kraanvogels_en_avondstemming_in_het_mecklenburgse_merengebied.jpg

Duitsland - Mecklenburg vogelreis, 7 dagen Arenden en kraanvogels in Nationaal Park Müritz

« Terug naar overzicht
Gegarandeerd vertrek
Groepsreis - Vogels kijken

Natuurreis vanuit 19-de eeuws landhuis

Vogelreis naar het merengebied van Mecklenburg in voormalig Oost-Duitsland. Verken het Müritz-Nationalpark en spot zeearenden, visarenden, schreeuwarenden, kraanvogels, roerdompen en ontelbare andere vogelsoorten. Wandel, fiets of vaar door ongerepte oerbossen, vennen en moerassen. Overnacht in een comfortabel landhuis aan de rand van het natuurpark. In het najaar is er een afwijkend programma met aandacht voor de ganzen- en kraanvogeltrek, met een bezoek aan het Oostzee-eiland Usedom.

Uniek aan deze reis

  • Begeleid door Duitse ornitholoog van Müritz NP
  • Kleine groepjes van 6-8 deelnemers
  • Kraanvogeltrek in de herfst
  • Speciale toegang tot strikt beschermde gebieden
  • Zee- en visarenden van dichtbij
Zwaarte
Comfort

Vogellijsten en/of reisverslagen van deze reis

Van deze vogelreis zijn vogellijsten en/of reisverslagen van eerdere vertrekdata beschikbaar.

Dag tot dag

Duitsland - Mecklenburg vogelreis

Het Müritz-Nationalpark ligt in het Oost-Duitse merengebied van Mecklenburg, waar tot de val van de Berlijnse Muur de natuur vrijwel ongestoord haar gang kon gaan. De ongekende vogelrijkdom en ongerepte wouden, moerassen en vennen rondom Waren en Neustrelitz zijn sindsdien strikt beschermd als Nationaal Park. Vanuit een 19e-eeuws landhuis pal aan de rand van het park maak je onder begeleiding van een gedreven lokale ornitholoog en parkgids kennis met de ongekende rijkdom aan biotopen en het spectaculaire vogelbestand. Een comfortabele, ontspannende maar tegelijk intensieve verkenning, te voet, per fiets, per boot en zelfs per kano, brengt je naar de verborgen vogelplekken van het park.
In het uitgestrekte hoogveen broeden in april de kraanvogels, watersnippen en roerdompen. De eeuwenoude beuken-, eiken- en berkenbossen vormen de ideale biotoop voor de zeearend. Maar ook de slechtvalk, ruigpootuil en diverse spechtensoorten voelen zich hier prima thuis. In het halfopen cultuurlandschap nestelen ortolanen, noordse nachtegalen en klapeksters. Eind april zijn de meeste broedvogels al teruggekeerd, zoals de visarend en de roerdomp. De kraanvogels hebben hun eieren al uitgebroed, en de balts van de ruigpootuil loopt ten einde. Afhankelijk van het weer zijn echter mogelijk nog niet alle wintergasten en doortrekkers vertrokken.
In het najaar vormen het Mecklenburgse merengebied en de Oostzeekust, met zijn karakteristieke ‘Boddenlandschaft’, een belangrijke schakel in de ganzen- en kraanvogeltrek. Het landgoed nabij Müritz, waar we te gast zijn, vormt dan een prima uitvalsbasis om dit spectaculaire schouwspel te bewonderen. We bezoeken dan ook het eiland Usedom, verkennen het oerbos van Serrahn en genieten van de rijke flora en fauna van het Nationale Park. Ook de cultuurhistorie van het landschap en zijn dorpen, landgoederen, kerken en kastelen verdienen aandacht.

Dag 1

Voorjaarsreis
Per dagtrein reizen we naar station Waren, midden in het merengebied van Mecklenburg. Een korte transfer brengt ons op het landgoed Federow. We bezoeken het informatiecentrum van het Nationale Park, waar live-beelden uit de horst van een visarend te zien zijn. Na het diner maken we een avondexcursie rondom de kleine Hofsee in het Nationale Park, op zoek naar uilen. In de oeroude bomen broeden ook verschillende spechtensoorten, boven het riet voert de bruine kiekendief zijn zwenkende vlucht uit.

