Veluwe Partners

Geldersch Landschap en Kasteelen
Geldersch Landschap & Kasteelen beheert ruim 150 natuurterreinen, kastelen en landgoederen in de provincie Gelderland. GLK wil de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen, zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. Bossen, landschappen en kastelen bepalen de identiteit van Gelderland. Ze geven kleur aan ons bestaan en maken de provincie tot een geliefde plek om te wonen, werken en recreëren. Het kwetsbare erfgoed is van onschatbare waarde voor Gelderland. Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen bekommert zich sinds 1929 om al datgene wat Gelderland zo mooi en bijzonder maakt. Zie ook: https://www.glk.nl/ .

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een vereniging met 700.000 leden, voor mensen met hart voor de natuur. Natuurmonumenten geeft de natuur in Nederland de ruimte en beschermt natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Zo blijft onze natuur behouden en kunnen we hier met zijn allen nog eeuwenlang van blijven genieten. Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland. Natuurmonumenten maakt zich sterk voor de natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die Natuurmonumenten beheert, maar ook daarbuiten. Want we gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen. Zie ook: https://www.natuurmonumenten.nl/visie .

Staatbosbeheer
Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. De medewerkers van Staatsbosbeheer staan voor beter beschermen, meer beleven, duurzaam benutten.  Staatsbosbeheer speelt een maatschappelijke rol van betekenis. Staatsbosbeheer werkt samen met ondernemers, maar ook met instellingen voor jeugd, gezondheidszorg en arbeidsparticipatie. We zoeken actief naar samenwerkingspartners. Met maatschappelijke organisaties werkt Staatsbosbeheer aan gezondheid, natuureducatie, zorg en werkgelegenheid. Zie ook: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer.

 

Foto: Elroy Spelbos