Griekenland - Parnassos, Chelmos, 8 dagen Vlinderreis rond de Golf van Korinthe

« Terug naar overzicht
Groepsreis - Natuur Rondreizen

Vlinderreis langs hotels

Fascinerende vlinderreis naar Griekenland, onder begeleiding van vlinderdeskundige Albert Vliegenthart. Op het eerste deel van de reis zien we in korte tijd meer dan 50 vlindersoorten. De grote variatie in bodembedekking van het Chelmosgebergte trekt vlinders als geelbandspikkeldikkopjes en klein brandkruiddikkopjes, als rouwmantels en witbandzandogen. Karakteristiek voor de reis is de afwisseling van stevige wandelingen met korte bezoeken aan afgelegen plaatsen. Zeer spectaculair zijn de ‘drinkgezelschappen’ van tientallen blauwtjes of dikkopjes, die je hier veel ziet bij de schaarse vochtige plekken. Overnachting in goede en fraai gelegen hotels. Reis in samenwerking mer De Vlinderstichting.

Uniek aan deze reis

 • Begeleiding door vlinderspecialist Albert Vliegenthart
 • Bezoek twee ongerepte Mediterrane berggebieden met grote variatie aan vegetatie
 • Maximale flexibiliteit dioor gebruik mininbusjes
 • Smakelijke picknicks in het veld verzorgd door reisassistent
Zwaarte
Comfort

Deze reis wordt georganiseerd in samenwerking met De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. Zij maken zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

Dag tot dag

Griekenland - Parnassos & Chelmos * vlinderreis

Het eerste deel van de reis, die we in samenwerking met De Vlinderstichting aanbieden, gaan we naar het Parnassos gebergte ca anderhalf uur rijden ten noordwesten van Athene. Aan de voet van de Parnassos ligt het Orakel van Delphi. Deze archeologische site is niet alleen om zijn geschiedenis interessant, er vliegen ook bijzondere vlinders als het heliotroopblauwtje en de zuidelijke koninginnenpage. De berg zelf, die alleen in de winter in trek is bij toeristen, is het domein van de Griekse luzernevlinders, oostelijke tijmblauwtjes en marmerwitjes die de hitte trotseren. De hellingen bieden een mooi overzicht over de lager liggende omgeving. Blauwe en rode rotslijster, ortolanen en blonde tapuiten leiden soms de aandacht af van een voorbij vliegende heremiet. De groene flanken van de berg doen de droge hellingen haast vergeten. Al struinend kunnen we in korte tijd meer dan 50 vlindersoorten zien en het zal u opvallen dat de grote vos hier veel algemener is dan de kleine.
Het tweede deel van de reis gaat naar het Chelmos gebergte, aan de overzijde van de Golf van Korinthe, in de Peloponnesos. We verblijven hier enkele dagen om de diverse landschaptypen te bezoeken. Het soortenaantal kan hier flink oplopen. Er is een volledige dag op de Chelmos ingepland. Tijdens deze tocht kunnen we fraaie vlindersoorten verwachten zoals balkan bruin blauwtje, kardinaalsmantel, zwarte apollovlinder en Griekse luzernevlinder. Een van de specialisten van de Chelmos is het Turks witstreepblauwtje, dat vaak in drinkgezelschappen gevonden kan worden. Zeer spectaculair zijn deze drinkgezelschappen die je hier veel ziet bij de schaarse vochtige plekken. Tientallen, soms wel meer dan honderd blauwtjes of dikkopjes drinken gezamenlijk bij een natte plek. Parelmoervlinders zijn volop aanwezig en met een beetje oefenen kun je na een paar dagen duinparelmoer, kleine-, grote-, dubbelstip- en braamparelmoer wel uit elkaar houden. Er heerst een oase van rust, die zo nu en dan onderbroken wordt door een koeien- of schapenbel. Door de begrazing is er een grote variatie in bodembedekking. Hierdoor zijn het klein brandkruiddikkopje, geelbandspikkeldikkopje en bretons spikkeldikkopje in hetzelfde gebied als rouwmantel, grote vos, kardinaalsmantel en witbandzandoog te vinden. Langs de bosrandjes foerageren zuidelijke-, en balkanbronlibellen. De kleine tanglibel neemt zijn positie in bij de beek, waardoor hij goed te fotograferen is.
Tijdens de reis verplaatsen we ons met twee minibusjes, zodat we maximale flexibiliteit hebben en ook bij de meest afgelegen gebieden kunnen komen. De afwisseling van stevige wandelingen en het bezoeken van kleinere plekken op afgelegen plaatsen zijn karakteristiek voor de reis. De dagen kennen enkele doelsoorten, die karakteristiek zijn voor een zeer vlinderrijke leefomgeving. Tijdens de stops en excursies is er volop gelegenheid om te fotograferen en lekker rond te struinen. We verkennen de twee vlindergebieden vanuit goede en gastvrije hotels, die middenin de gebieden liggen waar we gaan vlinderen.