Najaarsreis
Per dagtrein reizen we naar station Waren, midden in het merengebied van Mecklenburg. Een korte transfer brengt ons op het landgoed Federow. Dit ligt aan een klein meer, precies in de aanvliegroute van de kraanvogels op weg naar de nabijgelegen Rederangsee, waar grote groepen kraanvogels overnachten. Aan het eind van de middag nemen we een kijkje bij deze foerageerplek, een van de grootste van Duitsland. Hier strijken soms wel 7000 vogels tegelijkertijd neer: een bijzonder schouwspel! Ook maken we in de broekbossen goede kans edelherten te zien, die in de bronsttijd zeer actief en weinig schuw zijn.

Overnachting in

Federow

Dag 2

Voorjaarsreis
Onze eerste, zeer vroege, excursie voert ons eerst naar het wat noordelijker gelegen cultuurlandschap waar we de grauwe gors, de roodborsttapuit en de boomleeuwerik kunnen zien. Ook roofvogels als de blauwe kiekendief kunnen we verwachten. Later trekken we er per fiets op uit naar het afwisselende landschap van 'alten Müritzhof'. Veel verschillende zangvogels in de bossen en jeneverbesheides. De Warnkersee is weer het domein van eenden en reigers, terwijl ook de zeearend regelmatig gespot wordt.

Najaarsreis
Bij zonsopkomst maken we een wandeling naar de ‘Alten Müritzhof’, de bakermat van de Oost-Duitse natuurbeschermingsbeweging. We wandelen langs in onbruik geraakte akkers en weiden en onaangetaste bossen, waar we tal van kleinere vogelsoorten kunnen zien. We bereiken de Warnker See, een bijzonder rijk vogelparadijs. In het najaar kunnen hier tot twaalf eendensoorten gespot worden en ook de grote zaagbek en het nonnetje gebruiken het kleine meer als slaapplaats. Tafeleenden en kuifeenden komen hier met duizenden tegelijk voor. Aalscholvers en krooneenden zijn van dichtbij te bewonderen. En de zeearend vindt een gedekte tafel! Op het nabijgelegen, veel grotere meer van Müritz zijn mogelijk al de eerste kleine en wilde zwanen uit het hoge noorden te zien en te horen.

Overnachting in

Federow

Dag 3

Voorjaarsreis
We gaan naar de oostelijke oever van het grote meer van Müritz. Het uitgestrekte moerasgebied langs deze oever behoort tot de belangrijkste natuurgebieden van het Nationale Park. Opmerkelijk is de balts van de watersnippen. En als het weer gunstig is, zijn mogelijk de eerste rietzangers al aangekomen. ’s Middags bezoeken we in het gehuchtje Speck, midden in het Nationale Park, een landgoed met eeuwenoude bomen. Hier komen vier spechtensoorten voor en ook de brilduiker gebruikt de talloze holletjes in de bomen als nest. Na het diner gaan we op uilenexcursie: vooral de ruigpootuil en de bosuil hebben onze aandacht. Ook kunnen we in de schemering de houtsnip in zijn baltsvlucht waarnemen.

Najaarsreis
We maken een fietstocht (30 km) langs de oostelijke oever van het grote meer van Müritz. Het uitgestrekte moerasgebied langs deze oever behoort tot de belangrijkste natuurgebieden van het Nationale Park. In de najaarsstilte is soms het baardmannetje te horen, dat in het riet overwintert. Andere vroege wintergasten, zoals de klapekster, en grote groepen sijsjes zijn te zien. In de namiddag zien we in de Boeker visvijvers talrijke steltlopers en eendensoorten. Ook laat de zeearend zich hier geregeld zien. Na afloop varen we over het meer naar Waren terug en wie weet wat we onderweg nog meer aan bijzonderheden zien.

