinden zijn. Uw gids kent de plekjes en u gaat zeker naar deze soorten op zoek. Over de berg vliegen veel trekvlinders voorbij. Distelvlinders, Snuitvlinder en luzernevlinders vliegen af en aan. Met de vrolijke geluiden van de Alpenkauwen beleeft u de alpine graslanden, waar Apollovlinders, turkooisblauwtje, tijmblauwtje, duinparelmoervlinder en voorjaarserebia elkaar afwisselen. Onderweg terug stopt u nog op diverse plekken om te zoeken naar de Griekse parelmoervlinder, Balkanhooibeestje, bremblauwtje, kleine rotsvlinder en het Grieks icarusblauwtje. Deze laatste soort is zeer herkenbaar door zijn grootte en komt alleen in deze omgeving voor. Bijzondere vogels als ortolaan en rode rotslijster zijn aan te treffen.

Overnachting in

Volakas

Dag 6

Vanuit Volokas dalen we af naar Pirgi. Deze prachtige vallei is misschien wel de vlinderrijkste plek van Griekenland. Ruim 80 soorten vlinders op een dag is hier geen uitzondering. We zullen een mooie heen en weer wandeling maken door de vallei. Bij de kleine stroompjes vliegen leuke libellen zoals de Zuidelijke bronlibel, Oriëntjuffer en de Bosbeekjuffer. Maar er is veel meer te ontdekken. Het Grieks-, Zuidelijk-, en Falakron esparcetteblauwtje vliegen hier door elkaar. De Bulgaarse heremiet, heremiet, grote saterzandoog, zuidelijke aurelia en zuidelijke heivlinder zoeken vaak beschutting onder de rotsen. Violette vuurvlinder, braamparelmoervlinder, Turks spikkeldikkopje en groot spikkeldikkopje vind u meer op de bloemen en op de vochtige plekken zijn meestal drinkgezelschappen te vinden. Honderden blauwtjes, dikkopjes en witjes scholen samen om mineralen op te nemen. In de uitgestrekte vallei vliegen de kleurrijke vogels zoals bijeneter en hop en u zult zo nu en dan een verdwaalde landschildpad tegenkomen. Het landkaartje dat zeer zeldzaam is in Griekenland heeft hier nog een populatie en het is even goed opletten bij de boswitjes; het zwartsprietboswitje is lastig te onderscheiden en dan zijn nog niet eens alle blauwtjes op naam gebracht. Het zeldzamere vetkruidblauwtje komt hier ook voor, maar heide-, wikke-, getand-, groot tragant-, vals bruin- en Icarus zijn ruim in de meerderheid.

Overnachting in

Volakas

Dag 7

U maakt een uitstapje naar de Bulgaarse grens. We gaan op zoek naar het geel marmerwitje en proberen een tweede populatie van de Bulgaarse heremiet te bezoeken. Op deze stenige graslanden vliegen veel reuzenmierenleeuwen en ziet u veel soorten sprinkhanen. De wegedoornpage en het oostelijk dwergblauwtje voelen zich hier thuis. Vervolgens bezoekt u de berg Orvilos waar het unieke Falakron manschildblauwtje vliegt. Enkele soorten van de Falakron komen ook op deze berg voor zoals het Grieks icarusblauwtje en de bontoogerebia. Op de bloemrijke graslanden vliegen veel vlinders zoals zilvervlek, violette vuurvlinder, morgenrood, zuidelijk staartblauwtje en kardinaalsmantel. Vanwege de ontoegankelijkheid gaat u een ware ontdekkingstocht tegemoet.

Overnachting in

Volakas

Dag 8

Vandaag is het tijd voor de terugreis vanaf het vliegveld van Thessaloniki. Omdat we pas in de avond terugvliegen is er vandaag nog tijd om op zoek te gaan naar enkele bijzondere vlinders. Ofwel in het Falakrongebergte dan wel in het Pangeon of het Orvilosgebergte.