Dag 1

Na aankomst op Athene gaan we met twee minibusjes naar onze eerste accommodatie in Arachova, nabij Delphi, een rit van ca 2 uur.

Overnachting in

Arachova

Dag 2

Vandaag richten we ons op de hoogste berg in de buurt van Delphi, de Parnassos. Op de flanken kammen we de meest interessante plekken uit op leuke vlindersoorten. Het prachtige Balkan bruin blauwtje, dat niet bruin is van boven maar blauw, vliegt hier samen met veel andere soorten als zwarte apollo (zeer algemeen), wedewitje, zilvervlek, keizersmantel, bos-, grote-, duin-, dubbelstipparelmoervlinder, groot tragantblauwtje, diverse esparcetteblauwtjes en vele anderen. Bovenop de berg ligt een skigebied, dat een interessante omgeving vormt voor de Griekse luzernevlinder. Ook andere soorten mogen we hier verwachten. Soorten waar men in eerste instantie niet aan denkt zoals de snuitvlinder, zuidelijke heivlinder en kleine vos. De omgeving is ook leuk voor vogelliefhebbers, alpenkauwen, blauwe en rode rotslijsters, duinpiepers en grijze gors zijn leuke aanvullingen op de dag.

Overnachting in

Arachova

Dag 3

’s Morgens vroeg bezoeken we eerst de beroemde tempel van Apollo, de ‘navel van de wereld, die Delphi zo beroemd heeft gemaakt. Om de hitte en drukte voor te zijn, zullen we als een van de eerste aan de poort staan. De temperatuur is dan, afhankelijk van het weer, al hoog genoeg al vlinders waar te nemen. Op de archeologische site kunnen typische soorten van zuidelijk Griekenland worden gevonden. Het oostelijk oranjetipje, schildzaadwitje, bruine eikenpage, heliotroopblauwtje, grote schaduwzandoog, donkere heivlinder, zuidelijke aurelia, cleopatra, koningspage en wellicht ook nog een late zuidelijke koninginnenpage. Op de grote restanten van de tempel broedt de rotsklever en kan de oostelijk blonde tapuit worden gevonden. Ook de rouwmees broedt in deze omgeving. Langs de weg bevindt zich een bron, waar geregeld de voor zuidelijk Griekenland endemische vorm van de Griekse bronlibel wordt gevonden. In het lage deel zijn meer kruidenrijke open delen waar meer blauwtjes als esparcette-, icarus en tijgerblauwtjes vliegen. Ook de zuidelijke heivlinder en vele soorten sprinkhanen zitten vaak op de grond.
In het begin van de middag gaan we nogmaals naar de berg Parnassos en verkennen de noordelijke helling, nog altijd op een hoogte tussen de 1100 en 1300 meter. Naar verluid kunnen hier in een uurtje makkelijk 30 soorten vlinders worden geteld, waarvan veel soorten blauwtjes en dikkopjes. Getand-, turkoois-, saffier-, heide en bleek blauwtje zitten misschien bij elkaar in een drinkgezelschap. In de hogere vegetatie zitten juist de dikkopjes als zwartsprietdikkopje en groot brandkruiddikkopje. Het geelbandspikkeldikkopje is wel een van de fraaiste dikkopjes om te zien. Aan zandogen ook geen gebrek, witbandzandoog, grote saterzandoog en mogelijk drie soorten dambordjes; naast de “normale” ook het zuidelijk- en oostelijk dambordje.