Overnachting in

Federow

Dag 4

Voorjaarsreis
Sinds de start van een uitgebreid project om het gebied rond de Kummerower See weer aan de natuur terug te geven, is dit een van de plekken waar de meeste vogelsoorten van Duitsland te zien zijn. Van de roodhalsfuut broeden hier 50 paartjes, en ook de dodaars, fuut en geoorde fuut zijn hier te observeren. Ook de ortolaan komt in deze omgeving nog veelvuldig voor. ’s Middags maken we per elektroboot nog een tocht over de Peene, een van de laatste natuurlijk stromende riviertjes in Duitsland. We zullen blauwborsten, diverse mezensoorten, 

Najaarsreis
Een busrit van 1,5 uur brengt ons aan de Oostzee, op het eiland Usedom, met zijn karakteristieke ‘Boddenlandschaft’. Wij gaan naar de Peenemünder Haken, een duinrug met een zoutminnende vegetatie en kleine, brakke strandmeren. Hier werd overigens in de Tweede Wereldoorlog het ultrageheime onderzoek naar de atoombom uitgevoerd. In de herfst houden zich hier vooral zee-eenden op, zoals eidereenden, zwarte zee-eenden en grote zee-eenden. Ook pijlstaarten, middelste zaagbekken en kuifduikers kunnen we hier bewonderen. Van de steltlopers valt met name de bonte strandloper op.

Overnachting in

Federow

Dag 5

Voorjaarsreis
Een kalme kanotocht over de met uitbundig natuurschoon omzoomde meren van het Müritz-Nationalpark is een must. In gemakkelijk bestuurbare ‘canadezen’ varen we over het kalme water van de ‘Alte Fahrt’ door een ongerept waterlandschap. Zo zag het gehele Mecklenburgse merenplateau er in een ver verleden uit. We hebben een goede kans om ijsvogels, baardmannetjes en buidelmezen te zien. Vervolgens bezoeken we de Boeker visvijvers, waar talrijke steltlopers en eendensoorten te zien zijn, evenals diverse roofvogelsoorten. Ook de zeearend laat zich hier geregeld zien.

Najaarsreis
Een kalme kanotocht over de met uitbundig natuurschoon omzoomde meren van het Müritz-Nationalpark is een must. In gemakkelijk bestuurbare ‘canadezen’ varen we over het kalme water van de ‘Alte Fahrt’, door een ongerept waterlandschap. Zo zag het gehele Mecklenburgse merenplateau er in een ver verleden uit. Na de lunch varen we per boot over het meer van Müritz, vanwege zijn uitgestrektheid de ‘Kleine Zee’ genoemd. Op een van de schiereilanden die ver het meer insteken, hebben we nogmaals kans ganzen en kraanvogels waar te nemen, die hier in groten getale neerstrijken voor de nacht.

Overnachting in

Federow

Dag 6

Voorjaarsreis en najaarsreis
Vandaag bezoeken we het Feldberger Seenlandschaft, ca. 40 minuten rijden naar het oosten. De laatste ijstijd heeft hier zo’n 10.000 jaar geleden een sterk geplooid reliëf met talrijke vennen en venen achtergelaten. We vinden hier prachtige bossen, zoals het beukenoerbos Serrahn, dat tot de oudste van het Duitse laagland behoort. Hier komt de zeldzame schreeuwarend voor. Ook vanwege de indrukwekkende, oeroude beuken is dit bos bijzonder interessant. Al 50 jaar is dit bos, ooit het uitgestrekte jachtdomein van de groothertog van Mecklenburg, geheel vrij van elke vorm van menselijk ingrijpen. Na de ‘Wende’ werd het woud al snel aan het Müritz-Nationalpark toegevoegd. In de jaren zeventig vond hier uitgebreid onderzoek op het gebied van flora en fauna plaats. Niet alleen het woud, maar ook het hoogveen is vanwege de voedselarme bodem op het gebied van flora zeer interessant. Zo komen hier waterdrieblad, rondbladige zonnedauw en waterviolier voor.

Overnachting in

Federow

Dag 7

Voor het ontbijt ondernemen we nog een vroege excursie, met in het najaar zeker nog kraanvogels. 

Na het ontbijt word je naar het station van Waren gebracht en reis je per trein naar Nederland terug.