NB Programma

De uitvoering van bovenstaand programma is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Een eventuele programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met u, maar is uiteindelijk altijd ter beoordeling van de reisleider.Daar wij onze programma’s en uitgebreide reisbeschrijvingen voortdurend controleren en omdat onvoorziene omstandigheden ons soms dwingen een programma tijdens het seizoen aan te passen, kan het voorkomen dat een uitgebreide reisbeschrijving tijdens het seizoen moet worden veranderd. Wanneer deze aanpassingen ingrijpende consequenties hebben voor het verloop van de reis, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Noot: Houd u er rekening mee dat het waarnemen van vlinders afhankelijk is van de weersomstandigheden. Als koudbloedige dieren hebben vlinders warmte en beschutting tegen de wind nodig om te kunnen vliegen. Dit betekent dat we bij slecht weer (geen zon en/of veel wind) aanzienlijk minder vlinders zullen waarnemen dan bij goed weer. De vlinders vliegen dan niet en zijn op hun rustplaats moeilijk op te sporen.

Blader door het programma

Reisdetail

Over de accommodaties

De eerste dagen verblijft u in Hotel Nessos in het dorp Paranesti. Nessos hotel is een modern en nieuw hotel dat in een landelijke stijl is gebouwd, op een heuvel boven het stadje. De kamers zijn comfortabel, ruim en voorzien van ruime badkamer, tv, telefoon, internetaansluiting, etc. Het hotel beschikt ook over een sauna en jacuzzi. Verder is er een bar, klein restaurant en een ruime lounge. Klasse ***, 3 nachten.
In het bergdorp Volakas verblijft u in het wat eenvoudiger maar beslist ook gastvrije Monopati E6 Hotel. Ook hier verblijft u op kamers met eigen badkamers, De kamers zijn verder eenvoudig ingericht. Het hotel beschikt over een klein restaurant. Klasse **, 4 nachten.

Over de maaltijden

Ontbijt en diner zijn inbegrepen, de lunches zijn voor eigen rekening. Meestal wordt gedineerd bij de hotels, waar mogelijk natuurlijk buiten op het terras. De lunch bestaat dagelijks uit een picknick in het veld, die wordt verzorgd door de chauffeur.

Inbegrepen

 • heen- en terugreis 
 • verblijf in hotels op tweepersoonskamers met douche/toilet
 • verblijf op basis van halfpension vanaf diner op dag 1 t/m diner op dag 7
 • lunches op dag 2 t/m 7
 • transfers met 2 minibusjes  ter plekke, volgens programma
 • diensten 1 SNP-reisleider en 1 SNP chauffeur

Niet inbegrepen

 • lunches op dag 1 en 8
 • verzekeringen
 • eventuele entrees
 • uitgaven van persoonlijke aard
 • transfers naar en van de plaats van uw eventuele reisuitbreiding

Over de activiteiten

De nadruk in deze reis ligt met name op de vlinderwereld van Noord-Griekenland. Het spreekt voor zich dat u geen volleerd vlinderaar hoeft te zijn om aan deze reis mee te mogen doen. Interesse in vlinders en natuur en enige nieuwsgierigheid zijn voldoende. Afwisselend bezoekt u de belangrijkste waarnemingsplaatsen en maakt u kortere wandelingen, waarop u kennis met het afwisselende landschap en zeker ook de nodige vlindersoorten maakt. Het tempo op deze wandelingen is laag en we nemen dan ook volop de tijd om te genieten van al het bijzondere dat er om ons heen te zien is.
Het dagritme zal iets anders zijn dan u gewend bent; Na het ontbijt gaan we op pad. De lunch die van tevoren door de reisleider is geregeld wordt meegenomen en in het veld genuttigd. De Grieken zijn gewend om pas ‘s avonds laat te eten. We zullen daarom ook later dineren, dat kan soms zelfs pas om negen uur ‘s avonds zijn. Het streven is dan ook rond zeven uur terug te zijn bij het hotel zodat iedereen zich eventjes kan opfrissen. Hierdoor ontstaan erg lange dagen en is er weinig ruimte voor een avondprogramma. Hoewel u daar natuurlijk helemaal vrij in bent.

Praktische informatie

Waar ontmoet ik de groep

Maakt u geen gebruik van de door ons aangeboden heen- en terugreis, maar reist u op eigen gelegenheid dan ontmoet u uw reisgezelschap op het vliegveld van Thessaloniki.

Vluchtinformatie

Wanneer je de heen- en terugreis door SNP laat regelen, dan vlieg je met Transavia naar Thessaloniki v.v.

Vluchtschema
HV 5807 Amsterdam - Thessaloniki vertrek om 09.40 aankomst 13.30 uur
HV 5808 Thessaloniki - Amsterdam vertrek om 14.15 aankomst 16.20 uur

Dit vluchtschema biedt een indicatie en kan nog wijzigen. Je definitieve vluchtschema ontvang je kort voor vertrek.