Overnachting in

Arachova

Dag 4

We nemen vroeg afscheid van de omgeving van Delphi om via de brug bij Patras de Golf van Korinthe over te steken. De bergen van de Peleponnesos komen snel naderbij. Na een half uur rijden duiken we het bergachtige binnenland van de Peleponnesos in. We bezoeken een mooie vallei, waarin steile rotswanden, open kruidenrijke graslanden en lage struikjes elkaar afwisselen; ideaal voor vlinders. Rotsvlinder, veldparelmoervlinder, oostelijk kalkgraslanddikkopje, bruine en violette vuurvlinder zijn algemener dan de Griekse en felle vuurvlinder. Door deze prachtige bergen naar ons comfortabele hotel in Kalavrita. De vallei heeft ook een flinke beek, waar weer de nodige libellen te vinden zijn. Maar ook vogels als waterspreeuw, grijze gors, Balkanbergfluiter en Syrische bonte specht komen hier voor.

Overnachting in

Kalavrita

Dag 5

Kalavrita ligt onderaan de ruim 2300 meter hoge berg Chelmos. Het busje brengt ons naar de top. Onderweg naar de top zullen we in enkele graslandjes kijken, die langs een prachtige bosgebied liggen. In deze veldjes vliegen leuke vlindersoorten als bosparelmoervlinder, saffierblauwtje, zilvervlek, kleine parelmoervlinder, Griekse luzernevlinder, wedewitje en resedawitje. Het zal lastig zijn om zwarte apollo en groot geaderd witje in vlucht te onderscheiden. Ook de speciale ondersoort van het klaverblauwtje “helena” komt hier voor en heeft veel oranje op de ondervleugel. Soorten van oude bossen als rouwmantel en grote vos behoren tot de mogelijkheid. Als we een beetje zijn warmgelopen, arriveren we op de top. Hier zijn enkele goede plekken om grote drinkgezelschappen te vinden. Dit is de beste manier om een beeld te krijgen van de enorme vlinderdiversiteit. Met name de blauwtjes zijn specialisten en er zijn dan ook bijzonder veel soorten te vinden, waaronder enkele zeldzaamheden als het Turks witstreepblauwtje. Saffierblauwtje-, heideblauwtje-, zuidelijk- en Grieks esparcette-, vals bruin-, klaver-, en turkooisblauwtje zitten allemaal bij elkaar en zijn zo goed te leren kennen. De berg Chelmos kent ook een populatie van de zeldzame Europese steenpatrijs.

Overnachting in

Kalavrita

Dag 6

Achter Kalavrita ligt een mooi landschap waar het uitstekend vlinders kijken is. De omgeving karakteriseert zich door glooiende heuvels met vaak kleine struikjes. Hier zitten soorten als kleine pages, bloemenblauwtje, blazenstruikblauwtje. Op de graslanden kunnen we meer parelmoervlinders aantreffen, knoopkruid-, veld-, kleine, grote en duinparelmoervlinder. Soms vliegt een kardinaalsmantel voorbij. Onder de struikjes in de schaduwrijke delen schuilen schaduwzandogen en boswachters. We zullen ook een klein beekje opzoeken, hier vliegen leuke libellensoorten en maken we kans op weidebeekjuffer, vogelwaterjuffer en de kanaaljuffer. Aan grotere soorten juist de zuidelijke keizerlibel, zuidelijke glazenmaker, Griekse bronlibel, Griekse beekoeverlibel en bruine korenbout. Bijzonder is dat hier veel grote karekieten in een andere omgeving voorkomen dan in Noordwest–Europa. Uiteraard is er een interessante flora en mag je tussen de stenen en struiken diverse reptielen verwachten, waaronder enkele slangensoorten. Een van de meest indrukwekkende in is de scheltopusik die lijkt op een zeer lange hazelworm.