NB Programma

De uitvoering van bovenstaand programma is afhankelijk van plaatselijke (weers-)omstandigheden. Een eventuele programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de groep, maar is uiteindelijk te allen tijde ter beoordeling van de reisleider. Omdat wij onze programma’s en uitgebreide reisbeschrijvingen voortdurend controleren en omdat onvoorziene omstandigheden ons soms dwingen een programma tijdens het seizoen aan te passen, kan het voorkomen dat een uitgebreide reisbeschrijving tijdens het seizoen moet worden veranderd. Wanneer deze aanpassingen ingrijpende consequenties hebben voor het verloop van de reis, word je daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Blader door het programma

Reisdetail

Over de accommodaties

Je verblijft de gehele reis in het landhuis Federow, dat aan de rand van het Müritz-Nationalpark ligt. Dit is de perfecte uitvalsbasis voor een natuurreis in het Mecklenburgse merengebied! Vanuit het hotel wandel je direct de natuur in. De roerdomp is in het juiste seizoen zelfs op je kamer te horen! Het landhuis uit 1845 is in 2001 geheel in originele stijl gerenoveerd en tot klein hotel omgebouwd.  De kamers zijn ruim, comfortabel en van alle gemakken voorzien. Het hotel heeft een smaakvolle inrichting. In de ruime eetzaal kan je gezellig bij elkaar zitten en de waarnemingen van de dag doornemen. Je overnacht zes nachten in dit driesterrenhotel.

Over de maaltijden

Je verblijf in Mecklenburg is op basis van halfpension. Een driegangendiner en ontbijt worden dus door het hotel verzorgd. Verse producten en typische streekgerechten staan dagelijks op het menu. Voor de dagelijkse picknick in het veld kan je elke dag onderweg lunchinkopen doen, of een lunchpakketje in het hotel kopen (ca. 5 euro).

Inbegrepen

• Transfers ter plaatse met trein, midibus, veerpont en stoomboot
• Verblijf in prima hotel op tweepersoonskamers op basis van halfpension (driegangenmenu), vanaf diner dag 1 t/m ontbijt dag 7
• Bagagevervoer
• Excursie met parkgids in Naturschutzgebiet Großer Schwerin
• Alle transfers volgens het programma, per bus en boot
• 1 dag kanohuur
• 1 dag fietshuur
• Begeleiding door lokale Duitstalige ornitholoog

Niet inbegrepen

• Heen- en terugreis per trein (optioneel)
• Vervoer van en naar de opstapplaats
• Verzekeringen
• Persoonlijke uitgaven

 

Over de activiteiten

Tijdens de reis ligt de nadruk op het observeren van vogels en genieten van de natuur. Om dit optimaal te kunnen doen, maken we eenvoudige, vlakke dagwandelingen en een fietstocht, die door iedereen met een normale conditie te doen zijn. De kanotocht voert over vlak water, is technisch gezien eenvoudig en niet inspannend. Voorafgaand krijg je een korte instructie.

Over de groepssamenstelling

De groep heeft maximaal 8 deelnemers.

Praktische informatie

Waar ontmoet ik de groep

Reis je met je eigen auto, dan ontmoet je je reisgezelschap in het Landhuis Federow.

Reis je per trein, dan wordt er een transfer voor je geregeld vanaf het station in Waren naar de accommodatie, waar je je reisgezelschap ontmoet.

Treininformatie

Heb je interesse om per trein naar je bestemming te reizen dan raden we je onderstaand schema aan. Treintickets kun je zelf boeken via onder meer de volgende sites:

www.nsinternational.nl of  www.happyrail.com/nl

Wij raden je aan om je treinreis pas te reserveren nadat je SNP-arrangement bevestigd is.

Treinschema

Bestemming Tijd Overstap
Hengelo –  Waren (Müritz) 08:58 - 14:57 2
Waren (Müritz) – Hengelo 11:01 - 17:01 2

Het klimaat in Mecklenburg lijkt op het onze, al heeft het al meer kenmerken van een landklimaat: de winters zijn er kouder en de zomers gemiddeld warmer. De voor- en najaarsreis zijn zodanig gepland dat de kans het grootst is om zoveel mogelijk verschillende vogels te zien. De najaarsreis valt in de periode dat de trek van de ganzen en kraanvogels op zijn hoogtepunt is.

Op reis gaan betekent een onvermijdelijke CO2 voetafdruk. Ook deze reis naar Duitsland ontkomt daar niet aan. Hoe groot is mijn voetafdruk? In onderstaand cirkeldiagram kun je zien welke voetafdruk jij achterlaat met je reis.