Het Griekse klimaat is warm waarbij het kwik in juni soms tot ver boven de 30 graden kan oplopen. Neerslag valt er dan zelden, en de avonden zijn aangenaam warm, zodat u dan heerlijk buiten kunt zitten. Tijdens onze excursies zijn we de gehele dag in de warmte op zoek naar vlinders. In de groene beekdalen kan af en toe verkoeling gezocht worden om bijvoorbeeld een lunch te nuttigen. Neem dan ook altijd veel drinken mee en zorg voor goede bescherming tegen de zon en de warmte: hoofddeksel, shirt of bloes met lange mouwen, zonwerende crème en lippenbalsem.

Op reis gaan betekent een onvermijdelijke CO2 voetafdruk. Ook deze reis naar Noord-Griekenland ontkomt daar niet aan. Hoe groot is mijn voetafdruk? In onderstaand cirkeldiagram kun je zien welke voetafdruk jij achterlaat met je reis.

Hoe kan ik mijn voetafdruk compenseren? SNP zorgt voor CO2 compensatie bij alle landarrangementen die wij aanbieden, inclusief overnachtingen, excursies en transfers. Wanneer je ook je vlucht bij SNP boekt, dan zorgen wij ook daar voor een volledige CO2 compensatie. De kosten hiervoor vind je terug op je offerte of reisovereenkomst.

Om je een idee te geven van CO2 besparing: met 10 zonnepanelen op je dak bespaar je jaarlijks ongeveer 1200 kilo CO2. Meer lezen? Kijk op snp.nl/co2neutraal.

Aangezien de meeste kosten in de reissom is inbegrepen hoeft u tijdens uw verblijf in Griekenland op weinig bijkomende kosten te rekenen. Wel zijn de lunches voor uw eigen rekening. Verder zitten drankjes en andere persoonlijke uitgaven niet bij de reissom inbegrepen. Rekent u hiervoor op ongeveer € 150 totaal. Koopt u geen souvenirs e.d. dan kunt u met minder toe. Geld opnemen kunt u bij aankomst in Kavala op het vliegveld. Daar en in grotere plaatsen kunt u ook gebruik maken van uw pinpas bij geldautomaten. Onderweg is regelmatig gelegenheid tot geld opnemen.

We reizen rond met 2 minubusjes die bestuurd worden door de reisleider en zijn assistent. Zo hebben we maximale flexibiliteit  en kunnen we op afgelegen plekken komen die met een grote bus moeilijk te bereiken zijn. Neem dan ook liever geen grote koffers mee, vanwege de beperkte ruimte.

Wij raden u aan om uitgerust aan uw reis te beginnen.

In het vliegtuig is de bagage beperking 20 kg per persoon. We verzoeken u, in verband met het wisselen van hotels en de beperkte bagageruimte in de bus, uw bagage in handzame vorm (reistas in plaats van koffer) mee te nemen. Denk er aan dat u een aantal belangrijke spullen in uw handbagage stopt voor het geval uw koffer zoek raakt of wanneer u niet direct bij uw koffer kan wanneer we in de bus zitten. Er is overal meer dan voldoende ruimte voor uw foto-uitrusting.

Voor deze reis is geen speciale uitrusting nodig. We adviseren u in ieder geval het volgende mee te nemen:

 • geldig paspoort
 • lunchpakket voor tijdens de heenreis (wordt niet in het vliegtuig verstrekt)
 • (kleine) thermosfles voor heet water
 • schilmesje en lepen (voor fruit/yoghurt tijdens de lunch)
 • veldfles, mok en zakmes
 • stevige en goed ingelopen wandelschoenen
 • verrekijker en eventueel telescoop
 • rugzak/tasje voor overdag
 • luchtige en warme kleding voor in de bergen
 • lichte regenkleding of (kleine) paraplu
 • zaklamp
 • doek of stuk plastic om op te zitten (bijv. tijdens kijken naar vlinders/lunch in het veld)
 • veldgidsen
 • notitieboekje en schrijfgerij
 • deze reizigersinformatie
 • zonnehoed of pet met klepje en zonnebrandcrème
 • zonnebril
 • fototoestel met voldoende geheugenkaartjes of (dia)filmpjes (ter plaatse niet/nauwelijks verkrijgbaar)
 • flesje muggenolie
 • (kopieën) reis-bagage verzekeringspapieren en bewijs ziektekostenverzekering
 • contant geld ( voor 'normale' uitgaven is €100,- ruim voldoende)
 • EHBO benodigdheden; middel tegen diarree (bijv. diacure) pleisters, jodium, azaron, sporttape, rekverband, medicijnen e.a. (de reisbegeleider heeft een EHBO doos)
Het volgende mag NIET mee in de handbagage en moet dus worden opgeborgen in tas of koffer:
 • statief, wandelstok e.d.
 • scherpe voorwerpen (zakmes, pincet, nagelknipper, verbandschaar etc.)

Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus kunnen er onverwachts wijzigingen in onderdelen van de reis optreden die wij op dit moment niet kunnen overzien. Wij proberen natuurlijk deze wijzigingen tot een minimum te beperken, maar vragen onze klanten om enige flexibiliteit in deze uitzonderlijke situatie. Er is in dat geval ook voor ons sprake van overmacht.

Kijk voor meer informatie ook op ‘Het coronavirus en SNP Natuurreizen’

Deze reis wordt begeleid door Albert Vliegenthart. Albert bestuurt tevens een van de minibusjes. Hij wordt geassisteerd door Matty Musters, die de picknicks in het veld verzorgt door de Nederlander Matty Musters. Hij is tevens de chauffeur van het tweede minibusje. Albert is al vanaf jonge leeftijd met de natuur bezig. Inmiddels is hij al weer een aantal jaar zeer fanatiek aan het vlinderen in Europa, en sinds enkele jaren is hij actief voor de Vlinderstichting. Albert houdt wel van een stevige wandel- of klimpartij als het gaat om het 'scoren' van bijzondere soorten. Als reisleider is hij ondernemend, energiek en vriendelijk.
De deskundigheid en passie voor vlinders van de SNP-reisleiders zorgen ervoor dat u langs de allermooiste plekjes wordt geleid waar u volop kunt genieten. Tijdens uw reis dienen de reisleiders als sleutelfiguren en zullen zij er alles aan doen om uw reisplezier zo groot mogelijk te maken. De reisleiders staan altijd open voor uw vragen over (onderdelen van) de reis, het land/gebied waardoor u reist, vlinders en allerlei andere bijkomstigheden. Tevens zorgen zij ervoor dat alles organisatorisch goed verloopt.

Voor een verblijf in Griekenland hebt u een geldig paspoort of een geldige Nationale Identiteitskaart nodig.

N.B. Wijziging van bovenstaande informatie is altijd mogelijk! Ook wanneer u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kunnen afwijkende bepalingen gelden. Neemt u voor de meest actuele informatie over reisdocumenten contact op met de ambassade of een consulaat van Griekenland (zie nuttige adressen).

Medisch paspoort
Een Europees Medisch Paspoort (EMP) is geen geldig grensdocument! Maar het is wel erg handig voor mensen die met regelmaat medicijnen (moeten) innemen. Het is verkrijgbaar bij oa. huisarts, apotheek, medisch specialist of GGD. Op het EMP vermeldt de arts gegevens over ziekte en de benodigde medicijnen. Met dit document voorkomt u problemen bij de douane. Meer informatie vindt u op EMP en douane. Voor het meenemen van medicijnen die onder de Opiumwet vallen, is een aparte vergunning nodig (zie medicijnen Opiumwet).

Rij- en kentekenbewijs
Het Nederlandse rij- en kentekenbewijs wordt in Griekenland erkend. Een WA-verzekering is verplicht en neem ook uw groene kaart mee. U hebt deze nodig als u bij een aanrijding betrokken raakt. De financiële risico’s van het onverzekerd rijden zijn enorm. Bij autohuur raden we u aan om voor een CDW-verzekering zonder eigen risico te kiezen en een aanvullende WA-verzekering af te sluiten die een hogere dekking dan standaard geeft. Als u uw auto huurt via SNP, dan is dit het geval.

Als u op reis gaat, dient u goed uitgerust te zijn en over een goede gezondheid en conditie te beschikken. Hebt u speciale aandoeningen, dan is het zeer aan te raden een codicil/talisman te dragen en een medicatielijst en voldoende medicijnen vanuit Nederland mee te nemen. N.B. Let u daarbij op mogelijke voorwaarden bij de invoer daarvan.