Overnachting in

Kalavrita

Dag 7

We verlaten de bergen. Halverwege de Vouraikoskloof maken we een korte wandeling. De kloof is op sommige plaatsen slechts 2 meter breed. In de omgeving van de dorpjes liggen veel moestuintjes. Hogerop vinden we steile kalkrandjes en langs de wegen staan veel lage struikjes. Een ideaal biotoop voor kleine pages. Groentje, kleine sleedoorn-, bruine eiken-, eiken-, wegedoornpage hebben het hier naar hun zin. Een andere bijzondere soort is het blazenstruikblauwtje, die vaak op blazenstruik gezien kan worden. Over het pad stromen vaak kleine watertjes, die weer ideale drinkplaatsen voor vlinders zijn. Langs de boomgaarden maken we kans op rouwmantel en blauwe ijsvogelvlinder, die beide vrij algemeen zijn. Twee dikkopjes die op elkaar lijken komen hier ook samen voor: het kaasjeskruiddikkopje en het oostelijk andoorndikkopje. We zullen op de reis het verschil in leefgebied ontdekken. Ook zoeken we het begin van de kloof opzoeken, op zeeniveau. Ook hier maken we een korte wandeling. Hier maken we nog kans op de Pasja en in het voorjaar vliegt hier de zuidelijke koninginnenpage. Naast deze kleurrijke page maken we ook kans op de andere twee pages die door de olijfboomgaarden vliegen. In het lage deel bij de beek, treffen we enkele libellensoorten aan. De kleine glazenmaker, bosbeekjuffer, zuidelijke en zwervende heidelibel, kleine tanglibel, beekoeverlibel en ook de vuurlibel mag niet ontbreken. Het terrein karakteriseert zich door kleine hoogte verschillen met enkele rotswanden. De zuidelijke aurelia, oostelijk marmerwitje, rotsvlinder, wegedoornpage en kleine sleedoornpage voelen zich hier thuis. In de bosrijke omgeving, afgewisseld met kruidenrijke schrale vegetaties komen veel vlindersoorten voor. Naast bont zandoogje en blauwe ijsvogelvlinder vinden we hopelijk ook verschillende soorten als oostelijk tijmblauwtje, Balkanheivlinder, grauw zandoogje en oostelijk marmerwitje. Langs de kustlijn, maken we kans op eerste kleine monarchvlinders, die uit Egypte zijn overgevlogen naar Griekenland. Aan het eind van de middag rijden we via een mooie bergweg naar het dorpje Kastania, waar we overnachten in een stijlvol hotel.

Overnachting in

Kastania

Dag 8

Vanuit Kastania hebben we nog even de tijd om de omgeving te gaan vlinderen, voordat we 's middags naar Athene terugrijden. Vanaf Athene vliegen we terug naar Amsterdam.

NB Programma

De uitvoering van bovenstaand programma is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Een eventuele programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met u, maar is uiteindelijk altijd ter beoordeling van de reisleider. Daar wij onze programma’s en uitgebreide reisbeschrijvingen voortdurend controleren en omdat onvoorziene omstandigheden ons soms dwingen een programma tijdens het seizoen aan te passen, kan het voorkomen dat een uitgebreide reisbeschrijving tijdens het seizoen moet worden veranderd. Wanneer deze aanpassingen ingrijpende consequenties hebben voor het verloop van de reis, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht.
Noot: Houd u er rekening mee dat het waarnemen van vlinders afhankelijk is van de weersomstandigheden. Als koudbloedige dieren hebben vlinders warmte en beschutting tegen de wind nodig om te kunnen vliegen. Dit betekent dat we bij slecht weer (geen zon en/of veel wind) aanzienlijk minder vlinders zullen waarnemen dan bij goed weer. De vlinders vliegen dan niet en zijn op hun rustplaats moeilijk op te sporen.