Hoe kan ik mijn voetafdruk compenseren? SNP zorgt voor CO2 compensatie bij alle landarrangementen die wij aanbieden, inclusief overnachtingen, excursies en transfers. Wanneer je ook je treinreis bij SNP boekt, dan zorgen wij ook daar voor een volledige CO2 compensatie. Op dit moment is de trein het meest duurzame vervoersmiddel.

Om je een idee te geven van CO2 besparing: met 10 zonnepanelen op je dak bespaar je jaarlijks ongeveer 1200 kilo CO2. Meer lezen? Kijk op snp.nl/co2neutraal.

Tijdens je verblijf in Mecklenburg hoef je op weinig extra kosten te rekenen. Reken per dag op ca. €15,- voor persoonlijke uitgaven en eventuele entrees.

Alle transfers ter plaatse zijn met een minibus. Ook pakken we soms de fiets. Eenmaal is er een boottocht over het meer van Müritz. De meeste transfers zijn kort: niet langer dan 40 minuten. Alleen tijdens de najaarsreis is er een langere rit (naar de Oostzeekust, 1,5 uur).

http://reiseauskunft.bahn.de/

Wij raden je aan om uitgerust en in goede conditie aan de reis naar Mecklenburg te beginnen.

Tijdens de excursies neem je regenkleding, een warm kledingstuk, fototoestel, verrekijker, vogelgids, etc. mee in een dagrugzakje. Verder heb je nodig:
• Stevige wandelschoenen
• Dagrugzakje voor overdag met plastic binnenzak
• Veldfles
• Zakmes en zitmatje voor lunches
• Luchtige en warme kleding
• Regenkleding
• Zaklamp
• Zonnehoed of pet met klepje en zonnebrandcrème, lippencrème
• Zonnebril (met brillenelastiek/touwtje)
• Fototoestel. Wil je je camera meenemen in de kano, verpak hem dan in een speciale waterdichte tas of in een waterdichte schroefdekselbus. Gebruik eventueel een (wegwerp)onderwatercamera.
• Muggenolie of fijnmazig muskietennetje
• GELDIG paspoort
• Kopieën van paspoort, reis- en ziektekostenverzekering
• Verrekijker en eventueel telescoop
• Vogelgids
• Enige EHBO-benodigdheden zoals Hansaplast, sporttape, rekverband en evt. medicijnen

Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus kunnen er onverwachts wijzigingen in onderdelen van de reis optreden die wij op dit moment niet kunnen overzien. Wij proberen natuurlijk deze wijzigingen tot een minimum te beperken, maar vragen onze klanten om enige flexibiliteit in deze uitzonderlijke situatie. Er is in dat geval ook voor ons sprake van overmacht.

Kijk voor meer informatie ook op ‘Het coronavirus en SNP Natuurreizen’

Deze reis wordt begeleid door een Duitse ornitholoog, die het gebied op zijn/haar duimpje kent én ook van de Nederlandse vogelnamen op de hoogte is! Je kunt bij deze reis Saskaa Graefe of Wolfgang Schreiter treffen. Beiden komen uit de streek en kennen de beste vogelspotlocaties. Met name Saskia is óók heel goed thuis in de plantenwereld. We werken op deze manier al jaren naar tevredenheid samen. Ze kunnen ook veel over de natuur en historie van het cultuurlandschap en het Nationale Park kan vertellen. Eén middag verkennen we vergezeld door een parkwachter een van de strengst beschermde delen van het park.

Voor voor een verblijf in Duitsland hebt u een geldig paspoort of een geldige Nationale Identiteitskaart nodig. Daarnaast moet u aantoonbaar over voldoende financiële middelen voor de duur van uw verblijf en over documenten voor een volgende bestemming beschikken.

N.B. Wijziging van bovenstaande informatie is altijd mogelijk! Ook wanneer u niet de Nederlandse of Belgische nationaliteit bezit, kunnen afwijkende bepalingen gelden. Neemt u voor de meest actuele informatie over reisdocumenten contact op met de ambassade of een consulaat van Duitsland (zie nuttige adressen).

