Een zomerse groepsreis in Dachstein

FAQ CO2 compensatie

1. Wat is eigenlijk het probleem met de uitstoot van CO2?
Zonder broeikasgassen zoals CO2 zouden we niet kunnen leven op aarde. Het probleem is alleen dat er door menselijke activiteiten, waaronder de reisbranche, veel te veel CO2 in de lucht komt. Deze uitstoot ligt aan de basis van veel van de grootste milieuproblemen. Gevolg is onder meer dat de poolkappen smelten en er hele ecosystemen verloren dreigen te gaan.

2. Waarom kiest SNP er voor om CO2-compensatie altijd te includeren in de reissom?
SNP is een reisorganisatie met een groot hart voor de natuur. Daarom willen we onze reizigers ook de kans bieden om te genieten van de mooiste plekken op aarde; ver of dichtbij huis. Tegelijkertijd zit duurzaamheid in ons DNA en realiseren we ons terdege dat we met onze reizen het milieu ook belasten. Door onze CO2-uitstoot vanaf 1 januari 2018 standaard bij elke boeking automatisch te compenseren nemen we de verantwoordelijkheid om ons aandeel in de broeikasuitstoot te vereffenen.

3. Waarom stoot SNP niet gewoon minder CO2 uit?
Begrijp ons niet verkeerd: voorkomen is altijd beter dan genezen. Of in dit geval: reductie gaat voor compensatie. We zoeken bij SNP voortdurend naar mogelijkheden om de milieu-impact van onze reizen terug te dringen. Daarom bieden wij onze reizigers bijvoorbeeld de optie aan om binnen een straal van 1000 kilometer niet met het vliegtuig maar met de trein te reizen. Helaas is dit voor veel verre bestemmingen natuurlijk ondoenlijk. Bovendien veroorzaken ook treinreizen nog steeds CO2-uitstoot; ook al is het dan veel minder dan een vliegreis. Zolang het nog niet mogelijk is om (verre) reizen te maken zonder broeikasgassen uit te stoten, biedt CO2-compensatie volgens ons het beste alternatief om alsnog verantwoord op reis te kunnen. Zie het als een stap in de goede richting.

4. Hoe werkt CO2-compensatie precies?
Als CO2 eenmaal is uitgestoten is het een nogal kostbaar en ingewikkeld proces om dit gas weer uit de lucht te zuiveren. Maar wie weet hoeveel CO2 er met een reis precies wordt uitgestoten, kan er wel voor zorgen dat elders op de wereld de uitstoot van diezelfde hoeveelheid CO2 voorkomen wordt; en zo per saldo dus alsnog CO2-neutraal reizen. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er gespecialiseerde organisaties die middels klimaatprojecten, voornamelijk in ontwikkelingslanden, de uitstoot van CO2 compenseren. SNP werkt hiervoor samen met South Pole.

5. Wat is South Pole?
De South Pole Group werd in 2007 opgericht door vijf studenten van de technische universiteit Zürich en is sindsdien uitgegroeid tot een van de wereldleiders op het gebied van CO2-compensatie. South Pole heeft in voornamelijk Afrika, Azië en Latijns-Amerika inmiddels al meer dan 500 klimaatprojecten opgezet. Omdat South Pole direct contact heeft met de dagelijkse organisatie in het veld, blijft er geen geld aan de strijkstok hangen door overbodige tussenschakels.

6. Welke klimaatprojecten worden met mijn boeking gesteund?
SNP heeft samen met de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) drie South Pole projecten geselecteerd waaraan wij onze steun verlenen. Het gaat om de aanleg van een zonnepark in Thailand, de verspreiding van energiezuinige kooktoestellen in Ghana en de bouw van een windmolenpark in Taiwan.

7. Hoe garandeert SNP dat de uitstoot van mijn reis daadwerkelijk wordt gecompenseerd?
De drie klimaatprojecten die wij steunen voldoen aan de 100% Gold Standard. Dit keurmerk garandeert op dit moment de hoogst mogelijke kwaliteit op het gebied van CO2-compensatie. Zo moet South Pole ondermeer kunnen aantonen dat de klimaatprojecten ook een positieve invloed hebben op de lokale bevolking in de desbetreffende landen; bijvoorbeeld omdat de energiezuinige kooktoestellen in Ghana voor de gebruikers ook veel gezonder zijn dan hun oude gaspitten. Het keurmerk is ontwikkeld door het WNF en wordt over de hele wereld door meer dan 80 ngo’s ondersteund. De eisen zijn streng en de resultaten worden onafhankelijk gecontroleerd.

8. Wat is een CO2-certificaat?
Elke ton CO2 dat door de projecten van South Pole gecompenseerd wordt, wordt vastgelegd in een certificaat dat is voorzien van een uniek nummer en wordt bijgehouden in een openbaar register. Zoals een accountant de jaarrekening van een bedrijf napluist, zo zijn er onafhankelijke partijen die volgens strenge richtlijnen dit register controleren. SNP geeft South Pole aan het eind van elk kalenderjaar door hoeveel CO2 er met al onze geboekte reizen precies is uitgestoten. Voor elke ton kopen we vervolgens een CO2-certificaat (in 2018 voor €2,26 per ton CO2). Daarna verwijdert South Pole deze certificaten uit het openbare register om te voorkomen dat één certificaat meerdere malen verkocht kan worden. SNP ontvangt een overzicht met de unieke nummers, zodat we het proces ook zelf kunnen controleren.