Gezondheidszorg
De gezondheidszorg in Griekenland is goed geregeld. Het is niet moeilijk om een Engels sprekende dokter te vinden. Zelfs in kleinere dorpen en op eilanden is altijd een Health Centre te vinden. Toeristen, die uit één van de EU landen komen hebben recht op gratis medische hulp. Echter, een goede reisverzekering is noodzakelijk, omdat daarmee ook bezoeken aan privé-klinieken en verblijven in (vaak betere) niet-staatsziekenhuizen vergoed worden. In vergelijking met Nederland gaat het er zeker in de staatsziekenhuizen allemaal wat chaotischer en minder servicegericht aan toe.
N.B. Zorg dat u niet vertrekt zonder een uitgebreide ziektekosten- en/of reisverzekering.

EHBO
U dient zelf te zorgen voor enkele EHBO-spullen, oa. pijnstillers, pleisters, compeed, jodiumtinctuur, sporttape, rekverband, evenals een reservebril, zonnebrand, zonnebril, ed. N.B. Neem tijdens wandelingen bij warm tot zeer warm weer voor de zekerheid 2 liter drinkwater per persoon mee in uw dagrugzak.

Malaria
In de Evrosdelta in het noordoosten van Griekenland komt tijdens de maanden mei t/m oktober mogelijk Malaria voor. Bescherming tegen muggenbeten en goede anti-muggen maatregelen in verband met Malaria zijn extra belangrijk. Voor de bescherming tegen Malaria worden anti-Malariamiddelen aanbevolen op basis van een persoonlijk medisch advies. Neem bij koorts of griepachtige verschijnselen tijdens of na verblijf in een Malaria-gebied altijd direct contact op met een arts.

Teken
De Ziekte van Lyme en Tekenencephalitis (Tick-borne Encephalitis; TBE, FSME, RSSE) worden overgedragen door teken. Het verspreidingsgebied van beide aandoeningen komt (nog) niet overeen. De eerste komt vrijwel overal ter wereld voor, de tweede in delen van West-, Midden- en Oost-Europa, Scandinavië en Siberië. Het risico op besmetting is volgens deskundigen beperkt. Door het dragen van bedekkende kleding en insmeren met insectenwerende middelen (DEET) kunnen tekenbeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Ook hier geldt: voor een algemeen advies is er de website van het LCR of ITG, een persoonlijk advies (bv. inenting tegen Tekenencephalitis) dient te worden besproken met uw huisarts en/of een arts van een reizigersadviescentrum (GGD Nederland).

Grieken zullen over het algemeen altijd bereid zijn u belangeloos te helpen als u onverhoopt in de problemen komt. Wordt u toch bestolen of raakt u iets kwijt dan moet u daar voor uw verzekering een politieverklaring van kunnen overleggen. In Griekenland is dit vaak een omslachtige en tijdrovende activiteit. Lang niet altijd kan men u bij de politie (astinomía) in het Engels te woord staan en bureaucratie en achtergebleven automatisering zorgen voor een trage verwerking. Tip: doe geen aangifte van diefstal (=misdrijf) maar van vermissing (= geen misdrijf); dit verkort te procedure aanzienlijk en is voor uw verzekering in de regel voldoende.
Het landelijke alarmnummer voor politie, ambulance en brandweer is 112. Noteer via uw accommodatie het plaatselijke nummer van politie of dokterspost.

Bekijk wat deze reis kost

Je wil natuurlijk weten wat de reis voor jou (en je reisgenoten) gaat kosten in de periode dat je op vakantie wilt gaan. Vul hieronder vast wat gegevens in en ontdek je prijs.

geel_marmerwitje.jpg

Griekenland - Rhodopen - vlinderreis

De vlinderrijkdom van Noord-Griekenland

Vlinderreis vanuit twee hotels

Zwaarte
Comfort
Bloemen en vlinders kijken
Groepsreis

Welke variant kies je?

Bij deze reis heb je keuze uit meerdere varianten.

Reisgezelschap & Accommodaties

Wanneer wil je vertrekken?

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten)

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar

Wanneer wil je vertrekken?

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten)

Start datum
Aantal dagen
Beschikbaarheid
Prijs p.p.
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar
Kirsten de Baar

Kunnen we je helpen?

Vrijblijvend en persoonlijk advies? Onze reisadviseurs helpen je graag verder, via e-mail, telefoon of chat. Of bekijk de veelgestelde vragen. Onze openingstijden zijn van ma t/m vr van 09.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

SNP Natuurreizen wordt met een 4.8/5 beoordeeld door 779 klanten