Medisch paspoort
Een Europees Medisch Paspoort (EMP) is geen geldig grensdocument! Maar het is wel erg handig voor mensen die met regelmaat medicijnen (moeten) innemen. Het is verkrijgbaar bij oa. huisarts, apotheek, medisch specialist of GGD. Op het EMP vermeldt de arts gegevens over ziekte en de benodigde medicijnen. Met dit document voorkomt u problemen bij de douane. Meer informatie vindt u op EMP en douane. Voor het meenemen van medicijnen die onder de Opiumwet vallen, is een aparte vergunning nodig (zie medicijnen Opiumwet).

Umweltplakkete
In een aantal Duitse binnensteden zijn alleen 'schone' auto's toegestaan. Hiervoor dient u een 'Umweltplakkete' (Milieuvignet) te hebben. Kijk bijvoorbeeld op de ANWB website (onder Vakantie / Duitsland) of dit voor uw reis van toepassing is en naar de voorwaarden - in veel Duitse steden kunt u zonder Umweltplattete het centrum niet in. Wij raden u aan het milieuvignet, indien nodig, van te voren in Nederland of België aan te schaffen. Dit kan via de website van de ANWB of VAB.

Rij- en kentekenbewijs
Het Nederlandse en Belgische rij- en kentekenbewijs wordt in Duitsland erkend. Een WA-verzekering is verplicht en neem ook uw groene kaart mee. U hebt deze nodig als u bij een aanrijding betrokken raakt. De financiële risico’s van het onverzekerd rijden zijn enorm.

Als u op reis gaat, dient u goed uitgerust te zijn en over een goede gezondheid en conditie te beschikken. Hebt u speciale aandoeningen, dan is het zeer aan te raden een codicil/talisman te dragen en een medicatielijst en voldoende medicijnen vanuit Nederland mee te nemen.
NB. Let u daarbij op mogelijke voorwaarden bij de invoer daarvan. Zorg dat u niet vertrekt zonder een uitgebreide ziektekosten- en/of reisverzekering.

EHBO
U dient zelf te zorgen voor enkele EHBO-spullen, oa. pijnstillers, pleisters, compeed, jodiumtinctuur, sporttape, rekverband, evenals een reservebril, zonnebrand, zonnebril, ed.

Teken
De Ziekte van Lyme en Tekenencephalitis (Tick-borne Encephalitis; TBE, FSME, RSSE) worden overgedragen door teken. Het verspreidingsgebied van beide aandoeningen komt (nog) niet overeen. De eerste komt vrijwel overal ter wereld voor, de tweede in delen van West-, Midden- en Oost-Europa, Scandinavië en Siberië. Het risico op besmetting is volgens deskundigen beperkt. Door het dragen van bedekkende kleding en insmeren met insectenwerende middelen (DEET) kunnen tekenbeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Voor een algemeen advies is er de website van het LCR of ITG, een persoonlijk advies (bv. inenting tegen Tekenencephalitis) dient te worden besproken met uw huisarts en/of een arts van een reizigersadviescentrum (GGD Nederland)

Wat kost deze reis?

Vul hieronder vast wat gegevens in en ontdek je prijs.

zeearend.jpg

Duitsland - Mecklenburg vogelreis

Arenden en kraanvogels in Nationaal Park Müritz

Natuurreis vanuit 19-de eeuws landhuis

Zwaarte
Comfort
Vogels kijken
Groepsreis

Welke variant kies je?

Bij deze reis heb je keuze uit meerdere varianten.

Reisgezelschap & Accommodaties

Vertrekdatum

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten € 20,- en bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking)

ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar

Vertrekdatum

Prijzen zijn gebaseerd op basis van gekozen reisgezelschap (excl. reserveringskosten € 20,- en bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking)

Startdatum
Aantal dagen
Beschikbaarheid
Prijs p.p.
Beschikbaar Op aanvraag Niet beschikbaar
-text

Kunnen we je helpen?

Vrijblijvend en persoonlijk advies? Onze reisadviseurs helpen je graag verder, via e-mail, telefoon of chat. Of bekijk de veelgestelde vragen. Onze openingstijden zijn van ma t/m vr van 09.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

SNP Natuurreizen wordt met een 4.7/5 beoordeeld door 446 klanten