Blader door het programma

Reisdetail

Over de accommodaties

We overnachten in een goed middenklasse hotel en twee sfeervolle en gastvrije guesthouses op tweepersoonskamers voorzien van douche en toilet, telefoon, airconditioning of verwarming en meestal TV. De hotels zijn met zorg uitgekozen op bereikbaarheid, ligging, comfort en service. 
Livadi Suites Hotel, net buiten het dorp Arachova, bij Delphi, is een comfortabel en stijlvol ingericht hotel, dat in een fraaie landelijke omgeving ligt. De kamers zijn comfortabel, met kingsize bedden, ruim en smaakvol ingericht, in een landelijke stijl. Het hotel . Klasse ***, 3 nachten.
Guesthouse Fanaras, ligt op de helling van de berg Helmos. Het guesthouse ligt aan de rand van het gezellige en toeristisch dorpje Kalavryta. De gastvrijheid, service en kwaliteit van het restaurant zijn van hoog niveau. De kamers zijn comfortabel en van alle gemakken voorzien. Het restaurant, de bar en lobby zijn authentiek en modern ingericht. Klasse ***, 3 nachten
In het bergdorpje Kastania we in een stijlvol ingericht guesthouse: Astra, dat in een mooie landelijke stijl is ingericht. Vanuit het hotel, dat hoog op een heuvel ligt, heb je prachtig uitzicht.  De kamers zijn voorzien van alle gemakken. Het hotel beschikt over een lounge en bar en groene tuin. Klasse ***, 1 nacht.

Over de maaltijden

Ontbijt en diner zijn inbegrepen, evenals de lunches op dag 2 t/m 7. We dineren elke avond in de hotels waar we verblijven. Waar mogelijk dineren we natuurlijk buiten op het terras. De lunch bestaat dagelijks uit een uitgebreide picknick in het veld, die wordt verzorgd door de chauffeur, er zijn dan klapstoeltjes en tafels aanwezig.

Inbegrepen

 • verblijf in hotels op tweepersoonskamers met douche/toilet
 • verblijf op basis van halfpension vanaf diner op dag 1 t/m diner op dag 7
 • picknicks op dag 2 t/m 7
 • entree Delphi
 • alle verplaatsingen met 2 minibusjes
 • diensten SNP-reisleider en logistiek assistent

Niet inbegrepen

 • heen- en terugreis (optioneel, zie prijsinformatie)
 • lunches dag 1 en 8
 • verzekeringen
 • overige entrees
 • uitgaven van persoonlijke aard
 • transfers naar en van de plaats van uw eventuele reisuitbreiding

Over de activiteiten

De nadruk in deze reis ligt met name op de vlinderwereld van Centraal-Griekenland. Het spreekt voor zich dat je geen volleerd vlinderaar hoeft te zijn om aan deze reis mee te mogen doen. Interesse in vlinders en natuur en enige nieuwsgierigheid zijn voldoende. Afwisselend bezoeken we de belangrijkste waarnemingsplaatsen en maken we kortere wandelingen, waarop je kennis maakt met het afwisselende landschap en zeker ook de nodige vlindersoorten leert kennen. Het tempo op deze wandelingen is laag en we nemen dan ook volop de tijd om te genieten van al het bijzondere dat er om ons heen te zien is.
Het dagritme zal iets anders zijn dan je wellicht gewend bent; Na het ontbijt gaan we op pad. De lunch die van tevoren door de reisleider is geregeld wordt meegenomen en in het veld genuttigd. De Grieken zijn gewend om pas ‘s avonds laat te eten. We zullen daarom ook later dineren, dat kan soms zelfs pas om negen uur ‘s avonds zijn. Het streven is dan ook rond zeven uur terug te zijn bij het hotel zodat iedereen zich eventjes kan opfrissen. Hierdoor ontstaan erg lange dagen en is er weinig ruimte voor een avondprogramma. Hoewel je natuurlijk helemaal vrij in bent om ook een dagje niet mee op pad te gaan.