9. Hoe weet SNP hoeveel CO2 mijn reis precies veroorzaakt?
Samen met ondermeer de Climate Neutral Group en diverse kenniscentra en hogescholen zet SNP zich al jaren in voor de verduurzaming van de reisbranche. Het mooiste resultaat van deze samenwerking is de ontwikkeling van CARMACAL: een unieke, bekroonde CO2-calculator waarmee touroperators voor elk onderdeel van een reis de schadelijke uitstoot kunnen berekenen. Deze rekenmachine kent voor elke bestemming bijvoorbeeld de uitstoot van een (retour)vlucht vanaf Schiphol. Ook zijn er meer dan 750.000 accommodaties en tal van excursies en activiteiten in verwerkt.

10. Wordt de CO2-uitstoot tijdens mijn verblijf ook gecompenseerd?
Jazeker. SNP compenseert dus niet alleen de CO2-uitstoot van de reis naar en van de bestemming(en), maar ook van de overnachtingen en activiteiten ter plaatse.

11. Wat heb ik als reiziger aan CARMACAL?
Dankzij deze online calculator kunnen wij je in één oogopslag inzichtelijk maken hoeveel CO2-uitstoot er precies gemoeid is bij jouw reis. Razend complexe materie wordt daarmee behapbaar. Bovendien wordt dit meetinstrument ook gebruikt door tal van andere reisorganisaties, waardoor je als (potentiële) klant geen appels en peren meer vergelijkt, maar de verschillende touroperators eerlijk langs de meetlat kunt leggen. Omdat wij als SNP tenslotte ook zelf veel duidelijker inzicht krijgen in de ecologische voetafdruk van onze reizen, kunnen we ons beleid beter bijsturen en je zo een nog milieuvriendelijker reisaanbod voorschotelen.

12. Waarom kunnen we de CO2-uitstoot niet dichter bij huis compenseren?
De toename van CO2 in onze atmosfeer is een wereldwijd probleem. In de lucht zijn er geen landsgrenzen. Het maakt dus eigenlijk niets uit of we de CO2 in ons eigen land of elders ter wereld uitstoten of compenseren. Omdat wij onze steun willen verlenen aan projecten met de 100% Gold Standard, komen we automatisch in andere werelddelen terecht. In Nederland en de rest van de EU zijn er namelijk geen projecten met dit hoogste keurmerk. Ondermeer omdat het hier lastiger is om te bewijzen dat een project ook aan betere levensomstandigheden bijdraagt.
Een voordeel van de focus op ontwikkelingslanden is dat South Pole daar simpelweg meer positieve verandering teweeg kan brengen. De aanleg van een zonnepark in Thailand voorkomt niet alleen dat er een hoop CO2 bijkomt in de atmosfeer, maar zorgt ter plekke ook voor kennisoverdracht, werkgelegenheid en economische kansen. Win-win dus. Aangezien wij voor onze reizen de hele wereld over trekken, lijkt het ons bovendien niet meer dan logisch om bij de compensatie van onze CO2-uitstoot ook elders ter wereld ons steentje bij te dragen.

13. Ben ik als reiziger nu volledig gedekt tegen klimaatverandering?
Nee. Een volledige dekking zou alleen mogelijk zijn als we helemaal geen broeikasgassen meer zouden veroorzaken. Maar bij een vliegreis komen er nog ander schadelijke componenten in de atmosfeer terecht. Het Kyoto Protocol gaat uit van zes broeikasgassen. Pas als die allemaal gemeten en gecompenseerd zouden worden, zou je kunnen spreken van klimaatneutraal reizen. In de luchtvaart wordt dit begrip echter niet gebruikt.

14. Waarom dan toch de focus op CO2?
Allereerst omdat dit gas simpelweg verantwoordelijk is voor het grootste aandeel in het versterkte broeikaseffect: meer dan 60 procent. Ten tweede omdat deze uitstoot heel concreet meetbaar is. Stel bijvoorbeeld een reis door China samen en je kunt exact zien wat het verschil in uitstoot is tussen een binnenlandse vlucht of een treinreis. Op dat soort inzichten kunnen wij ons reisaanbod weer aanpassen. Want nogmaals: reduceren gaat altijd boven compenseren.

15. Wat kost de CO2-compensatie mij als reiziger?
Dat verschilt per reis en bestemming. Globaal zou je kunnen zeggen zo’n 5 euro per persoon voor een Europese vakantie en het dubbele voor een verre reis naar Nieuw-Zeeland.

16. Waarom biedt SNP mij niet de keuze om de CO2-uitstoot wel of niet te compenseren?
Al in 2010 bood SNP tijdens het boekingsproces de keuze om de CO2-uitstoot van je reis wel of niet te compenseren. Elk jaar maakten meer reizigers daar gebruik van. Maar eerlijk is eerlijk: een groot deel vinkte deze optie ook niet aan. Soms vanwege een weldoordachte overweging, maar vaak ook omdat de optie over het hoofd werd gezien of klanten ten onrechte dachten dat het ze veel geld zou kosten. Sinds 1 januari 2018 hebben wij besloten om deze keuzemogelijkheid weg te halen en de CO2-compensatie standaard bij elke boeking te includeren. Niet alleen omdat we het boeken van een reis daarmee nog eenvoudiger en sneller maken. Maar vooral omdat we daarmee doen waar wij als duurzame reisorganisatie heilig in geloven: onze verantwoordelijkheid dragen voor een wereld waarin ook toekomstige generaties reizigers nog kunnen genieten van al die prachtige plekken op onze planeet.