Praktische informatie

Waar ontmoet ik de groep

Maak je geen gebruik van de door ons aangeboden heen- en terugreis, maar reis je op eigen gelegenheid dan ontmoet je je reisgezelschap op het vliegveld van Athene.

Vluchtinformatie

Wanneer je je heen- en terugreis door SNP laat regelen, dan vlieg je met KLM naar Athene v.v.

Vluchtschema
KL 1953 Amsterdam - Athene vertrek om 08.25 aankomst 12.40 uur
KL 1956 Athene - Amsterdam vertrek om 17.20 aankomst 19.55 uur

Dit vluchtschema biedt een indicatie en kan nog wijzigen. Je definitieve vluchtschema ontvang je kort voor vertrek.

Bij onze vluchten is 20 kg ruimbagage inbegrepen.

Het Griekse klimaat is warm waarbij het kwik in juni soms tot ver boven de 30 graden kan oplopen. Neerslag valt er dan zelden, en de avonden zijn aangenaam warm, zodat u dan heerlijk buiten kunt zitten. Tijdens onze excursies zijn we de gehele dag in de warmte op zoek naar vlinders. In de groene beekdalen kan af en toe verkoeling gezocht worden om bijvoorbeeld een lunch te nuttigen. Neem dan ook altijd veel drinken mee en zorg voor goede bescherming tegen de zon en de warmte: hoofddeksel, shirt of bloes met lange mouwen, zonwerende crème en lippenbalsem.

Aangezien de meeste kosten in de reissom is inbegrepen hoeft u tijdens uw verblijf in Griekenland op weinig bijkomende kosten te rekenen. Wel zijn de lunches voor uw eigen rekening. Verder zitten drankjes en andere persoonlijke uitgaven niet bij de reissom inbegrepen. Rekent u hiervoor op ongeveer € 150 totaal. Koopt u geen souvenirs e.d. dan kunt u met minder toe. Geld opnemen kunt u bij aankomst in Athene op het vliegveld. Daar en in grotere plaatsen kunt u ook gebruik maken van uw pinpas bij geldautomaten. Onderweg is regelmatig gelegenheid tot geld opnemen.

We reizen rond met 2 minubusjes die bestuurd worden door de reisleider en zijn assistent. Zo hebben we maximale flexibiliteit  en kunnen we op afgelegen plekken komen die met een grote bus moeilijk te bereiken zijn. Neem dan ook liever geen grote koffers mee, vanwege de beperkte ruimte.

http://www.aia.gr/ (het vliegveld incl. transport vliegveld-Athene v.v.)

Wij raden u aan om uitgerust aan uw reis te beginnen.

In het vliegtuig is de bagage beperking 20 kg per persoon. We verzoeken u, in verband met het wisselen van hotels en de beperkte bagageruimte in de bus, uw bagage in handzame vorm (reistas in plaats van koffer) mee te nemen. Denk er aan dat u een aantal belangrijke spullen in uw handbagage stopt voor het geval uw koffer zoek raakt of wanneer u niet direct bij uw koffer kan wanneer we in de bus zitten. Er is overal meer dan voldoende ruimte voor uw foto-uitrusting.

Voor deze reis is geen speciale uitrusting nodig. We adviseren u in ieder geval het volgende mee te nemen:

 • geldig paspoort
 • lunchpakket voor tijdens de heenreis (wordt niet in het vliegtuig verstrekt)
 • (kleine) thermosfles voor heet water
 • schilmesje en lepen (voor fruit/yoghurt tijdens de lunch)
 • veldfles, mok en zakmes
 • stevige en goed ingelopen wandelschoenen
 • verrekijker en eventueel telescoop
 • rugzak/tasje voor overdag
 • luchtige en warme kleding voor in de bergen
 • lichte regenkleding of (kleine) paraplu
 • zaklamp
 • doek of stuk plastic om op te zitten (bijv. tijdens kijken naar vlinders/lunch in het veld)
 • veldgidsen
 • notitieboekje en schrijfgerij
 • deze reizigersinformatie
 • zonnehoed of pet met klepje en zonnebrandcrème
 • zonnebril
 • fototoestel met voldoende geheugenkaartjes of (dia)filmpjes (ter plaatse niet/nauwelijks verkrijgbaar)
 • flesje muggenolie
 • (kopieën) reis-bagage verzekeringspapieren en bewijs ziektekostenverzekering
 • contant geld ( voor 'normale' uitgaven is €100,- ruim voldoende)
 • EHBO benodigdheden; middel tegen diarree (bijv. diacure) pleisters, jodium, azaron, sporttape, rekverband, medicijnen e.a. (de reisbegeleider heeft een EHBO doos)
Het volgende mag NIET mee in de handbagage en moet dus worden opgeborgen in tas of koffer:
 • statief, wandelstok e.d.
 • scherpe voorwerpen (zakmes, pincet, nagelknipper, verbandschaar etc.)

Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Deze reis wordt begeleid door Albert Vliegenthart. Albert bestuurt tevens een van de minibusjes. Hij wordt geassisteerd door Matty Musters, die de picknicks in het veld verzorgt door de Nederlander Matty Musters. Hij is tevens de chauffeur van het tweede minibusje. Albert is al vanaf jonge leeftijd met de natuur bezig. Inmiddels is hij al weer een aantal jaar zeer fanatiek aan het vlinderen in Europa, en sinds enkele jaren is hij actief voor de Vlinderstichting. Albert houdt wel van een stevige wandel- of klimpartij als het gaat om het 'scoren' van bijzondere soorten. Als reisleider is hij ondernemend, energiek en vriendelijk.
De deskundigheid en passie voor vlinders van de SNP-reisleiders zorgen ervoor dat u langs de allermooiste plekjes wordt geleid waar u volop kunt genieten. Tijdens uw reis dienen de reisleiders als sleutelfiguren en zullen zij er alles aan doen om uw reisplezier zo groot mogelijk te maken. De reisleiders staan altijd open voor uw vragen over (onderdelen van) de reis, het land/gebied waardoor u reist, vlinders en allerlei andere bijkomstigheden. Tevens zorgen zij ervoor dat alles organisatorisch goed verloopt.

Ga je binnenkort op reis naar Griekenland bereid je reis dan goed voor en lees de informatie voor jouw bestemming op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/griekenland. De plek voor informatie van de Nederlandse overheid wereldwijd. Hier vind je alle actuele informatie over reisdocumenten & visa, inreisbeperkingen en coronamaatregelen, veiligheidsrisico’s, gezondheid, douanemaatregelen en contactgegevens van lokale hulpdiensten en ambassades. Lees deze informatie goed en op tijd door, zodat je eventueel nog voldoende tijd hebt om je reisdocumenten te regelen, vaccinaties te halen en een PCR test te regelen indien nodig.

Reis je met de auto naar je bestemming of huur je ter plekke een auto bereid je reis dan voor met de landeninformatie van de ANWB: https://www.anwb.nl/vakantie/griekenland/reisvoorbereiding/. Hier vind je meer informatie over tolheffing, verkeersregels, milieuzones, routeinformatie en bereikbaarheid.

Een goede voorbereiding zorgt voor meer vakantieplezier!

Als u op reis gaat, dient u goed uitgerust te zijn en over een goede gezondheid en conditie te beschikken. Hebt u speciale aandoeningen, dan is het zeer aan te raden een codicil/talisman te dragen en een medicatielijst en voldoende medicijnen vanuit Nederland mee te nemen. N.B. Let u daarbij op mogelijke voorwaarden bij de invoer daarvan.

Gezondheidszorg
De gezondheidszorg in Griekenland is goed geregeld. Het is niet moeilijk om een Engels sprekende dokter te vinden. Zelfs in kleinere dorpen en op eilanden is altijd een Health Centre te vinden. Toeristen, die uit één van de EU landen komen hebben recht op gratis medische hulp. Echter, een goede reisverzekering is noodzakelijk, omdat daarmee ook bezoeken aan privé-klinieken en verblijven in (vaak betere) niet-staatsziekenhuizen vergoed worden. In vergelijking met Nederland gaat het er zeker in de staatsziekenhuizen allemaal wat chaotischer en minder servicegericht aan toe.
N.B. Zorg dat u niet vertrekt zonder een uitgebreide ziektekosten- en/of reisverzekering.

EHBO
U dient zelf te zorgen voor enkele EHBO-spullen, oa. pijnstillers, pleisters, compeed, jodiumtinctuur, sporttape, rekverband, evenals een reservebril, zonnebrand, zonnebril, ed. N.B. Neem tijdens wandelingen bij warm tot zeer warm weer voor de zekerheid 2 liter drinkwater per persoon mee in uw dagrugzak.

Malaria
In de Evrosdelta in het noordoosten van Griekenland komt tijdens de maanden mei t/m oktober mogelijk Malaria voor. Bescherming tegen muggenbeten en goede anti-muggen maatregelen in verband met Malaria zijn extra belangrijk. Voor de bescherming tegen Malaria worden anti-Malariamiddelen aanbevolen op basis van een persoonlijk medisch advies. Neem bij koorts of griepachtige verschijnselen tijdens of na verblijf in een Malaria-gebied altijd direct contact op met een arts.

Teken
De Ziekte van Lyme en Tekenencephalitis (Tick-borne Encephalitis; TBE, FSME, RSSE) worden overgedragen door teken. Het verspreidingsgebied van beide aandoeningen komt (nog) niet overeen. De eerste komt vrijwel overal ter wereld voor, de tweede in delen van West-, Midden- en Oost-Europa, Scandinavië en Siberië. Het risico op besmetting is volgens deskundigen beperkt. Door het dragen van bedekkende kleding en insmeren met insectenwerende middelen (DEET) kunnen tekenbeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Ook hier geldt: voor een algemeen advies is er de website van het LCR of ITG, een persoonlijk advies (bv. inenting tegen Tekenencephalitis) dient te worden besproken met uw huisarts en/of een arts van een reizigersadviescentrum (GGD Nederland).

Grieken zullen over het algemeen altijd bereid zijn u belangeloos te helpen als u onverhoopt in de problemen komt. Wordt u toch bestolen of raakt u iets kwijt dan moet u daar voor uw verzekering een politieverklaring van kunnen overleggen. In Griekenland is dit vaak een omslachtige en tijdrovende activiteit. Lang niet altijd kan men u bij de politie (astinomía) in het Engels te woord staan en bureaucratie en achtergebleven automatisering zorgen voor een trage verwerking. Tip: doe geen aangifte van diefstal (=misdrijf) maar van vermissing (= geen misdrijf); dit verkort te procedure aanzienlijk en is voor uw verzekering in de regel voldoende.
Het landelijke alarmnummer voor politie, ambulance en brandweer is 112. Noteer via uw accommodatie het plaatselijke nummer van politie of dokterspost.

Bekijk wat deze reis kost

Je wil natuurlijk weten wat de reis voor jou (en je reisgenoten) gaat kosten in de periode dat je op vakantie wilt gaan. Vul hieronder vast wat gegevens in en ontdek je prijs.

saffierblauwtje.jpg

Griekenland - Parnassos, Chelmos

Vlinderreis rond de Golf van Korinthe

Vlinderreis langs hotels

Zwaarte
Comfort
Natuur Rondreizen
Groepsreis

Welke variant kies je?

Bij deze reis heb je keuze uit meerdere varianten.

Reisgezelschap & Accommodaties

Wanneer wil je vertrekken?

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten)

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar

Wanneer wil je vertrekken?

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten)

Start datum
Aantal dagen
Beschikbaarheid
Prijs p.p.
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar
Kirsten de Baar

Kunnen we je helpen?

Vrijblijvend en persoonlijk advies? Onze reisadviseurs helpen je graag verder, via e-mail, telefoon of chat. Of bekijk de veelgestelde vragen. Onze openingstijden zijn van ma t/m vr van 09.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.